Szkolenie : Trudne przypadki na Listach Płac po zmianach w 2022r. – praktyczne szkolenie dla zaawansowanych

Nazwa Szkolenia :


Trudne przypadki na Listach Płac po zmianach w 2022r. – praktyczne szkolenie dla zaawansowanych

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Sokolska 24, Hotel Vienna House Easy

Data Szkolenia :


20-10-2022
9:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


590 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Rozliczania wynagrodzeń Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in.: rozliczaniem czasy pracy, wynagrodzeń, świadczeń z ZFŚS, podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku”, wyróżnienie w 2007 roku. W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. Od 2014 r. współpracuje z: wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”, Górnośląsk

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Celem szkolenia:

jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy po zmianach od 2022 r. z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów „po nowemu” na listach płac. Udostępnione zostaną uczestnikom gotowe listy płac z rozliczeniem podatkowo-składkowym. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wiedzę z rozliczania wynagrodzeń.

Program szkolenia

 1. Rozliczanie kosztów wyżywienia w podróży służbowej po zmianach od 28 lipca 2022r.:
  • wyodrębniony koszt wyżywienia w podróży krajowej i zagranicznej;
   • rozliczenie podatkowo – składkowe,
  • wyżywienie w cenie noclegu,
  • spotkanie z kontrahentem.
 2. Zmiany w PIT-11 wersja 29.
 3. Wskaźniki mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń w 2022r.:
  • moment powstania przychodu,
  • r yczałt za użytkowanie samochodu służbowego,
   • benefity pracownicze pieniężne i niepieniężne,
   • zwrot składek E-R za lata poprzednie,
  • zaliczka na podatek dochodowy:
   • po przekroczenie dochodu 120 000 zł,
   • dochód a korzystanie z ulg podatkowych: dla młodych; powracających; rodziców; seniorów,
   • umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem – zlecenie/dzieło,
   • koszty zryczałtowane i 50%,
  • koszty uzyskania i kwota zmniejszająca podatek:
   • gdy zawarto z pracownikiem 2 umowy o pracę,
   • kilka wypłat wynagrodzeń w miesiącu,
   • po ustaniu stosunku prawnego,
   • dwie kwoty zmniejszające podatek: 2 x 300 zł,
   • koszty uzyskania wyższe od przychodu.
 1. Rozliczenie nadpłaconego i błędnie wypłaconego wynagrodzenia za pracę:
  • odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika,
  • odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia gdy w kolejnych miesiącach wypłacono zasiłek chorobowy,
  • zwrot na konto pracodawcy nienależnie wypłaconego wynagrodzenia,
  • rozliczenie błędnie wypłaconego wynagrodzenia przez pracodawcę.
 2. Po kontroli ZUS i Urzędu Skarbowego:
  • zapłata za pracownika i byłego pracownika zaległych składek ZUS – skutki w podatku dochodowymi składkach,
  • zaniżenie zaliczki na podatek dochodowy z wypłaconego wynagrodzenia – czy należy korygować PIT-4R, PIT-11,
  • błędnie oskładkowane i opodatkowane wynagrodzenie.
 3. Zwrot nadpłaconych składek E-R:
  • skutki błędnie złożonego oświadczenia – niedopłata składek,
  • zwrot składek E-R w związku z przekroczeniem rocznej podstawy,
  • niedopłata składek E-R i nadpłata składki zdrowotnej.
 4. Korekta świadczeń chorobowych:
  • uznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy,
  • zakwalifikowanie wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego,
  • korekta dokumentów ZUS w związku z nadpłatą zasiłku chorobowego.
 5. Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki:
  • wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2,
  • oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem i osoby samotnie wychowującej dzieci,
  • przychód ze stosunku pracy i inne przychody nieobjęte składką zdrowotną (zasiłki, PPK),
  • obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%,
  • kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu,
  • przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek E-R,
  • hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów.
 6. Rozliczanie podatkowo – składkowe z zastosowaniem ulgi 85 528 zł:
  • rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu w roku progu 85 528 zł,
  • podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania,
  • przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł,
  • ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl