Szkolenie : Ulga badawczo – rozwojowa i IP BOX w teorii i praktyce – aspekty podatkowe z uwzględnieniem zmian wynikających z COVID-19

Nazwa Szkolenia :


Ulga badawczo – rozwojowa i IP BOX w teorii i praktyce – aspekty podatkowe z uwzględnieniem zmian wynikających z COVID-19

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


25-08-2021
9:30-14:00

Cena Szkolenia :


290,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomoc

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Obecnie obowiązujące przepisy szeroko definiują działalność B+R i IP BOX, co pozwala skorzystać z ulgi szerokiemu gronu odbiorców. Prawo do ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie jest więc zarezerwowane jedynie dla przedsiębiorców prowadzących wyspecjalizowane badania naukowe, ale jest potencjalnie dostępne również dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy prowadzą prace nad wdrażaniem nowych produktów lub usług, jak również ulepszaniem istniejących, o ile spełniają określone w ustawie kryteria.

Celem szkolenia jest m.in.:

 • nauczenie uczestników przeprowadzania oceny czy działania prowadzone w ich firmach kwalifikują się do skorzystania z ulgi B+R lub Innovation Box,
 • przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów funkcjonowania ulgi B+R oraz Innovation Box,
 • wskazanie problemów i możliwości oceny ryzyk związanych z wdrożeniem ulgi B+R oraz Innovation Box,
 • wskazanie korzyści związanych z zastosowaniem ulgi B+R oraz Innovation Box,
 • zaprezentowanie najnowszej praktyki organów podatkowych i orzecznictwa w kontekście stosowania przepisów dotyczących ulgi B+R oraz Innovation Box.

Korzyścią z udziału w szkoleniu jest zdobycie wiedzy oraz poznanie praktycznych przykładów w zakresie:

 • zasad funkcjonowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz Innovation Box,
 • identyfikacji kosztów kwalifikowanych do ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz Innovation Box,
 • identyfikacji zasad kalkulacji kosztów kwalifikowanych do ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz Innovation Box,
 • obowiązków ewidencyjno-dokumentacyjnych związanych z korzystaniem z ulgi B+R oraz Innovation Box,
 • praktycznego zastosowania ulg oraz pojawiających się problemów i wątpliwości na podstawie najciekawszych stanowisk organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych.

Szkolenie jest skierowane do:

 • przedsiębiorców,
 • członków zarządów,
 • dyrektorów finansowych,
 • księgowych i głównych księgowych,
 • specjalistów podatkowych,
 • specjalistów z zakresu controllingu,
 • innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Program szkolenia

 1. Ulga badawczo – rozwojowa.
  • Podstawy prawne stosowania ulgi B+R.
  • Od kiedy obowiązuje ulga B+R? (w tym omówienie przepisów intertemporalnych związanych z każdorazową zmianą stanu prawnego dotyczącego ulgi B+R).
  • Kto może skorzystać z ulgi B+R?
   • definicja mikroprzedsiębiorcy,
   • definicja małego przedsiębiorcy,
   • definicja średniego przedsiębiorcy,
   • definicja dużego przedsiębiorcy,
   • zasady kwalifikacji przedsiębiorców do grup wskazanych w lit a-d) Jak ustalić jakim jest się przedsiębiorcą?
   • jakie są skutki błędnej kwalifikacji do określonej grupy?
  • Definicja prac B+R:
   • prace badawczo – rozwojowe na gruncie prawa podatkowego,
   • jak ustalić czy wykonywane przez przedsiębiorcę prace stanowią prace B+R?
   • prace badawczo – rozwojowe w praktyce na przykładach różnych branż,
   • jak rozumieć innowacyjny charakter prac B+R?
   • jakie są korzyści podatkowe ze skorzystania z ulgi B+R?
  • Koszty kwalifikowane w uldze B+R:
   • koszty pracownicze,
   • środki trwałe i wyposażenie,
   • aparatura naukowo – badawcza,
   • prawa własności przemysłowej ( w tym patenty, wzory użytkowe, prawa ochronne itp.),
   • koszty materiałów i surowców,
   • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne,
   • koszty podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego.
  • Zasady dokonywania odliczeń w uldze B+R:
   • zasady odliczeń w przypadku uzyskania dochodu,
   • zasady odliczeń w przypadku poniesienia straty,
   • ograniczenia dotyczące odliczeń,
   • najczęstsze błędy przy dokonywaniu odliczeń ,
   • załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR,
   • odliczenia a koszty uzyskania przychodu.
  • Ogólne zasady ewidencji i dokumentacji prac B+R:
   • odrębna ewidencja księgowa,
   • dokumentacja organizacyjna (uchwały, regulaminy itp.),
   • dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, zakresy obowiązków itp.).
  • Wdrożenie ulgi B+R w przedsiębiorstwie:
   • ocena opłacalności wdrożenia,
   • bezpieczeństwo wykorzystania ulgi B+R,
   • rozwój prac B+R.
  • Ulga B+R w okresie pandemii:
   • regulacje dotyczące ulgi B+R, które zostały wprowadzone Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w tym: możliwość rozliczania ulgi na etapie zaliczek na podatek dochodowy,
   • objaśnienia podatkowe Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2020 r. w zakresie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczące także ulgi B+ R.
 1. Innovation Box, z uwzględnieniem objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów:
  • nowa stawka podatkowa w CIT i PIT,
  • czym są dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej? c) jakie są warunki zastosowania stawki 5% do dochodów z kwalifikowanego IP?
  • co to jest wskaźnik nexus i zasady jego obliczania na przykładach,
  • związek ulgi B+R i Innovaton box,
  • Innovation Box a działanie w specjalnej strefie ekonomicznej,
  • IP BOX nie tylko dla informatyków.

Do każdego panelu przewidziana jest dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl