Szkolenie : ŚRODKI TRWAŁE W 2020 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH

Nazwa Szkolenia :


ŚRODKI TRWAŁE W 2020 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data Szkolenia :


09-03-2020
10:00

Cena Szkolenia :


390,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Dorota Adamek-Hyska - Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca publicznej uczelni ekonomicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Klasyfikacja, wycena, ewidencja, inwentaryzacja, ujęcie w sprawozdaniu finansowym

Cel szkolenia:

Pełna i rzetelna informacja o zasadach klasyfikacji, wyceny i ewidencji środków trwałych jest dla wielu jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek i zakładów budżetowych podstawą podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną zasady nowej klasyfikacji, wyceny oraz ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych.

 

Program szkolenia

 1. Definicja środków trwałych w prawie bilansowym, podatkowym i finansów publicznych
 2. Krajowy Standard Rachunkowości nt. środków trwałych – najważniejsze założenia trwałych
 3. Klasyfikacja Środków Trwałych – aspekty organizacyjne
 4. Ogólne zasady wyceny środków trwałych wynikające z ustawy o rachunkowości
  i ustaw podatkowych
 5. Szczególne zasady wyceny środków trwałych wynikające z przepisów ustawy
  o finansach publicznych
 6. Zasady funkcjonowania kont: „011 Środki trwałe”, „013 Pozostałe środki trwałe”, w tym ewidencja zmian w stanie  i wartości środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększeń z tytułu zakupu, darowizny, trwałego zarządu, użytkowania i zmniejszeń z tytułu sprzedaży, darowizny, likwidacji
 7. Zasady amortyzacji podstawowych środków trwałych
 8. Ulepszenie a remont podstawowych środków trwałych
 9. Dokumentacja zmian w stanie środków trwałych.
 10. Inwentaryzacja środków trwałych – metody i terminy.
 11. Zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego.
 12. Zasady gospodarowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego
 13. Ujęcie środków trwałych w sprawozdaniu finansowym, w tym w informacji dodatkowej
 14. Odpowiedzi na pytania oraz rozwiązywanie przykładów praktycznych

Opinie o szkoleniu

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwanie co do przekazanej wiedzy. – Jestem bardzo zadowolona. 

Katarzyna Kuźnik

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich

 

W mojej ocenie jedna z wiodących ekspertów z zakresu problematyki rachunkowości budżetowej. Szeroki zakres wiedzy teoretycznej praktycznej. Wykładowczyni udziela wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania. Istnieje możliwość korespondencji e-mailowej.

Beata Ciach

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

 

Fachowa wiedza przekazana w przystępny sposób. Materiały szkoleniowe przygotowane w czytelnej formie.

Lucyna Ojcowicz

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl