Szkolenie : Przegląd podatkowy VAT i CIT oraz planowane zmiany

Nazwa Szkolenia :


Przegląd podatkowy VAT i CIT oraz planowane zmiany

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


07-06-2021
9:30 - 13:30

Cena Szkolenia :


290,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomoc

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Nowe objaśnienia podatkowe dotyczące VAT w 2021r. i inne zmiany VAT.
  • Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych.
  • Zmiany JPK – przedłużenie sposobu prezentacji paragonów uznawanych za faktury uproszczone do 31 czerwca 2021.
  • Objaśnienia podatkowe z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone.
  • Rewolucyjny korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 dotyczący rozliczeń WNT – wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę dodatkowego wymogu, który prowadzi do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych jest sprzeczne z prawem unijnym.
  • Korzystny dla podatników wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 dotyczący niezgodności polskich przepisów z dyrektywą unijną w zakresie ulgi na złe długi w VAT.
  • Nowe terminy wymiany kas fiskalnych on line
  • Czynny żal przy nowym JPK_VAT – czy trzeba składać? I jak uchronić się przed odpowiedzialnością karną skarbową.

 

 1. Rewolucyjne zmiany w fakturach ustrukturyzowanych – planowane od 1 października  2021 roku.
  • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
  • Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
  • Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
  • Momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej.
  • Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
  • Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych.
  • Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych.
  • Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych, w tym przyspieszony zwrot VAT.

 

 1. SLIM VAT 2 – planowane zmiany od października 2021 roku – kontynuacja zasad uproszczeń.
  • Transakcje łańcuchowe i dostosowanie przepisów dotyczących organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT.
  • Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług.
  • Możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji.
  • Oświadczenia niezbędne w ramach sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym.
  • Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy.
  • Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 w zakresie samochodów osobowych.
  • „Zniesienie” duplikatów faktur.
  • Zmniejszenie liczby oznaczeń na fakturach zaliczkowych.
  • Wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed dokonaniem transakcji.
  • Uproszczenia w fakturach korygujących.
  • Nowe zasady ujmowania biletów jako faktur VAT.
  • Wprowadzenie zbiorczej korekty określonych transakcji handlowych.

 

 1. Najnowsze objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące podatków dochodowych.
  • Interpretacja ogólna z 15 lutego 2021 r. w sprawie podatkowych skutków zmian w umowie leasingu oraz sprzedaży przedmiotu umowy.
  • Interpretacja ogólna z 15 lutego 2021 r. dotycząca zasad ustalania kosztów uzyskania przychodu wskutek sprzedaży wierzytelności w ramach umów faktoringu.
  • Interpretacja ogólna z 11 września 2020 r. w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych.
  • Objaśnienia dotyczące spółek jawnych – obowiązków informacyjnych w zakresie CIT.

 

 1. Ryczałt od spółek (tzw. „CIT estoński”) z uwzględnieniem projektu objaśnień Ministerstwa Finansów w sprawie estońskiego CIT.
  • Podatnicy uprawnieni do skorzystania.
  • Obowiązki wyrównawcze przed rozpoczęciem opodatkowania ryczałtem.
  • Przejście z ustawy o CIT na przepisy bilansowe – co to oznacza w praktyce?
  • Nakłady inwestycyjne (15%, 33%, 50%, 110%) i sposób ich liczenia.
  • Warunki odnoszące się do poziomu zatrudnienia.
  • Przedmiot i podstawa opodatkowania w estońskim CIT.
  • Rozliczanie straty podatkowej.
  • Odliczenia od wypłacanych zysków na rzecz udziałowców.
  • Stawki podatkowe.
  • Obowiązki informacyjne.
  • Korzyści z korzystania z estońskiego CIT (w tym brak obowiązki zapłaty podatku).

 

 1. Fundusz inwestycyjny – nowe korzystne rozwiązania w zakresie kosztów uzyskania przychodu.
  • Pojęcie funduszu – jednorazowy odpis na fundusz w kosztach zamiast amortyzacji.
  • Relacje między funduszem a ryczałtem „estońskim”.
  • Podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu,
  • Limity kwotowe korzystania z funduszu.
  • Skutki błędnego rozliczenia w kosztach odpisu na fundusz.
  • Środki trwałe dające prawo do rozliczenia w ramach odpisu na fundusz.
  • Korzyści z korzystania z funduszu.

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl