Szkolenie : Rozliczanie Wynagrodzeń w 2022r. „Polski Ład” Zmiana zasad rozliczania zaliczki na podatek od przychodów od 8 stycznia 2022r.

Nazwa Szkolenia :


Rozliczanie Wynagrodzeń w 2022r. „Polski Ład” Zmiana zasad rozliczania zaliczki na podatek od przychodów od 8 stycznia 2022r.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


26-01-2022
9:00 - 14:00

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Celem szkolenia:

jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu „Kalkulacji wynagrodzeń i innych świadczeń” pracowników i zleceniobiorców po zmianach od 2022 r.

8 stycznia 2022 r. wprowadzono kolejne zmiany dotyczące zmian w zasadach rozliczania zalecz na podatek dochodowy od przychodów osiąganych w 2022 r.

Zmiany w przepisach realizują rządowy program „Polskiego Ładu” w zakresie rozwiązań podatkowych, które polegają w szczególności na: podwyższeniu „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników, podwyższenie progu podatkowego, wprowadzenie nowej ulgi dla klasy średniej, zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co ma bezpośredni wpływ na rozliczenia podatkowo – składkowe wypłacanych świadczeń pracowniczych w tym wynagrodzeń.  Na szkoleniu zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania rozliczeń w porównaniu z aktualnie obowiązującymi. Kalkulacja wynagrodzeń „po nowemu” wskaże, kto skorzysta a kto nie na nowych rozwiązaniach.

Program szkolenia

 1. Skala podatkowa a rozliczanie przychodów w 2022r. :
  • dochód pracownika dla celów rozliczeń podatkowych;
  • warunki uwzględniania „kwoty wolnej od podatku” – oświadczenie PIT-2
  • wspólne opodatkowanie małżonków
  • rezygnacja ze stosowania KUP na wniosek.

 

 1. Nowe „Ulgi dla Pracowników” od 1.1.2022r.:
  • zasady i warunki stosowania „ulgi dla klasy średniej”:
   • roczne i miesięczne przychody a prawo do ulgi – (konsekwencje przekroczenia progu przychodu);
   • rodzaj przychodów objętych ulgą;
   • rozliczenie na liście płac miesięcznej ulgi dla pracownika;
   • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu;
   • wniosek pracownika o nierozliczanie ulgi,
  • zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej a prawo do ulgi:
   • rozliczenie podatkowo-składkowe na liście płac łącznego przychodu.

 

 1. Pobór zaliczki na podatek przez pracodawców w 2022r.:
  • obniżenie kosztów uzyskania przychodu;
  • zaliczka na podatek przy niskich przychodach;
  • rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego;
  • ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych.

 

 1. Pobór zaliczki na podatek przez zleceniodawców w 2022r.:
  • zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika.

 

 1. Kalkulacja przychodów ze stosunku pracy na „Listach Płac” w 2022r.:
  • wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy a prawo do dodatkowej ulgi,
  • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu a wysokość dodatkowej ulgi,
  • wpłaty na PPK – pracownik z 50% kup -pracownik oddelegowany za granicę,
  • wpływ „nowych ulg” na wynagrodzenie „netto” pracownika,
  • potrącenia z wynagrodzeń na rzecz organów egzekucyjnych.

 

 1. Kalkulacja przychodów z umów cywilnych na „Listach Płac” w 2022r.:
  • umowa zlecenia / dzieło opodatkowana;
  • umowa zlecenia / dzieło bez podatku na wniosek.

 

 1. Ograniczenie składki zdrowotnej do zaliczki:
  • obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki;
  • przychody uwzględniane do ustalenia wysokości zaliczki na dzień 31 grudnia 2021r.

 

 1. Zmiana zasad rozliczania zaliczki na podatek od 8 stycznia 2022r.:
  • przychody objęte zmianami i ustalenie nadwyżki zaliczek: 2022/2021;
  • parametry stosowane przy obliczaniu zaliczek;
  • zasady rozliczania nadwyżki w bieżącym wynagrodzeniu.

 

 1. Rozszerzony katalog zwolnień podatkowych w 2022r.:
  • „ulga na powrót” – przychody podatników którzy przenieśli rezydencję podatkową do Polski;
  • „ulga dla rodziców” – władza rodzicielska dla co najmniej czworga dzieci;
  • „ulga dla seniorów” – ukończenie 60 roku życia.

 

 1. „Powołanie” z obowiązkową składką zdrowotną:
  • objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu/prokurentów z powołania:
   • okres podlegania ubezpieczeniu,
   • podmiot zgłaszający.

 

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl