Szkolenie : WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy

Nazwa Szkolenia :


WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


08-02-2022
9:00-13:00

Cena Szkolenia :


320,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego tworzenia harmonogramów czasu pracy (tzw. grafików), rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem występujących w trakcie przyjętego okresu rozliczeniowego planowanych i nieplanowanych okresów nieobecności pracownika w pracy.

Poszczególne bloki tematyczne szkolenia omawiane są na tle licznych przykładów obrazujących praktyczną stronę danego problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę.

Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie planowania obsady stanowisk i zarządzania czasem pracy.

ADRESACI SZKOLENIA

– Pracodawcy,

– pracownicy działów kadr,

– firmy outsourcingowe prowadzące obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Granice doby pracowniczej i skutki jej naruszenia.
  • Nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy oraz rekompensowanie faktu jego niezapewnienia.
  • Procedura wyboru i zmiany systemu czasu pracy.
  • Wielomiesięczny okres rozliczeniowy – wprowadzenie, skrócenie, wydłużenie.

 

 1. Planowanie czasu pracy:
  • Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (tzw. nominału czasu pracy), z uwzględnieniem 1, 3 i 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych.
  • Harmonogram czasu pracy (tzw. grafik) – tworzenie i zmiana:
   • Jak najefektywniej ułożyć grafik pracownika zatrudnionego na część etatu, ze szczególnym uwzględnieniem nietypowego wymiaru etatu, np. 2/5 czy 19/20?
   • Dlaczego w grafiku należy zaznaczać dni harmonogramowo wolne od pracy?
   • W jakich sytuacjach grafik może ulec zmianie?
   • Jak zaplanować tzw. długie weekendy odpracowywane w soboty, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników niepełnosprawnych?
   • W jaki sposób dokonać zmiany grafiku pracownika zastępującego innego nieobecnego w pracy?
   • Jak na wymiar czasu pracy wpływa święto przypadające w innym dniu niż niedziela, w przypadku pracowników, którzy w tym dniu mieli zaplanowaną pracę, a jak w przypadku pracowników, dla których był to dzień harmonogramowo wolny od pracy?

 

 1. Rozliczanie czasu pracy:
  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, z naniesieniem okresów pracy ponadwymiarowej, nadliczbowej, urlopów i innych nieobecności w pracy.
  • Czy pracodawca jest zobowiązany oddać dodatkowy dzień wolny od pracy pracownikowi, który w dniu wolnym wyznaczonym w zamian za święto był nieobecny w pracy z powodu choroby?
   • Czy „wyjście prywatne” może trwać kilka dni i jak je rozliczyć?
   • Kiedy powstają godziny nadliczbowe dobowe a kiedy średniotygodniowe?
   • Dlaczego w ewidencji czasu pracy warto rozróżniać nadgodziny z tytułu „szczególnych potrzeb pracodawcy” oraz „awarii i akcji ratunkowej”?
  • Praca nadliczbowa w poszczególnych systemach czasu pracy i zasady jej rekompensaty (czasem wolnym lub wynagrodzeniem z dodatkiem).
  • Rekompensowanie pracy świadczonej w niedzielę, święto i dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (np. „wolną sobotę”).
   • W jakich przypadkach praca w sobotę będzie pracą nadliczbową?
   • Jak zrekompensować 12-godzinną pracę w „wolną sobotę” pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy?
  • Praca ponadwymiarowa niepełnoetatowców i zasady jej rekompensaty.
  • Jak ustalić liczbę godzin nadliczbowych w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował pełnego okresu rozliczeniowego (został zatrudniony w jego trakcie lub został zwolniony przed jego upływem?

 

 1. Urlopy wypoczynkowy:
  • Urlopy wypoczynkowy i inne nieobecności w pracy a nominał czasu pracy.
  • Planowanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników zatrudnionych na część etatu oraz zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy.
  • Urlop wypoczynkowy a grafik i ewidencja czasu pracy.
   • Czy pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy z wydłużeniem normy dobowej do 24 godzin ma niespełna 9 dni urlopu w danym roku kalendarzowym?
   • Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu wypoczynkowego?
  • Zmiana wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego a roczny wymiar urlopu wypoczynkowego.
  • Jak prawidłowo wyznaczyć 14-dniowy okres wypoczynku na potrzeby art. 162 KP?
  • Przerwany urlop (wezwanie do pracy, choroba pracownika itp.) lub przesunięty termin urlopu a grafik.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl