Szkolenie : Rewolucyjne zmiany w ustawie Kodeks Pracy w 2023r. w zakresie zawierania umów o pracę i urlopach rodzicielskich, rozliczanie wynagrodzeń za okres nowych zwolnień.

Nazwa Szkolenia :


Rewolucyjne zmiany w ustawie Kodeks Pracy w 2023r. w zakresie zawierania umów o pracę i urlopach rodzicielskich, rozliczanie wynagrodzeń za okres nowych zwolnień.

Miejsce Szkolenia :


Katowice, Centrum Biurowo-Szkoleniowe, Moniuszki 7

Data Szkolenia :


24-04-2023
9:00 - 14:00

Cena Szkolenia :


590 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Rozliczania wynagrodzeń Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in.: rozliczaniem czasy pracy, wynagrodzeń, świadczeń z ZFŚS, podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku”, wyróżnienie w 2007 roku. W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. Od 2014 r. współpracuje z: wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”, Górnośląsk

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Celem szkolenia:

jest omówione uchwalonych zmian w przepisach ustawy Kodeks pracy i innych ustaw. Wprowadzane zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Zmiany w przepisach Kodeksu pracy wejdą w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Program szkolenia

 1. Zmiany w zakresie zawierania i wypowiadania umów o pracę:
  • zawieranie umów na okres próbny na nowych zasadach:
   • możliwość przedłużenia trwania umowy o usprawiedliwione nieobecności,
   • maksymalne okresy zawierania umów uzależnione od długości trwania stosunku pracy,
   • możliwość ponownego zawarcia umowy na okres próbny,
   • dodatkowe zapisy wprowadzane do umów:
  • zmiany w zakresie umów na czas określony:
   • przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania umowy,
   • konsultacje ze związkami zawodowymi,
   • odwołanie do sądu (roszczenia pracownika);
  • prawo do jednoczesnego zatrudnienia na innej podstawie,
  • zmiana treści w zawieranych umowach o pracę,
  • istotne zmiany w informacjach o warunkach zatrudnienia:
   • forma przekazywania informacji,
   • dodatkowe informacje dla pracowników oddelegowanych i przebywających w podróżach służbowych;
  • nowe uprawnienia dla pracowników:
   • wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy,
   • obowiązki pracodawcy w momencie złożenia wniosku,
  • ochrona pracownika przed zwolnieniem,
  • przepisy przejściowe.

 

 1. Zmiany w obowiązkach pracodawcy:
  • obowiązek informowania o warunkach pracy i płacy,
  • obowiązek informowania o wolnych stanowiskach i procedurach awansu,
  • szkolenia zapewniane przez pracodawcę,
  • obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP.

 

 1. Dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy:
  • dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy uzależnione od wymiaru czasu pracy.

 

 1. Zwolnienie z powodu działania siły wyższej:
  • wniosek i wymiar zwolnienia w roku kalendarzowym,
  • wysokość wynagrodzenia za okres zwolnienia,
  • uwzględnienie zwolnienia w świadectwie pracy.

 

 1. Urlop opiekuńczy:
  • warunki udzielenia urlopu opiekuńczego,
  • na kogo przysługuje urlop opiekuńczy,
  • wymiar, termin i forma wnioskowania o urlop opiekuńczy.

 

 1. Uprawnienia kobiet w ciąży i rodziców dzieci :
  • zakaz wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę na okres próbny,
  • uprawnienia rodziców dziecka do lat 8.

 

 1. Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem:
  • ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów,
  • uchylenie przepisu wnioskowania o wykorzystanie jednorazowo urlopu,
  • warunki wydłużania wymiaru urlopu rodzicielskiego o kolejne 9 tygodni,
  • zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego,
  • skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego,
  • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dzieci adopcyjnych,
  • zmiany w urlopach wychowawczych,
  • elektronizacja wniosków,
  • dopuszczenie pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.

 

 1. Elastyczna organizacja pracy:
  • czym jest i kto może złożyć wniosek,
  • warunki skorzystania z nowych przywilejów,
  • obowiązki pracodawcy po złożeniu wniosku.

 

 1. Zmiany w ustawie zasiłkowej:
  • brak prawa do świadczeń chorobowych w okresie urlopu opiekuńczego,
  • wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres korzystania z urlopów w pełnym wymiarze,
  • wysokość miesięcznego zasiłku macierzyńskiego w wysokości 70%,
  • miesięczny zasiłek macierzyński przy jednorazowym wniosku 81,5%,
  • jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego,
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego dla urlopów rozpoczętych przed wejściem w życie nowych przepisów.

 

 1. Rozliczanie wynagrodzeń za okres zwolnień:
  • wynagrodzenie za okres zwolnienia powodu działania siły wyższej,
  • wynagrodzenie za miesiąc korzystania z urlopu opiekuńczego.

 

 1. Przepisy przejściowe:
  • informacja o warunkach zatrudnienia dla trwających umów o pracę:
   • wniosek pracownika o uzupełnienie informacji ,
  • zmiany w umowach na czas określony wprowadzone w okresie biegnącego wypowiedzenia umowy,
  • wnioski o urlopy rodzicielskie złożone przed dniem wejścia w życie przepisów

wniosek o wyrównanie wypłaconego zasiłku macierzyńskiego.

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl