Szkolenie : Prawo Pracy w pytaniach i odpowiedziach czyli najistotniejsze problemy prawa pracy ostatniego półrocza 2020r. i pierwszego półrocza 2021r.

Nazwa Szkolenia :


Prawo Pracy w pytaniach i odpowiedziach czyli najistotniejsze problemy prawa pracy ostatniego półrocza 2020r. i pierwszego półrocza 2021r.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


29-04-2021
9:00-13:00

Cena Szkolenia :


290,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Wąż - Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy), wykładowca, szko-leniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej litera-turze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyja-śnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przekazaniu podstawowych informacji dotyczących właściwego stosowania najnowszych przepisów prawa pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem. Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

Adresaci szkolenia:

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.

Program szkolenia

Szkolenie stanowi próbę rozstrzygnięcia szeregu kontrowersji pojawiających się w praktyce na tle stosowania najnowszych przepisów prawa pracy.

 

 1. Czy dzień szczepienia przeciw Covid-19 jest dniem wolnym od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?
 2. Czy pracodawca może wprowadzić obowiązkowe testy na Covid-19?
 3. Czy po zmianie przepisów w skierowaniu na badania należy wskazywać czas pracy przy monitorze ekranowym?
 4. Czy po zmianie przepisów w skierowaniu na badania należy wskazywać wysokość na jakiej pracownik wykonuje pracę?
 5. Czy po ostatniej zmianie przepisów nadal możliwe jest wydanie duplikatu/odpisu świadectwa pracy?
 6. W jakim przypadku pracownik powracający po okresie kwarantanny bądź izolacji spowodowanej koronawirusem podlega badaniom profilaktycznym?
 7. Jakie zmiany w zakresie wstępnych badań lekarskich wprowadziła Tarcza 6.0?
 8. Czy pracownik może odmówić poddania się badaniom profilaktycznym w sytuacji, gdy ośrodek medycyny pracy, z którym pracodawca zawarł umowę o usługi medyczne jest otwarty w okresie pandemii koronawirusa?
 9. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zawiązku z zaostrzeniem przepisów wobec dłużników alimentacyjnych?
 10. Czy pracownik objęty kwarantanną może świadczyć pracę w formie zdalnej?
 11. Czy pracownik może zostać zmuszony do pracy w okresie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych?
 12. Czy polecenie wykonywania pracy zdalnej należy przechowywać w aktach osobowych?
 13. Czy wszystkie szkolenia BHP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mogą odbywać się w formie e-learningu?
 14. Czy można przeprowadzić okresowe szkolenie BHP w reżimie sanitarnym?
 15. Czy podczas kwarantanny pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego?
 16. Na jakich zasadach pracownik może zostać zmuszony do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie pandemicznym, a na jakich zasadach poza tym okresem?
 17. W jaki sposób usprawiedliwić nieobecność w pracy z powodu objęcia obowiązkową kwarantanną lub izolacją domową?
 18. Czy można pracownikowi objętemu kwarantanną wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?
 19. Czy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wysłane pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie pocztą tradycyjną i odebrane przez niego w dniu wolnym od pracy jest skuteczne?
 20. Jak rejestrować okresy pracy zdalnej oraz odnotowywać je w ewidencji czasu pracy?
 21. Czy ewidencja wykonywanych czynności prowadzona przez pracownika świadczącego pracę zdalną, zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy?
 22. Jakie korzyści daje objęcie zadaniowym systemem czasu pracy pracowników wykonujących pracę zdalnie?
 23. W jaki sposób zrekompensować niezachowany odpoczynek na zasadach art. 132 KP, a w jaki sposób na zasadach art. 15zf Koronaustawy?
 24. W jaki sposób ustalić kwotę wolną od potrąceń na zasadach Tarczy 3?
 25. Jakie formy monitoringu mogą być stosowane w odniesieniu do pracowników świadczących pracę zdalnie?
 26. W jakich przypadkach roczny wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika objętego obniżeniem wymiaru etatu na zasadach art. 15g Koronaustawy nie ulegnie obniżeniu?
 27. Jak najefektywniej zaplanować pracę w długich okresach rozliczeniowych?
 28. Czy pracownik, którego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności utraciło ważność w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego może korzystać z dotychczasowych uprawnień w zakresie czasu pracy i dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
 29. Zasady zwolnień grupowych w „okresie pandemicznym”.
 30. Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g CovidU – wskazany w porozumieniu z art. 15g CovidU czy określony w umowie o pracę?

 

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl