Szkolenie : „Tarcza Antykryzysowa” Rozwiązania prawne dla pracodawców związane z COVID-19. Wynagrodzenia – Podatek dochodowy – ZUS – Czas pracy – ZFŚS

Nazwa Szkolenia :


„Tarcza Antykryzysowa” Rozwiązania prawne dla pracodawców związane z COVID-19. Wynagrodzenia – Podatek dochodowy – ZUS – Czas pracy – ZFŚS

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


27-04-2020
9:00 - 14:00

Cena Szkolenia :


240,00 zł + 23% VAT płatność przed szkoleniem

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

Cena obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT. Płatność przed szkoleniem na podstawie wystawionej przez nas faktury proforma.

Zaufali nam :

Celem szkolenia: jest omówienie zmian wynikających z najnowszej ustawy tzw.:

„Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców”.

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia najbardziej wątpliwe z odniesieniem do najnowszych orzeczeń i stanowisk.

Wobec rosnącego zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się zakażeń nowym koronawirusem ustawodawca dostrzegł konieczność wprowadzenia dodatkowych, szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego. Wprowadzane uregulowania prawne, wynikające m.in. z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przyznają pracodawcom nowe uprawnienia i nakładają nowe obowiązki, których znajomość jest niezbędna, w obliczu narastającego zagrożenia wystąpienia epidemii.

Program szkolenia

 1. Ustawa „Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców” – nowe rozwiązania dla pracodawców
  • Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP
   • definicja pracownika w świetle przepisów ustawy
   • warunki opłacenia z FGŚP składek na ub. Społeczne
   • obniżenie wynagrodzenia pracownika w okresie przestoju ekonomicznego
   • warunki otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP
   • możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy
   • warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżonego etatu
   • zawarcie porozumienia
   • zwolnienie z opłacanie składek ZUS za pracowników
  • Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy wypłacane przez Starostów
   • warunki dofinansowania części wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców
   • warunki dofinansowania dla samozatrudnionych
   • Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów działalności
    • wysokość / oprocentowanie / warunki spłaty pożyczki
    • warunki umorzenia
   • Świadczenie postojowe
    • dla osób wykonujących pracę na podstawie umów prawa cywilnego oraz samozatrudnionych
    • warunki i wysokość świadczenia postojowego
    • wnioski i termin ich składania do ZUS
    • zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia
   • Szczególne uprawnienia pracodawców
    • Praca zdalna
    • Zawieszenie obowiązku wykonywania badań lekarskich
    • Orzeczenia lekarskie wydane po dniu 7 marca 2020r.
    • Odwołanie zakazu pracy w handlu w niedzielę
    • Czas pracy:
     • ograniczenia w odpoczynkach dobowych i tygodniowych
     • równoważenie okresów odpoczynku
     • zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego
    • stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające
     z umów o pracę
   • Świadczenia chorobowe
    • Wydłużenie okresu wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
    • Warunki ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy (dokumentacja)
     w tym dla dzieci niepełnosprawnych
    • uprawnienia do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie
    • świadczenia dla zdrowego pracownika poddanego izolacji lub kwarantannie
   • Podatek dochodowy od osób fizycznych
    • odliczenie strat z prowadzonej działalności oraz wpłaconych darowizn
    • odroczenie wpłaty pobranych zaliczek na podatek od przychodów m.in. pracowników i zleceniobiorców
    • zwolnienie z opodatkowania świadczeń postojowych
    • odroczenie wpłaty podatku przedsiębiorcy
    • podwyższenie limitów zwolnień z opodatkowania od wypłacanych zapomóg w tym zapomóg od Związków Zawodowych
    • zwiększenie limitu zwolnienia z opodatkowania świadczeń finansowanych
     z ZFŚS
    • podwyższenie limitu zwolnienia świadczeń dla dzieci i młodzieży
 1. System ubezpieczeń społecznych
  • obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło
 2. Pracownicze Plany Kapitałowe
  • nowe terminy zawarcia umów o prowadzenie i zarządzanie
 3. Przepisy przejściowe

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • po opłaceniu szkolenia otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

 

Cena szkolenia: 240 zł + 23% VAT. Cena obejmuje: dostęp do platformy e-lernigowej w czasie rzeczywistym, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika.

Płatność przed szkoleniem po otrzymaniu od nas faktury proforma

(Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT)

Zgłoszenia można dokonać poprzez stronę internetową www.totalexpert.pl ewentualnie wysyłając kartę zgłoszenia na adres: biuro@totalexpert.pl lub faxem na nr: 32/720 24 24.

Opinie o szkoleniu

Dorota Kolawa

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

 

Profesjonalna wiedza wykładowcy oraz przydatne informacje zmian przepisów.

Maria Wolny

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

 

Bardzo dobre szkolenie. Temat omawiano w sposób wyczerpujący i przystępny. Super wykładowca.

Maria Urbańczyk

ETP S.A.

 

Prowadzący w sposób jasny i zrozumiały wskazał obszary, na które koniecznie musze zwrócić uwagę. Olbrzymia wiedza i doskonały sposób prowadzenia szkolenia

Edyta Sroka

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach

 

Wiedza merytoryczna i wiedza praktyczna Prowadzącego szkolenia oraz dyspozycyjność Pana Przemysława przy doraźnym rozwiązywaniu zadań kadrowo-płacowych to ogromny atut.

Edyta Lewandowska-Galusik

HL DISPLAY GLIWICE Sp. z o.o.

 

Rzeczowo i na temat. Materiały szkoleniowe Przydatne do pracy

Ewa Szymiczek

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ze sposobu prowadzenia zajęć można wywnioskować, że Pan prowadzący jest praktykiem, co pozwala słuchaczom w łatwiejszy sposób przyswoić temat szkolenia.

Danuta Golda

Gminny Zespół Usług Wspólnych w Suszcu

 

Bardzo wnikliwe podejście do tematyki. Praktyczne wskazówki, które pozwalają na prawidłowe interpretowanie wprowadzonych zmian w przepisach prawnych.

Edyta Lewandowska-Galusik

HL DISPLAY GLIWICE Sp. z o.o.

 

Szkolenie prowadzone profesjonalnie i ciekawie, poparte przykładami i wyjaśniające wątpliwości. Wysoki poziom merytoryczny wykładowcy.

Renata Rzepka

Interfit Consulting Sp. z o.o. Sp. K.

 

Szkolenie oceniam jako profesjonalne. Wiedza i przekaz bardzo pozytywny.

Helena Kaczor

TOP S.A.

 

Szkolenie zorganizowane przez firmę Total Expert jest wg. mnie dobrze przygotowane. Wykładowca merytorycznie bardzo dobrze przedstawił problematykę oraz omówił szczegółowo zagadnienia.

Dorota Nawrocka

MZZ Pracowników ArcelorMittal

 

Pan Przemysław Jeżek  szczegółowo omówił zmiany jakie nastąpiły w formularzu podatkowym PIT-11, zwrócił uwagę na istotne kwestie związane ze zmianami podatkowymi jakie nastąpiły w  roku 2019/2020.

Magdalena Weideman

Extral Sp. z o.o.

 

Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia. Zawsze bardzo dobrze opracowane materiały jaki i omawianie tematu szkolenia.

Jolanta Jarnot-Hrycyk

Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

 

Profesjonalnie i merytorycznie przeprowadzone szkolenie. Na pewno będę nadal śledziła organizowane szkolenia i jeszcze nie raz wezmę udział w nich udział.

Dorota Kubara

Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

 

Szkolenie prowadzone w interesujący i zrozumiały sposób. Zostały poruszone ważne zagadnienia dotyczące podatków.

Katarzyna Piegza

Urząd Miasta Ruda Śląska

Bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Problematyka przekazana w sposób zrozumiały.

Danuta Długaj

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

W szkolenie uczestniczyłam ze względu na  bardzo dobrego wykładowcę, który b. dobrze omawia tematykę zajęć. Ponadto materiały są czytelne i z konkretnymi przykładami i wyliczeniami.

Monika Dydo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowa

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • po opłaceniu szkolenia otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl