Szkolenie : PODRÓŻE SŁUŻBOWE I SAMOCHÓD W 2018 r. oraz od 2019 r. – najnowsze zmiany i orzecznictwo

Nazwa Szkolenia :


PODRÓŻE SŁUŻBOWE I SAMOCHÓD W 2018 r. oraz od 2019 r. – najnowsze zmiany i orzecznictwo

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, ul Jankowicka 23/25, Rybnicki Inkubator Technologiczny

Data Szkolenia :


19-06-2019
9:30

Cena Szkolenia :


370,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych, oraz rozliczania samochodu
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju i poza jego granicami
 • Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny z zaznaczeniem projektowanych zmian w zakresie rozliczania podróży służbowych i samochodu

 

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie uregulowań prawnych związanych z podróżami służbowymi i ich skutków dla podatników
 • Uczestnicy szkolenia poznają zmienione uregulowania i problemy podatkowe występujące w związku z podróżami służbowymi i samochodami;
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu
 • Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości dokonujący rozliczeń wyjazdów służbowych pracowników i innych osób na terenie kraju i poza jego granicami;
 • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników;
 • osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą i odbywające liczne wyjazdy służbowe na terenie kraju i poza jego granicami.

Program szkolenia

I. Zmiany od 2019 r.

 1. Finansowanie w leasingu samochodu
  • Kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu – uzasadnienie stosowania
  • Kwota 150 tys zł jako max wartość zaliczania w KUP
  • Zasady wyliczania 150 tys zł. – czy z podatkiem VAT nie odliczanym czy bez, część kapitałowa a część odsetkowa;
  • Umowy leasingu zawierane w 2018 r. a ograniczenie KUP od 2019 r.
  • Najem samochodu – długoterminowy lub „zwykły” samochodu osobowego i innego a ograniczenia kosztów
  • Przepisy przejściowe.
 2. Amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego:
  • Ograniczenie KUP w 2018 r.
  • Podniesienie limitu KUP od 2019 r. do 150 tys zł
  • Zasady stosowania nowych uregulowań
  • Przepisy przejściowe – rozliczanie samochodów amortyzowanych już w 2018 r. – co w 2019r.
 3. Ograniczenie KUP w sytuacji samochodów osobowych, od których odliczane jest 50% podatku VAT:
  • Brak prawa do zaliczania w KUP 50% podatku VAT, który jest nie odliczany;
  • Ograniczenie w KUP kwot netto z faktur – wysokość ograniczenia 50% czy 75 % zaliczania w KUP;
  • Wydatki, do których zastosowanie ma ograniczenie KUP, w tym myjnia, paliwo, przeglądy samochodu, naprawa itp.
  • Przykłady stosowania ograniczenia.
 4. Likwidacja ewidencji przebiegu pojazdu;
  • Zmiany zasad rozliczania samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych
  • Brak ewidencji przebiegu pojazdu – czy na pewno?
  • Zasady rozliczania KUP od samochodów prywatnych w celach służbowych;
  • Limit zaliczania w KUP takich wydatków – 25% w KUP czy więcej?
 5. Samochód a pracownik:
  • Zryczałtowany dochód: 400,00 zł. lub 250,00 zł.;
  • Kwota dochodu za udostępnienie samochodu czy też za paliwo? – najnowsze orzecznictwo, w tym wyrok NSA z lipca 2018 r.
  • Podatek a ZUS;
  • Zasady naliczania ryczałtu
  • Faktura na pracownika jako alternatywna forma rozliczeń;
  • wydatki na samochód w części przeznaczonego na cele prywatne – rozliczenie

 II. Rozliczanie podróży służbowych

 

 1. Zasady wypłaty diety i ryczałtów przed i po zmianach oraz nowe zasady ich wyliczania:
  • dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom;
  • dieta zagraniczna – kiedy i czy zawsze?
  • zasady wypłacania i zmiany ryczałtów wypłacanych pracownikom;
  • limity ryczałtów za noclegi zagraniczne;
  • limit za noclegi krajowe – zasady stosowania
  • NOCLEG ZE ŚNIADANIEM– problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne;
  • problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu itp.
 2. Rozliczanie podróży służbowej:
  • Druk delegacji – z miejsca zamieszkania
  • Podróż zagraniczna do kilku państw;
  • moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – problemy praktyczne;
  • wyjazd do kilku państw – dotychczasowe uregulowania a nowe zasady;
  • praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic, zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie;
 3. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania:
  • polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu – kto i kiedy podpisuje;
  • skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy;
  • potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy;
  • rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty;
  • dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika);
  • data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy;
  • oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania.
 4. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
  • rozliczanie kosztów leczenia za granicą – NOWE OGRANICZENIA i ich znaczenie praktyczne;
  • opłaty za autostradę i parking jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – czy najnowsze interpretacje podatkowe mają uzasadnienie prawne?;
  • rozliczanie podróży służbowych w razie braku zaliczki;
  • ZALICZKA A ROZLICZENIE DELEGACJI w walucie obcej;
  • nowe uregulowania związane z przeliczaniem waluty obcej na złote polskie;
  • Ubezpieczenia w trakcie podróży służbowych a możliwość zaliczenia w KUP;
  • Obowiązek posiadania badań lekarskich przez „osoby korzystające z samochodu w celach służbowych” – kto i kiedy powinien posiadać badania, podmioty sprawdzające wykonania obowiązku.
 5. Dyskusja z uczestnikami.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl