Szkolenie : Urlopy i inne zwolnienia od pracy

Nazwa Szkolenia :


Urlopy i inne zwolnienia od pracy

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data Szkolenia :


17-12-2019
9:00

Cena Szkolenia :


390 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Urlop wypoczynkowy
  • Pierwszy urlop.
  • Ustalanie wymiaru:
   • staż pracy (w tym staż wypracowany za granicą) i okresy zaliczane, w tym m.in.: okresy nauki, pracy w gospodarstwie rolnym, służbie wojskowej, rejestrowany okres bezrobocia (pobieranie zasiłku lub stypendium) i inne okresy nieświadczenia pracy,
   • wymiar etatu a wymiar urlopu,
   • urlop uzupełniający,
   • zmiana etatu a wymiar,
   • wymiar przy zatrudnieniu jednoczesnym u tego samego i różnych pracodawców.
  • Udzielanie urlopu na godziny (art. 1542 KP).
  • Urlop proporcjonalny.
  • Przypadki wpływające na zmniejszenie wymiaru (art. 1552 KP).
  • Planowanie urlopu:
   • kodeksowa zasada terminu udzielenia (art. 161 i 168 KP),
   • podział na części (art. 165 KP),
   • przesunięcie terminu urlopu (art. 164 i 165 KP), udzielenie w innym terminie (art. 166 KP) – odwołanie z urlopu.
  • Urlop na żądanie.
  • Urlop udzielany w trybie art. 163 § 3 KP (bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim).
  • Szczególne regulacje urlopowe:
   • urlop pracownika młodocianego,
   • pracownicy niepełnosprawni,
   • pracownicy tymczasowi.
  • Zagadnienia szczególne:
   • urlop udzielany po długotrwałej przerwie spowodowanej chorobą a konieczność odbycia kontrolnych badań lekarskich,
   • zmiana statusu z pracownika podlegającego pragmatykom (np. Karta Nauczyciela, pracownik tymczasowy) na „pracownika kodeksowego” a wymiar urlopu,
   • przestój a urlop wypoczynkowy,
   • urlop w okresie wypowiedzenia definitywnego i zmieniającego,
   • określenie wymiaru wykorzystanego urlopu w świadectwie pracy.
  • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
  • Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.

 

 1. Urlop bezpłatny
  • Dwa tryby:
   • na wniosek pracownika,
   • z inicjatywy pracodawcy.
  • Wpływ na uprawnienia pracownicze.

 

 1. Inne urlopy
  • Urlop szkoleniowy:
   • komu przysługuje i jaki jest jego wymiar,
   • z inicjatywy pracodawcy.
  • Urlop doktoranta:
   • przesłanki nabycia prawa do urlopu,
   • fakultatywność czy obligatoryjność udzielenia.

 

 1. Zwolnienia od pracy
  • Przypadki określone w rozporządzeniu MPiPS z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tzw. urlopy okolicznościowe):
   • przesłanka związku czasowego z okolicznością (wystąpienie z wnioskiem po dłuższym okresie od zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia),
   • przesłanka pokrewieństwa i powinowactwa (przypadek bliźniąt, dziecka pozamałżeńskiego; powtórne małżeństwo; ślub cywilny i wyznaniowy; rozwód lub separacja a zgon i pogrzeb małżonka, teścia i teściowej pracownika),
   • czy urlop okolicznościowy przysługuje:
    • na ślub zakonny dziecka,
    • pogrzeb babci/dziadka małżonka,
    • byłego małżonka,
    • teściowej/teścia byłego małżonka,
   • sposób usprawiedliwienia,
   • wynagrodzenie za czas zwolnienia.
  • Zwolnienie od pracy na dziecko .
  • Przypadki określone w innych przepisach:
   • badania i szkolenie bhp,
   • opieka nad członkiem rodziny,
   • powódź,
   • dni na poszukiwanie pracy,
   • działacze związkowi i SIP.

 

 1. Urlopy związane z rodzicielstwem
  • Macierzyński:
   • katalog osób uprawnionych,
   • podział urlopu macierzyńskiego pomiędzy uprawnionymi osobami.
  • Rodzicielski:
   • podział uprawienia pomiędzy rodzicami,
   • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą i jego wpływ na wymiar.
  • Wychowawczy:
   • maksymalny wymiar i termin wykorzystania,
   • obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego:
    • ochrona trwałości stosunku pracy,
    • wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego.
   • Ojcowski:
    • zasady korzystania,
    • śmierć dziecka a prawo do urlopu ojcowskiego.

 

 • 2 dni zwolnienia na dziecko do 14 roku życia:
  • podział uprawienia pomiędzy dwoje rodziców,
  • korzystanie ze zwolnienia w przypadku, gdy dzieci pracownika pochodzą z dwóch różnych związków małżeńskich.

Opinie o szkoleniu

Fachowo, ale w jasny i przyswajalny sposób przedstawione zostały najważniejsze aspekty związane z delegowaniem pracowników. Szkolenie na wysokim poziomie oraz godne polecenia.

Magdalena Palarz

METATECH Sp. z o.o.

 

Bardzo przydatne szkolenie, polecam każdemu kto chce uaktualnić i usystematyzować swoją wiedzę 😉

Anna Hernik

METATECH Sp. z o.o.

 

 

Szkolenie w pełni zaspokoiło moje oczekiwania. Tematyka wyczerpująca.

Joanna Wierzbicka

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom

 

 

Wysoki poziom merytoryczny zajęć. Tematy przedstawione zrozumiale i rzetelnie.

Katarzyna Kowalska

Biuro Rachunkowe PROFIT S.C.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl