Szkolenie : „Sygnaliści” w praktyce – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii

Nazwa Szkolenia :


„Sygnaliści” w praktyce – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii

Miejsce Szkolenia :


Webinaria - szkolenia online,

Data Szkolenia :


24-06-2024
9:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


360 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Gabriela Rychły - Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego praktyka – czynny IOD, audytor ISO 27001, mediator sądowy, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, wykładowca RODO w Akademia Humanitas , ekspert Infor w zakresie ochrony danych osobowych, wieloletni praktyk, oraz prelegent na licznych seminariach ( w tym w debatach z udziałem UODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień. W ramach obsługi firm opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii reguluje kwestie dotyczące ochrony osób, które dokonują zgłoszenia nieprawidłowości, o których uzyskały informacje w kontekście związanym z pracą. Kraje członkowskie UE zostały zobligowane do implementacji dyrektywy do swojego porządku prawnego w terminie do 17 grudnia 2021 r.

 

Nowe regulacje nakładają na pracodawców m.in. obowiązek przygotowania procedur oraz utworzenia kanałów wewnętrznych do zgłaszania naruszeń prawa przez Sygnalistów.

Szkolenie ma za zadanie zapoznać Uczestników z praktycznymi aspektami regulacji wynikającymi z Dyrektywy 2019/1937 oraz z założeniami projektowanej ustawy implementującej dyrektywę, w szczególności jak skutecznie zaprojektować kanały zgłaszania nieprawidłowości z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych.

W trakcie szkolenia zostaną przywołane przykładowe procedury oraz sposoby ich wdrożenia w organizacji.

 

Korzyści szkolenia:

Dzięki szkoleniu Uczestnicy:

– będą świadomi roli sygnalistów w obszarze bezpieczeństwa i doskonalenia procesów organizacji;

– będą znali europejskie i polskie wymogi prawne w zakresie funkcjonowania anonimowych systemów zgłaszania nieprawidłowości, również w kontekście innych istotnych przepisów krajowych i europejskich (ochrona danych osobowych, ochrona know how);

– poznają korzyści oraz ryzyka związane z wdrażaniem w organizacji systemu dla sygnalistów;

– będą świadomi wszystkich istotnych elementów procesu związanego z wdrażaniem, funkcjonowaniem oraz doskonaleniem w organizacji systemu dla sygnalistów;

– nauczą się tworzyć procedurę dotyczącą przyjmowania i zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów odpowiadającą realiom danej organizacji.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów, zarówno z sektora prywatnego jak
i publicznego, zainteresowanych wdrożeniem w swojej organizacji efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z wymogami prawa sytemu dla sygnalistów (system whistleblowingowy), jako istotnego narzędzia wspierającego proces zarządzania organizacją.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacji za obszary compliance, ryzyka, bezpieczeństwa oraz dla kadry kierowniczej.

Metody szkolenia: 

-Wykład interaktywny, studium przypadku, dyskusja.

Program szkolenia

 1. Informacje wstępne:
  • Etap wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów;
  • Zakres przedmiotowy obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów;
  • Zakres podmiotowy obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów;
  • Podmioty zobowiązane do wdrożenia procedur;
  • Termin wdrożenia dyrektywy.
 2. Kim jest sygnalista:
  • Definicja: sygnalisty, naruszenia, działań następczych, działań odwetowych itd.
  • Warunki objęcia ochroną osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty);
  • Zakres działań odwetowych i środki ochrony:
 3. Zgłoszenia wewnętrzne i działania następcze:
  • Jak zorganizować wewnętrzne kanały zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach?
  • Jakie działania następcze należy prowadzić w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa?
  • Procedury na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych.
 4. Zgłoszenia zewnętrzne i działania następcze:
  • Obowiązek ustanowienia zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.
  • Jakie działania następcze należy prowadzić w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa?
  • Procedury na potrzeby zgłoszeń zewnętrznych i działań następczych.
 5. Ujawnienia publiczne:
  • Kiedy osoba dokonująca ujawnienia publicznego zostaje objęta ochroną.
 6. Rola Rzecznika Praw Obywatelskich.
 7. Środki ochrony sygnalistów:
  • Zakaz działań odwetowych:
  • Środki ochrony przed działaniami odwetowymi;
  • Środki wsparcia;
  • Zakaz zrzeczenia się praw i środków ochrony prawnej.
 8. Sankcje.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

  Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
  Zwolnienie z VAT

  Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

  akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

  Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

  Copyright © 2021r by Total Expert
  Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl