Szkolenie : Prawo pracy w erze koronawirusa

Nazwa Szkolenia :


Prawo pracy w erze koronawirusa

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


10-04-2020
12:15 - 15:00

Cena Szkolenia :


240.00 zł + 23% VAT płatność przed szkoleniem

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Wąż - Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Cena obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT. Płatność przed szkoleniem na podstawie wystawionej przez nas faktury proforma.

Zaufali nam :

W związku z ogólnoświatowym zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę określaną jako COVID-19 została uchwalona ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), nazywana koronaustawą.

W swej pierwotnej wersji ustawa ta nie rozstrzygała wielu problemów, z którymi w tych bezprecedensowych okolicznościach muszą mierzyć się strony stosunku pracy, zwłaszcza pracodawcy prowadzący przedsiębiorstwa w okresie epidemii koronawirusa.

W dniu 26 marca 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt zmian w koronaustawie, przewidujący szereg nowych rozwiązań, m.in. w sferze prawa pracy, mających na celu zneutralizowanie negatywnych skutków epidemii.

Niektóre spośród zaproponowanych w noweli zmian, przed epidemią, można byłoby uznać za bardzo kontrowersyjne. W tym kontekście przywołać można chociażby propozycję:

– skrócenia minimalnego wymiaru odpoczynku dobowego i tygodniowego,

– uproszczenia w stosowaniu systemu równoważnego systemu czasu pracy,

– uproszczenia procedury wdrażania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, czy

– zawierania porozumień pozwalających na czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia od przewidzianych w umowie o pracę.

Niniejsze szkolenie przybliża istotę nowych regulacji w zakresie prawa pracy, stanowiąc próbę odpowiedzi na najczęściej powstające na ich tle pytania.

Program szkolenia

 1. Nowelizacja przepisów koronaustawy
  • Zmiany w zakresie czasu pracy
   • ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego z 11 do 8 godzin i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego z 35 do 32 godzin;
   • ułatwienie stosowania systemu równoważnego czasu pracy przewidującego 12-godzinnym dobowy wymiar czasu pracy,
   • uproszczenie wdrażania 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych;
  • Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia,
  • Porozumienie w sprawie obniżenie wymiaru etatów pracowników,
  • Zawieszenie okresowych badań profilaktycznych pracowników,
  • Możliwość przeprowadzenia profilaktycznych badań wstępnych i kontrolnych przez lekarza nieposiadającego specjalizacji z zakresu medycyny pracy,
  • Zmiany w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
  • Możliwość skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.
 2. Trudne sytuacje związane z zagrożeniem koronawirusem
  • Czy pracownik może nie dopuścić do pracy lub nakazać opuszczenie miejsca pracy pracownikowi z objawami zarażenia koronawirusem?
  • Czy pracodawca może wydać pracownikowi z objawami zarażenia koronawirusem polecenie poddania się testom na Covid-19?
  • Czy pracodawca powinien zgłaszać fakt wystąpienia u pracownika objawów wskazujących na Covid-19 odpowiednim służbom sanitarnym?
  • Czy pracodawca może zobligować pracowników do wykorzystywania urlopów wypoczynkowych lub urlopów bezpłatnych na okres stanu zagrożenia epidemicznego?
  • Czy wszystkie szkolenia BHP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mogą odbywać się w formie e-learningu?
  • Czy pracownik może odmówić pracy z uwagi na zagrożenie zarażenia koronawirusem?
 3. Zwolnienia od pracy z powodu koronawirusa
  • Usprawiedliwianie nieobecności spowodowanej kwarantanną, izolacją oraz hospitalizacją,
  • Zasiłki opiekuńcze z ustawy zasiłkowej i koronaustawy
 4. Przestój w rozumieniu art. 81 KP
  • Jakie zdarzenie może zostać uznane za przestój w rozumieniu art. 81 KP?
  • Czy wstrzymanie zakładu pracy z powodu Covid-19 może być potraktowane jako przestój?
  • Zasady ustalania wynagrodzenia za czas przestoju,
 5. Praca zdalna według koronaustawy a telepraca według przepisów kodeksu pracy,
  • Czym różni się praca zdalna od telepracy?
  • Jak zorganizować pracę zdalną na zasadach koronaustawy?
  • Czy pracownik może odmówić pracy zdalnej?
  • Jak długo może być wykonywana praca w formie zdalnej?
  • Metody rejestracji obecności i czasu pracy pracownika świadczącego pracę zdalną,
  • Monitoring pracy zdalnej,
  • Jakie wymogi w zakresie BHP powinno spełniać stanowisko pracy zdalnej?
  • Wypadek przy pracy świadczonej zdalnie,
 6. Alternatywne formy pracy pozazakładowej, w tym powierzenie innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP i art. 81 § 3 KP
 7. Sposoby organizacji pracy, która nie może być świadczona w formie zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego
  • Wydłużenie okresu rozliczeniowego,
  • Zmiana systemu czasu pracy,
  • Planowanie czasu pracy w ramach wydłużonego okresu rozliczeniowego,
  • Zalety i wady stosowania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • po opłaceniu szkolenia otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Fachowo, ale w jasny i przyswajalny sposób przedstawione zostały najważniejsze aspekty związane z delegowaniem pracowników. Szkolenie na wysokim poziomie oraz godne polecenia.
Magdalena Palarz
METATECH Sp. z o.o.

 

Bardzo przydatne szkolenie, polecam każdemu kto chce uaktualnić i usystematyzować swoją wiedzę 😉
Anna Hernik
METATECH Sp. z o.o.

 

Szkolenie w pełni zaspokoiło moje oczekiwania. Tematyka wyczerpująca.

Joanna Wierzbicka

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom

 

Wysoki poziom merytoryczny zajęć. Tematy przedstawione zrozumiale i rzetelnie.

Katarzyna Kowalska

Biuro Rachunkowe PROFIT S.C.

 

 

Informacje organizacyjne:Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • po opłaceniu szkolenia otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

 

 

Cena szkolenia: 240 zł + 23% VAT. Cena obejmuje: dostęp do platformy e-lernigowej w czasie rzeczywistym, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika.

Płatność przed szkoleniem po otrzymaniu od nas faktury proforma

(Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT)

Zgłoszenia można dokonać poprzez stronę internetową www.totalexpert.pl ewentualnie wysyłając kartę zgłoszenia na adres: biuro@totalexpert.pl lub faxem na nr: 32/720 24 24.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl