Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. – nowe obowiązki dla przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych

Miasto:

Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data szkolenia:

19-10-2018

Godzina:

9:30

Prowadzący:

Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Cena:

380 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Cel szkolenia:

 • Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie działań związanych z wykonywaniem obowiązków dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji działań związanych z wykonywaniem obowiązków dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
 • Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
 • Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

 

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy i właściciele firm,
 • księgowi, właściciele biur rachunkowych,
 • pracownicy i właściciel kantorów,
 • pracownicy banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, firm inwestycyjnych,
 • notariusze,
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
 • pracownicy organów administracji rządowej,
 • pracownicy organów samorządu terytorialnego,
 • pracownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych,
 • pracownicy NIK, KNF I NBP,
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej,
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami,
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia,
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia,
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

 

Program szkolenia

 1. Źródła i ratio legis prawodawstwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: – nowe akty prawe  i nowe obowiązki:
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych,
  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  • nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.:
   • cel nowej regulacji,
   • od kiedy nowa ustawa obowiązuje i do kogo jest adresowana?
   • najważniejsze zmiany związane z nową ustawą.
 2. Definicja „brudnych pieniędzy” i przykłady ich występowania w obrocie gospodarczym.
 3. Czym jest „finansowanie terroryzmu”?
 4. Szczegółowe zdefiniowanie zjawiska „prania pieniędzy” z pokazaniem praktycznych przykładów tego procederu.
 5. Zdefiniowanie przedsiębiorców jako instytucji obowiązanej z przypisaniem jej obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu działalności,  tym:
  • opracowanie i wdrożenie procedury,
  • szacowanie ryzyka w oparciu o środki bezpieczeństwa finansowego,
  • szacowanie ryzyka w oparciu o analizę transakcji,
  • zdefiniowanie i rejestrowanie transakcji podejrzanych,
  • raportowanie.
 6. Obowiązki administracji publicznej (jednostek współpracujących) wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
  • umiejętność rozpoznawania przestępstwa z art. 299 kodeksu karnego „prania brudnych pieniędzy”,
  • umiejętność rozpoznania przestępstwa z art. 165a kodeksu karnego „finansowania terroryzmu”,
  • umiejętność ujawniania powyższych przestępstw przez organy administracji publicznej w ramach swojej działalności,
  • wydanie zarządzenia wdrażającego opracowaną przez siebie procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • obowiązek raportowania,
  • obowiązek zawiadamiania Prokuratora,
  • szkolenie pracowników Urzędu,
  • przestępstwo urzędnicze zaniechania zawiadomienia Prokuratora w trybie art. 304 kpk.
 7. Rozwiązywanie kazusów zgłaszanych wcześniej drogą elektroniczną lub bezpośrednio z sali.
 8. Rekapitulacja szkolenia

Uczestnicy szkolenia otrzymają ramowy projekt procedury wraz z ramowym projektem rejestru transakcji; w programie szkolenia omówione będą zmiany dotyczące posiadania dokumentacji wynikającej z nowej ustawy oraz poprzednio obowiązującej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl