Szkolenie : SKŁADKA ZDROWOTNA PRZEDSIĘBIORCY OD A DO Z – PO ZMIANACH OD 1 LIPCA 2022

Nazwa Szkolenia :


SKŁADKA ZDROWOTNA PRZEDSIĘBIORCY OD A DO Z – PO ZMIANACH OD 1 LIPCA 2022

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


23-08-2022
9:00-13:30

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Składka zdrowotna w jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową od dnia 1 lipca 2022 r.:
  • stawka,
  • podstawa wymiaru w ujęciu miesięcznym,
  • minimalna miesięczna podstawa wymiaru składki,
  • podstawa wymiaru w ujęciu rocznym,
  • minimalna roczna podstawa wymiaru składki,
  • rok podatkowy vs rok składkowy,
  • podstawa wymiaru, a podstawa obliczenia podatku w PIT,
  • podstawa wymiaru, a ulgi w PIT,
  • podstawa wymiaru, a przychody niestanowiące przychodów w PIT,
  • podstawa wymiaru, a przychody zwolnione z PIT,
  • podstawa wymiaru, a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w PIT,
  • podstawa wymiaru, a rabaty, skonta, zwroty towarów, uznane reklamacje,
  • kary umowne, odszkodowania, a składka zdrowotna,
  • dotacje, umorzenia i zaniechania poboru, a składka zdrowotna,
  • sprzedaż środka trwałego i jej wpływ na wysokość składki zdrowotnej,
  • problematyka różnic remanentowych,
  • ulga na zabytki, B+R, na ekspansję, robotyzację i złe długi vs składka zdrowotna,
  • rozliczenie nadpłaty – kiedy, w jakim terminie i w jaki sposób?
  • zawieszenie działalności, a wysokość składki zdrowotnej – czy to coś da?
  • czy składkę zdrowotną można ująć w kosztach podatkowych albo odliczyć od dochodu?
  • panel interaktywny – pytania uczestników.
 1. Składka zdrowotna w jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym od dnia 1 lipca 2022 r.:
  • stawka,
  • podstawa wymiaru w ujęciu miesięcznym,
  • minimalna miesięczna podstawa wymiaru składki,
  • podstawa wymiaru w ujęciu rocznym,
  • minimalna roczna podstawa wymiaru składki,
  • rok podatkowy vs rok składkowy,
  • podstawa wymiaru, a podstawa obliczenia podatku w PIT,
  • podstawa wymiaru, a ulgi w PIT,
  • podstawa wymiaru, a przychody niestanowiące przychodów w PIT,podstawa wymiaru, a przychody zwolnione z PIT,
  • podstawa wymiaru, a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w PIT,
  • podstawa wymiaru, a rabaty, skonta, zwroty towarów, uznane reklamacje,
  • kary umowne, odszkodowania, a składka zdrowotna,
  • dotacje, umorzenia, zaniechania poboru PIT, a składka zdrowotna,
  • sprzedaż środka trwałego i jej wpływ na wysokość składki zdrowotnej,
  • problematyka różnic remanentowych,
  • ulga na zabytki, B+R, ulga na złe długi vs składka zdrowotna,
  • rozliczenie nadpłaty – kiedy, w jakim terminie i w jaki sposób?
  • zawieszenie działalności, a wysokość składki zdrowotnej – czy to coś da?
  • czy składkę zdrowotną można ująć w kosztach podatkowych albo odliczyć od dochodu?
  • panel interaktywny – pytania uczestników.
 1. Składka zdrowotna w jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od dnia 1 lipca 2022 r.:
  • stawka,
  • progi składkowe,
  • przychód jako determinant podstawy wymiaru składki,
  • podstawa wymiaru w ujęciu miesięcznym,
  • czy na ryczałcie jest minimalna miesięczna podstawa wymiaru składki?
  • podstawa wymiaru w ujęciu rocznym,
  • czy składkę zdrowotną można odliczyć od przychodu?
  • czy na ryczałcie jest minimalna roczna podstawa wymiaru składki?
  • czy na ryczałcie przyjęto konstrukcję „roku składkowego”?
  • sprzedaż środka trwałego, a podstawa wymiaru składki,
  • zawieszenie działalności sposobem na składkę zdrowotną?
  • panel interaktywny – pytania uczestników.
 1. Składka zdrowotna w jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową od dnia 1 lipca 2022 r.:
  • stawka,
  • podstawa wymiaru składki,
  • odliczenie składki zdrowotnej od karty podatkowej,
  • nadpłaty, niedopłaty – korekty,
  • panel interaktywny – pytania uczestników.
 1. Problematyka składki zdrowotnej w spółkach:
  • wspólnicy spółki partnerskiej,
  • wspólnicy spółki cywilnej,
  • wspólnicy spółki jawnej,
  • wspólnicy spółki komandytowej,
  • wspólnicy i akcjonariusze spółki komandytowo-akcyjnej,
  • wspólnicy spółki z o.o.,
  • wspólnicy spółki akcyjnej,
  • panel interaktywny – pytania uczestników.
 1. Składka zdrowotna członków zarządu, prokurentów oraz pozostałych osób pobierających wynagrodzenie na podstawie aktu powołania po zmianach od dnia 1 lipca 2022 r.:
  • stawka,
  • podstawa wymiaru,
  • rozszerzenie oskładkowania na prokurentów,
  • w jaki sposób prokurenci mają zapłacić składkę zdrowotną,
  • podmioty wyłączone spod obowiązku, pomimo pobierania wynagrodzenia na podstawie aktu powołania,
  • podmioty pełniące rolę płatnika oraz ich obowiązki, w tym termin zgłoszenia do ubezpieczeń.
 1. Zagadnienia szczegółowe:
  • korekta PIT po kontroli podatkowej – co ze składką zdrowotną?
  • czy ZUS może podważać dochód na potrzeby składki zdrowotnej?
  • samozatrudnieni niezatrudniający pracowników i niezgłaszający zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych – obowiązek miesięcznego raportowania,
  • ulga na start, a składka zdrowotna,
  • składka zdrowotna osób współpracujących,
  • kilka spółek komandytowych,
  • spółka jawna + spółka komandytowa,
  • spółka jawna + JDG,
  • spółka komandytowa + JDG,
  • spółka partnerska/cywilna + JDG,
  • zaliczki uproszczone a składka zdrowotna,
  • zaliczki kwartalne a składka zdrowotna,
  • czy zmiana formy opodatkowania w roku 2023 będzie oznaczała problemy?
 2. Dyskusja z uczestnikami.

 

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl