Szkolenie : ŚRODKI TRWAŁE W 2019 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH – klasyfikacja, wycena, ewidencja, ujęcie w sprawozdaniu finansowym

Nazwa Szkolenia :


ŚRODKI TRWAŁE W 2019 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH – klasyfikacja, wycena, ewidencja, ujęcie w sprawozdaniu finansowym

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, ul Jankowicka 23/25, Rybnicki Inkubator Technologiczny

Data Szkolenia :


10-06-2019
9:30

Cena Szkolenia :


370 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Dorota Adamek-Hyska - Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca publicznej uczelni ekonomicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

CEL SZKOLENIA: Pełna i rzetelna informacja o zasadach klasyfikacji, wyceny i ewidencji środków trwałych jest dla wielu jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek i zakładów budżetowych podstawą podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną zasady nowej klasyfikacji, wyceny oraz ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych.

Program szkolenia

 1. Definicja środków trwałych w prawie bilansowym, podatkowym i finansów publicznych.
 2. Krajowy Standard Rachunkowości nt. środków trwałych – najważniejsze założenia trwałych.
 3. Klasyfikacja Środków Trwałych – aspekty organizacyjne.
 4. Ogólne zasady wyceny środków trwałych wynikające z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.
 5. Szczególne zasady wyceny środków trwałych wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.
 6. Zasady funkcjonowania kont: „011 Środki trwałe”, „013 Pozostałe  środki trwałe”, w tym ewidencja zmian w stanie  i wartości środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększeń z tytułu zakupu, darowizny, trwałego zarządu, użytkowania i zmniejszeń z tytułu sprzedaży, darowizny, likwidacji.
 7. Zasady amortyzacji  podstawowych środków trwałych.
 8. Ulepszenie a remont podstawowych  środków trwałych.
 9. Dokumentacja zmian w stanie środków trwałych.
 10. Inwentaryzacja środków trwałych – metody i terminy.
 11. Zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego.
 12. Zasady gospodarowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego.
 13. Ujęcie środków trwałych w sprawozdaniu finansowym, w tym w informacji dodatkowej.
 14. Odpowiedzi na pytania oraz rozwiązywanie przykładów praktycznych.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl