Szkolenie : Umowy cywilnoprawne rozliczenia z ZUS-em. Zmiany przepisów.

Nazwa Szkolenia :


Umowy cywilnoprawne rozliczenia z ZUS-em. Zmiany przepisów.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


11-03-2021
9:00-13:00

Cena Szkolenia :


280,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Andrzej Radzisław - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez ponad 15 lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych. Trener z ponad 16 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych. Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Nowe obowiązki płatnika związane ze zgłaszaniem do ZUS umów o dzieło:
  • jakie umowy trzeba zgłaszać,
  • konsekwencje niezgłoszenia umowy,
  • zmiany przepisów o ubezpieczeniach społecznych – od 1 kwietnia 2021r.
 2. Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Minimalna stawka wynagrodzenia dla zleceniobiorców:
  • gwarancja minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorcy,
  • umowa zlecenia będąca jedynym tytułem do ubezpieczeń zasady opłacania składek,
  • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – zasady zgłaszania,
  • przychody zwolnione od składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorcy,
  • ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy,
  • składka na PPK za zleceniobiorcę,
  • koszty uzyskania przychodów przy umowach cywilnoprawnych (koszty autorskie).
 3. Jak opłacać składki za zleceniobiorcę który równocześnie ma inne tytuły do ubezpieczeń:
  • wykonuje umowę o pracę w innej firmie,
  • wykonuje inne umowy zlecenia,
  • prowadzi działalność gospodarczą,
  • przebywa na urlopie wychowawczym,
  • przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim;
   • analiza przypadków,
   • jaki dokument zwalnia płatnika z obowiązku opłacania składek za zleceniobiorcę,
   • treść oświadczenia składanego przez zleceniobiorcę,
   • jak opłacać składki za zleceniobiorcę który choruje,
   • kiedy można wystąpić do Zus-u z pytaniem czy prawidłowo opłacamy składki.
   • jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą gdy doszło do nadpłaty, niedopłaty składek,
   • umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem, do kiedy płatnik jest zwolniony z opłacania składek,
   • rozliczanie składek w przypadku zmiany schematu podlegania ubezpieczeniom w trakcie miesiąca,
   • ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
   • przedawnienie należności z tytułu składek, a obowiązek składania korekty dokumentów,
   • jak odzyskać od zleceniobiorcy zapłacone za niego składki,
   • konsekwencje podatkowe sfinansowania składek na zleceniobiorcę,
   • rozliczenie składek i podatku przy umowie opodatkowanej podatkiem zryczałtowanym,
   • śmierć zleceniobiorcy, a rozliczenia z ZUS-em,
   • umowa zlecenia uznana za umowę o pracę konsekwencje dla płatnika.
 1. Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy – obowiązki płatnika składek:
  • zagrożenia dla płatnika,
  • jakie zapisy wprowadzić do treści umów zawieranych z firmami zewnętrznymi aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy płatnika.
 2. Składka na FP i FGŚP za zleceniobiorców;
  • kiedy składa na FP nie jest opłacana.
 3. Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe składane za zleceniobiorców.
 4. Umowa o dzieło:
  • treść umowy o dzieło, prawa i obowiązki stron, zasady ustalania wynagrodzenia,
  • umowa o dzieło a składki ZUS,
  • różnice pomiędzy umową zlecenia, umową o dzieło, a umową o pracę,
  • kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia,
  • umowa zlecenia a umowa o dzieło – analiza orzecznictwa Sądowego i praktyki kontrolnej ZUS,
  • wskazówki praktyczne – jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło,
  • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia – sposób postępowania ZUS-u,
  • odwołanie od decyzji ZUS,
  • jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy,
  • zgłaszanie umów o dzieło do ZUS.
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Bardzo duża wiedza prowadzącego pozwoliła na usystematyzowanie wiedzy w zakresie umów cywilnoprawnych oraz wprowadzanych zmian w przepisach związanych z ubezpieczeniami  ZUS. Polecam takie Szkolenie.

Kazimiera Laska

Miasto Racibórz

 

Składki na ZUS w 2018 r.

 

Szkolenie rozwiał moje wątpliwości dotyczące składek ZUS. Wykładowca posiada dużą wiedzę.

Wioleta Zdunkiewicz

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl