ŚRODKI TRWAŁE W 2018 ROKU – klasyfikacja, wycena, ewidencja, ujęcie w sprawozdaniu finansowym jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

Miasto:

Rybnik, ul. Gliwicka 72, Dom Przyjęć Energil (Hotel ARENA)

Data szkolenia:

22-10-2018

Godzina:

10:00

Prowadzący:

dr Dorota Adamek–Hyska - Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca publicznej uczelni ekonomicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Cena:

360 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Cel szkolenia: Pełna i rzetelna informacja o zasadach klasyfikacji, wyceny i ewidencji środków trwałych jest dla wielu jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek i zakładów budżetowych podstawą podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną zasady nowej klasyfikacji, wyceny oraz ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Program szkolenia

 1. Definicja środków trwałych w prawie bilansowym, podatkowym i finansów publicznych
 2. Krajowy Standard Rachunkowości nt. środków trwałych – najważniejsze założenia trwałych
 3. Klasyfikacja Środków Trwałych – aspekty organizacyjne
 4. Ogólne zasady wyceny środków trwałych wynikające z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych
 5. Szczególne zasady wyceny środków trwałych wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych
 6. Zasady funkcjonowania kont: „011 Środki trwałe”, „013 Pozostałe  środki trwałe”, w tym ewidencja zmian w stanie  i wartości środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększeń z tytułu zakupu, darowizny, trwałego zarządu, użytkowania i zmniejszeń z tytułu sprzedaży, darowizny, likwidacji
 7. Zasady amortyzacji  podstawowych środków trwałych
 8. Ulepszenie a remont podstawowych  środków trwałych
 9. Dokumentacja zmian w stanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych
  i prawnych.
 10. Inwentaryzacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, podstawowych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych
  i prawnych
 11. Zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego
 12. Zasady gospodarowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego
 13. Ujęcie środków trwałych w sprawozdaniu finansowym, w tym w informacji dodatkowej
 14. Odpowiedzi na pytania oraz rozwiązywanie przykładów praktycznych

 

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl