Szkolenie : Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków w 2024 r. Uwzględnianie w podstawie różnych składników wynagrodzenia „Siła wyższa” zasady uzupełniania podstawy – zmiana stanowiska ZUS

Nazwa Szkolenia :


Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków w 2024 r. Uwzględnianie w podstawie różnych składników wynagrodzenia „Siła wyższa” zasady uzupełniania podstawy – zmiana stanowiska ZUS

Miejsce Szkolenia :


Webinaria - szkolenia online,

Data Szkolenia :


19-06-2024
9:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


380 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z obszaru Rozliczania Wynagrodzeń, składek ZUS, Podatku dochodowego od świadczeń pracowniczych jak i obszaru Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. W latach 2014/2016 współpraca z wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”. Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Celem szkolenia

jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń w 2024 r. i uwzględniania w podstawie wymiaru różnych składników wynagrodzenia oraz omówienie zmiany stanowiska ZUS dotyczące zasad uzupełniania podstawy przy „Sile wyższej”.

Tematyka szkolenia obejmuje rozliczanie wynagrodzeń za przepracowaną część miesiąca, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nadgodziny i innych nieobecności za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które posiadają co najmniej podstawową wiedzę z naliczania wynagrodzeń chcących pogłębić swoją wiedzę, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

Program szkolenia

 1. Wynagrodzenie za okres zwolnienia z powodu „Działania siły wyższej” w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych najnowsze stanowisko ZUS z 20 marca 2024 r. :
  • omówienie najnowszego stanowiska ZUS,
  • uzupełnianie wynagrodzenia dla celów rozliczenia świadczeń chorobowych:
   • w miesiącu zwolnienia z powodu siły wyższej w wymiarze „dni”
   • w miesiącu zwolnienia z powodu siły wyższej w wymiarze „godzinowym”
   • w miesiącu zwolnienia z powodu siły wyższej i innych nieobecności w pracy
    w tym miesiącu (urlop, choroba, opieka nad dzieckiem
   • zmienne składniki pomniejszane proporcjonalnie do dni choroby.
 1. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:
  • wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego,
  • okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych,
  • liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu – stawka godzinowa przy nadgodzinach i zmianie wysokości wynagrodzenia,
  • wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy,
  • wynagrodzenie a choroba przypadająca tylko na dni robocze,
  • wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy,
  • wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni,
  • zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego,
  • świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w miesiącu,
  • świadczenie chorobowe a przepracowanie części dniówki roboczej.
 1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy:
  • składniki wynagrodzenia i inne świadczenia uwzględniane w podstawie – premie, dodatki,
  • urlop w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia,
  • urlop na przełomie miesięcy kalendarzowych,
  • wprowadzenie lub likwidacja składnika wynagrodzenia,
  • przeliczenie podstawy w razie zmiany wysokości wynagrodzenia,
  • powrót po długotrwałej nieobecności w pracy.
 1. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:
  • składniki wynagrodzenia i inne świadczenia uwzględniane w podstawie – premie, dodatki (miesięczne, kwartalne, roczne),
  • przeliczenie podstawy w razie zmiany wysokości wynagrodzenia,
  • dopełnianie podstawy do ekwiwalentu w tym za dni wolne od pracy,
  • dopełnienie podstawy do ekwiwalentu przy krótkotrwałym zatrudnieniu.
 1. Wpływ nieobecności w pracy na wysokość wynagrodzenia za pracę:
  • zwolnienie od wykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia:
   • badania lekarskie (wstępne-kontrolne-okresowe),
   • dni na poszukiwanie pracy,
   • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
   • opieka nad dzieckiem,
   • urlopy okolicznościowe,
   • siła wyższa,
  • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy:
   • pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią,
   • w okresie wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy,
  • szkolenia BHP,
  • karmienie dziecka piersią.
 1. Normalne wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych:
  • jak ustalić wysokość „normalnego wynagrodzenia za pracę”,
  • jakie składniki wynagrodzenia należy wliczyć do podstawy,
  • wynagrodzenie wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania a wysokość dodatku 50 i 100%.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

  Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
  Zwolnienie z VAT

  Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

  akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

  Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

  Copyright © 2021r by Total Expert
  Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl