Szkolenie : ŚRODKI TRWAŁE I AMORTYZACJA w 2024 r.

Nazwa Szkolenia :


ŚRODKI TRWAŁE I AMORTYZACJA w 2024 r.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


03-07-2024
9:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


360,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie ewidencji ŚT i WNiP oraz amortyzacji obowiązujących w 2024 r.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.
 • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych;
 • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie ŚT i WNIP
 • Pracownicy spółek handlowych i jednostek samorządowych
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF.
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku dochodowego CIT oraz KŚT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu.
 • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową.

Program szkolenia

 1. Zmiany zasad amortyzacji od 2024 r.:
  • Szybsza amortyzacja budynków niemieszkalnych w gminach zagrożonych bezrobociem dla niektórych podatników;
  • Pojęcie budynku/lokalu mieszkalnego a lokalu użytkowego;
  • Zasady amortyzacji lokalu/budynku użytkowego;
  • Rozliczanie modernizacji i remontu budynku/lokalu mieszkalnego;
  • Rozliczanie dotacji i ŚT sfinansowanych dotacją.
 1. Zmiany w rozliczaniu ŚT w latach poprzednich:
  • Brak zaliczania do kosztów uzyskania przychodów amortyzacji budynków, lokali mieszkalnych;
  • Zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w okresie korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym;
  • Podniesienie współczynnika dla maszyn poddanych szybkiemu postępowi technicznemu;
  • Limit wyłączenia z KUP odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych;
  • Wprowadzenie limitu na zaliczanie do KUP opłat z tytułu leasingu samochodów osobowych;
  • Rozróżnienie kwot w zakresie samochodów elektrycznych i pozostałych;
  • Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych o wartości ponad 10.000,00 zł. należących do grup 3-6 i 8 do wartości 100 tys zł.;
  • Zasady stosowania preferencyjnego odpisu, w tym konieczność zapłaty za faktury;
  • Limit wydatków rozliczonych w ramach jednorazowej amortyzacji;
  • Moment, w którym następuje jednorazowy odpis amortyzacyjny.
 1. Wartość początkowa ŚT i WNiP – skutki praktyczne zmian:
  • Pojęcie ŚT a limit odpisu jednorazowego;
  • Wartość początkowa ŚT i WNiP;
  • Pojęcie ŚT podatkowe i bilansowe;
  • Czy konieczne jest prowadzenie odrębnej ewidencji i amortyzacji ŚT bilansowo i podatkowo?
  • Zmiany Polityki rachunkowości – czy konieczne?
  • Zapłata gotówką za ŚT powyżej 15 tys zł – skutki praktyczne rozliczeń;
  • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania;
  • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.);
  • Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę – składniki majątku i koszty ich eksploatacji;
  • Remonty, ulepszenia, naprawy, części składowe i peryferyjne – jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych.
 1. Zasady amortyzacji ŚT i WNIP:
  • Pojęcie amortyzacji i odpisów amortyzacyjnych;
  • Metoda liniowa (przykłady);
  • Metoda degresywna (przykłady);
  • Metoda jednorazowa (przykłady)l
  • Amortyzacja indywidualna (przykłady);
  • Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).
 1. Problemy związane z amortyzacją ŚT i WNIP:
  • Ulepszenie a remont;
  • Dokumenty związane z amortyzacją ŚT i WNiP, w tym zasady tworzenia dokumentów OT, LT, ;
  • Utrata ŚT i inne nieprzewidziane zdarzenia faktyczne a inwentaryzacja ŚT;
  • Pomoc de minimis w przypadku amortyzacji;
  • Likwidacja ŚT lub WNiP;
  • Sprzedaż ŚT lub jego nieodpłatne przekazanie;
  • Czy szybsza amortyzacja to schemat podatkowy?
 1. Dyskusja z uczestnikami.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

  Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
  Zwolnienie z VAT

  Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

  akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

  Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

  Copyright © 2021r by Total Expert
  Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl