Szkolenie : ULGA BADAWCZO – ROZWOJOWA ORAZ IP BOX W TEORII I PRAKTYCE – ASPEKTY PODATKOWE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO ŁADU I ULGI NA ROBOTYZACJĘ.

Nazwa Szkolenia :


ULGA BADAWCZO – ROZWOJOWA ORAZ IP BOX W TEORII I PRAKTYCE – ASPEKTY PODATKOWE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO ŁADU I ULGI NA ROBOTYZACJĘ.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


03-10-2023
9:30 - 13:30

Cena Szkolenia :


360,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomoc

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Obecnie obowiązujące przepisy szeroko definiują działalność B+R, co pozwala skorzystać z ulgi B+R szerokiemu gronu odbiorców. Prawo do ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie jest więc zarezerwowane jedynie dla przedsiębiorców prowadzących wyspecjalizowane badania naukowe, ale jest potencjalnie dostępne również dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy prowadzą prace nad wdrażaniem nowych produktów lub usług, jak również ulepszaniem istniejących, o ile spełniają określone w ustawie kryteria.

Zaletą ulgi B+R jest to, że aby dokonać odliczenia nie ma potrzeby uczestniczenia w konkursie, a wystarczy, że odliczenie zostanie wykazane w deklaracji podatkowej. Tym samym wiele projektów B+R, które mają mniejsze szanse dofinansowania grantem (gdzie obowiązuje zasada konkursowa), może zostać zgłoszone w ramach ulgi B+R.

Nowy ład wprowadził korzystne rozwiązania dotyczące Ulgi B+ R oraz IP BOX. Rozwiązania te będą omówione na szkoleniu.

 

Celem szkolenia jest m.in.:

 • nauczenie uczestników przeprowadzania oceny czy działania prowadzone w ich firmach kwalifikują się do skorzystania z ulgi B+R oraz Innovation Box;
 • przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów funkcjonowania ulgi B+R i Innovation Box;
 • wskazanie problemów i możliwości oceny ryzyk związanych z wdrożeniem ulgi B+R i Innovation Box;
 • wskazanie korzyści związanych z zastosowaniem ulgi B+R i Innovation Box;
 • zaprezentowanie najnowszej praktyki organów podatkowych i orzecznictwa w kontekście stosowania przepisów dotyczących ulgi B+R i Innovation Box.

Korzyścią z udziału w szkoleniu jest zdobycie wiedzy oraz poznanie praktycznych przykładów w zakresie:

 • zasad funkcjonowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową i Innovation Box;
 • identyfikacji kosztów kwalifikowanych do ulgi na działalność badawczo-rozwojową;
 • identyfikacji zasad kalkulacji kosztów kwalifikowanych do ulgi na działalność badawczo-rozwojową;
 • obowiązków ewidencyjno-dokumentacyjnych związanych z korzystaniem z ulgi B+R i i Innovation Box;
 • praktycznego zastosowania ulg oraz pojawiających się problemów i wątpliwości na podstawie najciekawszych stanowisk organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne stosowania ulgi B+R.
 2. Od kiedy obowiązuje ulga B+R? (w tym omówienie przepisów intertemporalnych związanych z każdorazową zmianą stanu prawnego dotyczącego ulgi B+R).
 3. Podmioty uprawnione do skorzystania z ulgi B+R.
 4. Definicja prac B+R:
  • prace badawczo – rozwojowe na gruncie prawa podatkowego,
  • jak ustalić czy wykonywane przez przedsiębiorcę prace stanowią prace B+R?
  • prace badawczo – rozwojowe w praktyce na przykładach różnych branż,
  • jakie są korzyści podatkowe ze skorzystania z ulgi B+R?
 5. Koszty kwalifikowane w uldze B+R:
  • koszty pracownicze,
  • środki trwałe i wyposażenie,
  • aparatura naukowo – badawcza,
  • prawa własności przemysłowej (w tym patenty, wzory użytkowe, prawa ochronne itp.),
  • koszty materiałów i surowców,
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne,
  • koszty podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego.
 6. Zasady dokonywania odliczeń w uldze B+R:
  • zasady odliczeń w przypadku uzyskania dochodu,
  • zasady odliczeń w przypadku poniesienia straty,
  • ograniczenia dotyczące odliczeń,
  • najczęstsze błędy przy dokonywaniu odliczeń,
  • załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR,
  • odliczenia a koszty uzyskania przychodu.
 7. Ogólne zasady ewidencji i dokumentacji prac B+R:
  • odrębna ewidencja księgowa,
  • dokumentacja organizacyjna (uchwały, regulaminy itp.),
  • dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, zakresy obowiązków itp.).
 8. Wdrożenie ulgi B+R w przedsiębiorstwie:
  • ocena opłacalności wdrożenia,
  • bezpieczeństwo wykorzystania ulgi B+R,
  • rozwój prac B+R,
  • zmiany w pracach B+R.
 9. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe dotyczące ulgi B+R.
 10. Ulga B+R jako pomoc publiczna dla przedsiębiorców.
 11. Innovation Box:
  • podstawy prawne,
  • nowa stawka podatkowa w CIT i PIT,
  • pojęcie „kwalifikowanego IP”,
  • ochrona prawna kwalifikowanego IP,
  • przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
  • jakie są warunki zastosowania stawki 5% do dochodów z kwalifikowanych IP?
  • wskaźnik nexus – w tym przykłady jego obliczenia,
  • związek ulgi B+R i Innovaton box,
  • relacja między ulgą B+R i Innovaton box a SSE,
  • możliwość stosowania IP Box przez programistów,
  • zeznanie roczne dla celów IP Box,
  • rozliczenie straty z kwalifikowanego IP,
  • praktyczne aspekty wdrożenia IP Box w firmie.
 12. Zmiany w uldze B +R i IP BOX wynikające z Nowego Ładu:
  • możliwość jednoczesnego stosowania IP BOX i ulgi B+ R,
  • możliwość odliczania 200% kosztów pracowniczych,
  • możliwość stosowania ulgi B + R w przypadku produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów.
 13. Ulga na robotyzację w Nowym Ładzie:
  • kiedy można skorzystać z ulgi,
  • podmioty uprawnione do skorzystania z ulgi,
  • warunki dokonania odliczenia.
 14. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl