Szkolenie : Umowa zlecenia, umowa o dzieło. Kontrakt menadżerski pod zmianach od 2021r. Warsztaty praktyczne.

Nazwa Szkolenia :


Umowa zlecenia, umowa o dzieło. Kontrakt menadżerski pod zmianach od 2021r. Warsztaty praktyczne.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


26-04-2021
9:00-13:00

Cena Szkolenia :


280,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zawieraniem i funkcjonowaniem umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktu menadżerskiego;
 • Omówienie zmian przepisów w zakresie rozliczania składek ZUS;
 • Poznanie nowych regulacji podatkowych mających obowiązywać od 2021r.
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich

 

Profil uczestnika:

 • Kadra kierownicza,
 • Pracownicy działów księgowości,
 • Pracownicy działów kadr i rozliczeń płac,
 • Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy.

Program szkolenia

 1. Uregulowania tzw. tarczy dotyczące umów cywilnoprawnych – NOWE OBOWIĄZKI OD 2021R.:
  • Obowiązek zgłaszania wszystkich zawartych umów o dzieło do ZUS;
  • Przesyłanie ewidencji miesięcznych o zawartych umowach o dzieło;
  • Wzór zgłoszenia;
  • Wzór miesięcznych rejestrów;
  • Pojęcie umowy o dzieło a umowy zlecenia;
  • Wejście w życie przepisów – od kiedy jest obowiązek?
  • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem nowych uregulowań.

 

 1. Przepisy mające wpływ na rozliczenia umów cywilnoprawnych obowiązujące w 2021r.:
  • Możliwość z rezygnacji pobierania składek ZUS od umów zlecenia – NOWE UREGULOWANIA;
  • RODO a dane osobowe osób na umowach cywilnoprawnych;
  • Przetwarzanie danych Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę i odwrotnie – jakie dokumenty?
  • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a osoby na umowach cywilnoprawnych – liczenie limitu i problemy praktyczne z tym związane;
  • Objęcie osób na umowach cywilnoprawnych PPK – kiedy i na jakich zasadach;
  • Zmiana umowy cywilnoprawnej na działalność gospodarczą jako schemat podatkowy;
  • Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło z osobami do 26 roku życia.

 

 1. Kontrakt menadżerski – alternatywna forma zatrudniania osób:
  • Pojęcie kontraktu menadżerskiego;
  • Różnice pomiędzy umową zlecenia, umową o dzieło, umową o pracę;
  • Kontrakt menadżerski z osobą, która ma działalność gospodarczą i osobą prywatną – różnice w rozliczeniach;
  • Uregulowania prawne dotyczące kontraktu menadżerskiego;
  • Opodatkowanie podatkiem PIT i składkami ZUS kontraktu menadżerskiego – zasady;
  • Podatek VAT od kontraktu menadżerskiego – kiedy?

 

 1. Składki ZUS od umów zlecenia i kontraktu menadżerskiego w przykładach:
  • Umowa zlecenia z własnym pracownikiem;
  • Umowa zlecenia z obcym pracownikiem;
  • Zlecenie z osobą na kilku zleceniach – wartość zleceń a oskładkowanie;
  • Zlecenie z emerytem;
  • Umowa zlecenia z rencistą;
  • Pierwsza i kolejne umowy zlecenia – zasady wyliczeń;
  • Zasady weryfikowania rozliczeń;
  • Przykładowe pisma do ZUS;
  • Przykładowe oświadczenia Zleceniobiorców;
  • Przekwalifikowanie umowy zlecenia na umowę o pracę – skutki praktyczne.

 

 1. Umowy o dzieło – zasady rozliczeń:
  • Oskładkowanie ZUS umów o dzieło – w jakich przypadkach?;
  • Umowa o dzieło z własnym pracownikiem;
  • Umowa o dzieło z osobą obcą a zasady rozliczeń;
  • Elementy konieczne umowy o dzieło na przykładach;
  • Skutki przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia.

 

 1. Opodatkowanie umów o dzieło, umów zlecenia, kontraktu menadżerskiego podatkiem PIT:
  • Rozliczanie przeniesienia praw autorskich w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów – NOWE wyjaśnienie MF;
  • Koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% – zasady wyliczania;
  • Stawka 17% – zasady wyliczania;
  • Opodatkowanie zryczałtowane umów do 200,00 zł. – nowe wyjaśnienia dotyczące opodatkowania drobnych umów;
  • Świadczenia na rzecz przedstawicieli handlowych – co podlega opodatkowaniu.

 

 1. Umowy zlecenia lub umowy o dzieło z nierezydentami:
  • Opodatkowanie podatkiem PIT;
  • Czy i kiedy składka ZUS?
  • Obowiązkowe dokumenty związane z rozliczaniem nierezydentów;Obowiązki sprawozdawcze i zgłoszeniowe;
  • Metody unikania podwójnego opodatkowania.

 

 1. Problemy praktyczne:
  • Oświadczenia w zakresie umów zlecenia dotyczące innych tytułów ubezpieczenia;
  • BHP a umowy cywilnoprawne;
  • Badania lekarskie w przypadku umów cywilnoprawnych;
  • Zmiana kwalifikacji umowy z dzieła na zlecenie – skutki praktyczne;
  • Dowody wykonania dzieła;
  • Podróże służbowe i delegacje osób z zawartymi umowami zlecenia lub umowami o dzieło (czy mogą być w podróży służbowej? Zasady rozliczania?
  • Korzystanie przez osoby na umowach cywilnoprawnych ze służbowych samochodów, laptopów, komórek – czy możliwe zwolnienie opodatkowania?
  • Najczęściej pojawiające się błędy w rozliczeniach osób na umowach cywilnoprawnych
  • Samozatrudnienie jako forma współpracy – korzyści i zagrożenia.

 

 1. Dyskusja z uczestnikami.

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl