Szkolenie : Rozliczanie różnic kursowych w 2024 roku

Nazwa Szkolenia :


Rozliczanie różnic kursowych w 2024 roku

Miejsce Szkolenia :


Webinaria - szkolenia online,

Data Szkolenia :


29-07-2024
9:00 - 13:00

Cena Szkolenia :


360 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

dr Małgorzata Rzeszutek - doktor ekonomii oraz doradca podatkowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w rachunkowości finansowej, praktyk księgowości oraz ekspert podatkowy specjalizujący się w tematyce VAT, cen transferowych, schematów podatkowych. Jako szkoleniowiec prowadzi od ponad 10 lat zajęcia w tematyce zmian podatkowych w VAT, PIT, CIT również podatków branżowych w dziedzinach takich jak podatki dla podmiotów medycznych, przedsiębiorstw komunalnych oraz podatek VAT dla samorządów. Jako doradca przewodzi zespołowi doradców zajmujących się tworzeniem analiz, dokumentacji oraz procedur dla firm i samorządów w zakresie schematów podatkowych, cen transferowych, należytej staranności, podatku u źródła, procedur centralizacyjnych i ich aktualizacji w JST.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

W czasie szkolenia omówione zostaną zasady wyceny transakcji wyrażonych w walutach obcych zarówno dla celów podatkowych jaki i bilansowych oraz najbardziej problematyczne zagadnienia związane z operacjami, które podlegają rozliczeniu w walucie obcej w 2024 roku.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:
• Jak powstają różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym
• Jaką metodę ustalania różnic kursowych wybrać
• W jaki sposób przeliczać transakcje wyrażone w walucie obcej dla celów VAT
• Jakie są zasady wyceny transakcji i ustalania różnic kursowych.

Program szkolenia

 1. Zdefiniowanie różnic kursowych i ich ujęcie bilansowe i podatkowe:
  • jak określać kursy walut przy przeliczaniu transakcji wyrażonych w walutach obcych – wyjaśnienie podstawowych pojęć,
  • kurs średni NBP,
  • kurs faktycznie zastosowany,
  • kurs historyczny,
  • dodatnie oraz ujemne różnice kursowe,
  • zrealizowane oraz niezrealizowane różnice kursowe (podatkowe i niepodatkowe),
  • różnice kursowe bilansowe oraz wynikowe.
 1. Wycena transakcji i zasady ustalania różnic kursowych według ustawy o rachunkowości:
  • wycena operacji gospodarczych w trakcie roku obrotowego,
  • wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
  • różnice kursowe w księgach rachunkowych.
 1. Wycena transakcji i zasady ustalania różnic kursowych według ustaw o podatku dochodowym u podatników prowadzących księgi rachunkowe:
  • wycena przychodów wyrażonych w walutach obcych i ich korekta,
  • wycena kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walutach obcych i ich korekta,
  • ustalanie różnic kursowych według metody podatkowej,
  • ustalanie różnic kursowych według metody bilansowej,
  • warunki, jakie należy spełnić, aby stosować bilansową metodę ustalania różnic kursowych,
  • wycena transakcji według ustawy o podatku od towarów i usług,
  • przeliczanie transakcji wyrażonych w walucie obcej w celu ujęcia ich w ewidencji i deklaracji VAT,
  • VAT na fakturze wystawionej pomiędzy krajowymi kontrahentami rozliczającymi się w walucie obcej,
  • różnice kursowe a koszty finansowania dłużnego.
 1. Mechanizm podzielonej płatności a różnice kursowe:
  • tworzenie rachunków bankowych na potrzeby podatku VAT – zasada ogólna;
  • wystawianie faktur dla kontrahentów polskich w walucie obcej;
  • sposoby zapłat faktur wystawionych w walucie obcej – przelew zwykły a dedykowany;
  • zapłata split paymentem tylko podatku VAT;
  • kurs naliczany od wartości netto i wartości brutto – zasada w podatku CIT i ustawie o rachunkowości.
 1. Rozliczanie transakcji wyrażonych w walutach obcych na przykładach praktycznych:
  • zakup środka trwałego od kontrahenta z Unii Europejskiej poprzedzony zaliczką,
  • zaliczka otrzymana w walucie obcej na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów,
  • zaliczka otrzymana w walucie obcej na dostawę krajową towarów,
  • faktura otrzymana od kontrahenta zagranicznego w złotówkach, a opłacona w walucie obcej,
  • opłata za przelew zagraniczny potrącona z kwoty należności,
  • leasing w walucie obcej,
  • rachunki w walucie obcej opłacone kartą płatniczą podczas podróży służbowej,
  • pożyczka zaciągnięta w walucie obcej.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

  Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
  Zwolnienie z VAT

  Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

  akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

  Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

  Copyright © 2021r by Total Expert
  Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl