Szkolenie : Wynagrodzenia i Zasiłki na Liście Płac w 2020 r. – zaawansowane warsztaty dla praktyków

Nazwa Szkolenia :


Wynagrodzenia i Zasiłki na Liście Płac w 2020 r. – zaawansowane warsztaty dla praktyków

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 Ośrodek Biznesu (Rybnicki Inkubator Technologiczny)

Data Szkolenia :


10-03-2020
9:00

Cena Szkolenia :


390,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Celem szkolenia – jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej prawidłowego rozliczania różnych składników wynagrodzenia oraz świadczeń pracowniczych na liście płać na bazie wybranych wyjaśnień i interpretacji: MRPiPS, PIP, ZUS oraz wyroków sądów oraz zmian wprowadzonych do ustawy o podatku dochodowym.

Na szkoleniu omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące prawidłowego ustalania podstaw, które budzą najwięcej wątpliwości.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają wiedzę z naliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków.

Każdy uczestnik otrzyma bogate materiały szkoleniowe z licznymi przykładami (z dostępem do wersji elektronicznej).

Program szkolenia

 1. Przychody pracowników do 26 lat na liście płac w 2020 r.:
  • podział składników wynagrodzenia i generowanie danych do PIT-11;
  • składki ZUS z części opodatkowanej i nieopodatkowanej;
  • rozliczenie przychodu a ukończenie 26 lat w trakcie miesiąca kalendarzowego;
  • przekroczenie limitu przychodu w trakcie miesiąca kalendarzowego;
  • świadczenia z ZFŚS w części zwolnionej z opodatkowania i opodatkowane;
  • hipotetyczny podatek a obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki;
  • rozliczenie wynagrodzenia i zasiłku w danym miesiącu.
 2. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków w 2020r.:
  • kwota wolna od potrąceń po przystąpieniu pracownika do PPK i przychodów zwolnionych z opodatkowania do 26 lat;
  • wypłata w danym miesiącu wynagrodzenia i zasiłku;
  • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu;
  • potrącenia z wypłaconych odpraw i ekwiwalentu za urlop.
 3. Podatkowe rozliczenie wpłat do PPK w 2020r.:
  • jak ująć na liście płac wpłaty do PPK;
  • rozliczenie podatku od wpłat pracodawcy;
  • rozwiązanie umowy o pracę a wpłaty dokonywane w miesiącu następnym;
  • wpłaty do PPK na przełomie roku kalendarzowego – skutki w podatku;
  • wykazywanie wpłat do PPK w raporcie ZUS RCA.
 4. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent w 2020r.:
  • zmienne składniki a urlop w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia;
  • premia w podstawie wynagrodzenia za urlop;
  • dopełnienie podstawy do ekwiwalentu przy różnych absencjach;
  • ekwiwalent przy krótkim stażu pracowniczym;
  • podstawa po zmianach w składnikach wynagrodzenia ;
  • zawarcie kolejnej umowy o pracę a podstawa do urlopu.
 5. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:
  • wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy;
  • świadczenie chorobowe za część przepracowanej dniówki roboczej;
  • rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego a niedopracowane
   i nadpracowane godziny;
  • powrót z urlopu rodzicielskiego i bezpośrednie wykorzystanie urlopu;
  • okres wyczekiwania na świadczenie chorobowe a wysokość wynagrodzenia;
  • wynagrodzenie za pracę a zwolnienie lekarskie na dni wolne od pracy;
  • wynagrodzenie za pracę a zwolnienie lekarskie na dni robocze;
  • wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez pozostałe 30 dni.
  • zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego i choroba.
 6. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych:
  • warunki uwzględniania składnika wynagrodzenia w podstawie;
  • zasady uzupełniania zmiennych składników wynagrodzenia;
  • uzupełnianie wynagrodzenia w miesiącu w którym wystąpił urlop wypoczynkowy;
  • wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę.

 

Opinie o szkoleniu

Szkolenie na wysokim poziomie, ogromna wiedzą prowadzącego.

Magdalena Lehmann

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

 

Bardzo dobra organizacja szkolenia, Przystępnie przedstawiony temat.

Grażyna Szweb

Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej ,,Pollena-Savona” Sp. z o.o.

 

Profesjonalne szkolenie i wiedza wykładowcy. Przydatne informacje na temat zmian przepisów.

Dorota Kolawa

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

 

Profesjonalna wiedza wykładowcy oraz przydatne informacje zmian przepisów.

Maria Wolny

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

 

Bardzo dobre szkolenie. Temat omawiano w sposób wyczerpujący i przystępny. Super wykładowca.

Maria Urbańczyk

ETP S.A.

 

Prowadzący w sposób jasny i zrozumiały wskazał obszary, na które koniecznie musze zwrócić uwagę. Olbrzymia wiedza i doskonały sposób prowadzenia szkolenia

Edyta Sroka

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach

 

Wiedza merytoryczna i wiedza praktyczna Prowadzącego szkolenia oraz dyspozycyjność Pana Przemysława przy doraźnym rozwiązywaniu zadań kadrowo-płacowych to ogromny atut.

Edyta Lewandowska-Galusik

HL DISPLAY GLIWICE Sp. z o.o.

 

Rzeczowo i na temat. Materiały szkoleniowe Przydatne do pracy

Ewa Szymiczek

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ze sposobu prowadzenia zajęć można wywnioskować, że Pan prowadzący jest praktykiem, co pozwala słuchaczom w łatwiejszy sposób przyswoić temat szkolenia.

Danuta Golda

Gminny Zespół Usług Wspólnych w Suszcu

 

Bardzo wnikliwe podejście do tematyki. Praktyczne wskazówki, które pozwalają na prawidłowe interpretowanie wprowadzonych zmian w przepisach prawnych.

Edyta Lewandowska-Galusik

HL DISPLAY GLIWICE Sp. z o.o.

 

Szkolenie prowadzone profesjonalnie i ciekawie, poparte przykładami i wyjaśniające wątpliwości. Wysoki poziom merytoryczny wykładowcy.

Renata Rzepka

Interfit Consulting Sp. z o.o. Sp. K.

 

Szkolenie oceniam jako profesjonalne. Wiedza i przekaz bardzo pozytywny.

Helena Kaczor

TOP S.A.

 

Szkolenie zorganizowane przez firmę Total Expert jest wg. mnie dobrze przygotowane. Wykładowca merytorycznie bardzo dobrze przedstawił problematykę oraz omówił szczegółowo zagadnienia.

Dorota Nawrocka

MZZ Pracowników ArcelorMittal

 

Pan Przemysław Jeżek  szczegółowo omówił zmiany jakie nastąpiły w formularzu podatkowym PIT-11, zwrócił uwagę na istotne kwestie związane ze zmianami podatkowymi jakie nastąpiły w  roku 2019/2020.

Magdalena Weideman

Extral Sp. z o.o.

 

Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia. Zawsze bardzo dobrze opracowane materiały jaki i omawianie tematu szkolenia.

Jolanta Jarnot-Hrycyk

Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

 

Profesjonalnie i merytorycznie przeprowadzone szkolenie. Na pewno będę nadal śledziła organizowane szkolenia i jeszcze nie raz wezmę udział w nich udział.

Dorota Kubara

Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

 

Szkolenie prowadzone w interesujący i zrozumiały sposób. Zostały poruszone ważne zagadnienia dotyczące podatków.

Katarzyna Piegza

Urząd Miasta Ruda Śląska

Bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Problematyka przekazana w sposób zrozumiały.

Danuta Długaj

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

W szkolenie uczestniczyłam ze względu na  bardzo dobrego wykładowcę, który b. dobrze omawia tematykę zajęć. Ponadto materiały są czytelne i z konkretnymi przykładami i wyliczeniami.

Monika Dydo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowa

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl