Szkolenie : Zasady rozliczania wynagrodzeń w 2023r. Prawidłowe ustalanie podstaw do wypłat świadczeń pracowniczych

Nazwa Szkolenia :


Zasady rozliczania wynagrodzeń w 2023r. Prawidłowe ustalanie podstaw do wypłat świadczeń pracowniczych

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


15-02-2023
9:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Rozliczania wynagrodzeń Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in.: rozliczaniem czasy pracy, wynagrodzeń, świadczeń z ZFŚS, podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku”, wyróżnienie w 2007 roku. W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. Od 2014 r. współpracuje z: wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”, Górnośląsk

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Celem szkolenia: jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu ustalania podstaw do wypłaty wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent, przepracowanej części miesiąca kalendarzowego z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób które posiadają co najmniej podstawową wiedzę z naliczania wynagrodzeń chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

Program szkolenia

 1. Wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:
  • wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego i inne przyczyny,
  • liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu,
  • stawka godzinowa przy nadgodzinach i zmianie wysokości wynagrodzenia,
  • zmiana wymiaru etatu, e-ZLA i urlop bezpłatny w danym miesiącu,
  • niepełny etat a wynagrodzenie za część miesiąca,
  • wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy,
  • wynagrodzenie a choroba przypadająca tylko na dni robocze,
  • wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy,
  • wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni,
  • wynagrodzenie niepełnoetatowca za część miesiąca i choroba,
  • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego,
  • zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego,
  • zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego,
  • świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu,
  • świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej,
  • brak ZUS e-ZLA do momentu sporządzenia listy płac,
  • łączenie pracy z urlopem rodzicielskim.

 

 1. Podstawa do wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – obowiązek przeliczenia podstawy po zmianie minimalnego wynagrodzenia w 2023r.:
  • składniki wynagrodzenia nie ujmowane w podstawie,
  • zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie (premie, dodatki),
  • zmiana w składnikach wynagrodzenia a przeliczenie podstawy ,
  • powrót po długotrwałej nieobecności pracy,
  • wykorzystanie urlopu w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia,
  • zawarcie kolejnej umowy o pracę,
  • wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę.

 

 1. Podstawa do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – obowiązek przeliczenia podstawy po zmianie minimalnego wynagrodzenia w 2023r.:
  • dopełnianie podstawy przy różnych składnikach wynagrodzenia – za okresy miesięczne, kwartalne i roczne,
  • dopełnienie podstawy przy pracy zleconej w dniach wolnych,
  • ekwiwalent za urlop przy krótkotrwałym zatrudnieniu,
  • wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę.

 

 1. Wpływ nieobecności w pracy na wysokość wynagrodzenia za pracę:
  • zwolnienie od wykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia:
   • badania lekarskie,
   • dni na poszukiwanie pracy,
   • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
   • opieka nad dzieckiem,
   • urlopy okolicznościowe,
   • karmienie dziecka piersią,
  • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy:
   • pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią,
   • w okresie wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy,
  • szkolenia BHP.

 

 1. Planowane zmiany w ustawie Kodeks pracy w 2023 r. – rozliczanie wynagrodzeń za okres zwolnień:
  • wynagrodzenie za okres zwolnienia powodu działania siły wyższej,
  • wynagrodzenie za miesiąc korzystania z urlopu opiekuńczego.

 

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl