Szkolenie : SLIM VAT 3 – zmiany obowiązujące od 2023 r.

Nazwa Szkolenia :


SLIM VAT 3 – zmiany obowiązujące od 2023 r.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


25-09-2023
9:00-13:00

Cena Szkolenia :


360,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w rozliczaniu podatku VAT
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane ze zmianami
 • Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny w porównaniu ze zmianami

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych i aktualnych uregulowań prawnych i podatkowych
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu
 • Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą prawidłowe rozliczanie

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • Biura rachunkowe rozliczające podatników;
 • osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą

Program szkolenia

 1. Zmiany w wystawianiu faktur:
  • Przeliczanie kursów w przypadku faktur korygujących;
  • Kurs przeliczeniowy przy zbiorczej korekcie in minus – nowe uregulowanie;
  • Kurs przeliczeniowy przy korekcie in plus;
  • Brak konieczności wystawiania faktur zaliczkowych jeśli zaliczka i sprzedaż jest w tym samym miesiącu;
  • Rozliczanie zaliczki otrzymanej w okresie wcześniejszym niż sprzedaż;
  • Brak konieczności wydruku raportów z kas fiskalnych.
 2. Zmiany transakcji wewnątrzwspólnotowych:
  • Rozpoznawanie WNT bez konieczności posiadania faktury;
  • Otrzymanie faktury a WNT wykazane wcześniej;
  • Zmiana zasad rozliczania WDT przy braku dokumentów wywozowych;
  • Zmiany przy rozliczaniu transakcji łańcuchowych;
  • Korekta deklaracji OSS i IOSS.
 3. Zmiany w rozliczaniu proporcji:
  • Obecne uregulowania dotyczące stosowania bieżącej proporcji oraz jej korygowania po zakończeniu roku;
  • Brak korygowania proporcji po zakończeniu roku – podniesienie limitu z 500,00 zł. do 10.000,00 zł.;
  • Skutki praktyczne zmiany – zasada rozliczenia za 2023 r. wg zasad nowych czy dotychczasowych?
 4. Pozostałe zmiany:
  • Podwyższenie progu dla małego podatnika;
  • Obniżenie sankcji podatkowych;
  • Zmiany w stosowanych zwolnieniach z opodatkowania podatkiem VAT;
  • Kolejne należności możliwe do regulowania z rachunku VAT;
  • Zmiany w wydawaniu WIS.
 5. Zmiany dotyczące faktury ustrukturyzowanej oraz Krajowego Systemu e-faktur:
  • Przesunięcie wdrożenia zmian – od lipca 2024 i od 2025 r.;
  • Dokumenty nie wysyłane do KseF, w tym faktury dla osób prywatnych, faktury uproszczone – zasady weryfikowania zasad wysyłania;
  • Możliwość wysłania z opóźnieniem faktur w przypadku problemów praktycznych;
  • Wysyłka faktur typu WDT, eksport towarów – zasady
  • Zawieszenie sankcji za nieprawidłowości w wysyłce.
 6. Najnowsze orzecznictwo i wyjaśnienia MF:
  • Zapłata split paymentem zbiorczych faktur;
  • Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej wpłat – moment ujęcia na przełomie miesiąca oraz korygowanie stawek VAT;
  • Usługa kompleksowa – pojęcie;
  • Wyroki TSUE mające zapaść w 2023 r., w tym: sprawy dot rozliczania dotacji, stawki za ładowanie samochodów elektrycznych.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl