Szkolenie : Prawo Pracy, czyli planowane zmiany oraz najistotniejsze problemy prawa pracy

Nazwa Szkolenia :


Prawo Pracy, czyli planowane zmiany oraz najistotniejsze problemy prawa pracy

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


21-02-2023
9:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Szkolenie stanowi próbę rozstrzygnięcia szeregu kontrowersji pojawiających się w praktyce na tle stosowania najnowszych przepisów prawa pracy.

Program uwzględnia zmiany związane z wdrożeniem dyrektyw w sprawie:

 • przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (Nr 2019/1152);
 • równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (2019/1158);

a także zmian wynikających z nowel wprowadzających do kodeksu pracy:

 • przepisy o pracy zdalnej,
 • kontroli pracowników na obecność alkoholu i środków podobnie działających do alkoholu (np. narkotyków i substancji psychotropowych) oraz
 • o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy.

Program szkolenia

 • W jakim terminie planowane jest wejście w życie przepisów o 35-godzinnym tygodniu pracy? (Nowość!)
 • Czy po wprowadzeniu przepisów o 35-godzinnym tygodniu pracy pracownicy rzeczywiście będą świadczyć pracę przez 4 dni w tygodniu? (Nowość!)
 • Jak planować czas pracy w poszczególnych systemach czasu pracy po wprowadzeniu 35-godzinnego tygodnia pracy? (Nowość!)
 • W jakim wymiarze czasu pracy będą mogli pracować pracownicy z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności? (Nowość!)
 • W jaki sposób długość obowiązywania umowy na okres próbny zostanie uzależniona od następującej po niej umowy o pracę na czas określony?
 • W jakich przypadkach długość obowiązywania umowy o pracę na okres próbny będzie można wydłużyć i czy dotyczy to również obowiązujących tego typu umów?
 • W jakich przypadkach konieczne będzie podanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę zawartej na okres próbny?
 • Jakie zmiany zajdą w zakresie zatrudniania na umowach o pracę na czas określony i czy obejmą one obowiązujące tego typu umowy?
 • Na czym polega rozszerzenie zakresu przepisów dotyczących zakazu niekorzystnego traktowania?
 • Czy po umowie o pracę na okres próbny można zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony?
 • Jakie nowe element pojawią się w treści tzw. informacji dodatkowej (art. 29 § 3 KP), czyli informacji o warunkach zatrudnienia?
 • Jak zmieni się treść tzw. informacji dodatkowej wydawanej pracownikom wyjeżdżającym służbowo za granicę?
 • Jak należy postąpić ze „starymi” informacjami dodatkowymi?
 • Jakie nowe informację trzeba będzie zawrzeć w umowie o pracę?
 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w zakresie informowania o możliwości zatrudnienia na pełnym lub niepełnym etacie; możliwościach awansu; wolnych stanowiskach pracy?
 • Co zmieni się w zakresie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz podnoszących wiedzę ogólną pracowników?
 • Na czym polega zmiana w zakresie zakazu podejmowania dodatkowej pracy?
 • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł złożyć wniosek o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę lub zmianę wymiaru etatu?
 • Na czym polegają zakazane przygotowania do zwolnienia pracownika w okresie ochronnym?
 • Jak zmienią się przepisy w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem?
 • Jak zmienią się przepisy dotyczące uprawnień pracowników opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 4?
 • O ile wydłuży się urlop rodzicielski rodziców biologicznych i adopcyjnych oraz rodziców dziecka z orzeczeniem o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu?
 • O ile wydłuży się urlop rodzicielski w przypadku łączenia go z pracą?
 • Jakie konsekwencje wynikają z faktu uchylenia przepisów dotyczących korzystania z urlopu rodzicielskiego w trybie tzw. wniosku długiego?
 • Na jakich zasadach będzie można skorzystać ze zwolnień od pracy z powodu działania siły wyższej oraz w pilnych sprawach rodzinnych?
 • Jakie zdarzenie będzie mogło zostać uznane za „siłę wyższą”?
 • Jakie zmiany zajdą w zakresie urlopu ojcowskiego i czy będą one dotyczyły rodziców dzieci, które w dniu wejścia w życie noweli będą miały więcej niż 1 rok życia?
 • Według jakich reguł pracownicy będą mogli korzystać z urlopów opiekuńczych?
 • Jaki jest zakres podmiotowy osób, na które będzie można uzyskać urlop opiekuńczy?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie płatny i czy okres korzystania z niego będzie wliczany do stażu pracy?
 • Z jakich nowych form elastycznego zatrudnienia będą mogli skorzystać pracujący rodzice?
 • Jakie nowe wykroczenia zostaną wprowadzone do przepisów kodeksowych?
 • Jak przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracownika obecnie i według projektu zmian do kodeksu pracy?
 • Na jakich zasadach pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrolę pracowników na obecność narkotyków i innych podobnie działających substancji?
 • Jakie zmiany zostaną wprowadzone w zakresie przerw w pracy?
 • Według jakich reguł będzie świadczona praca zdalna po uchyleniu przepisów koronaustawy?
 • Na jakich zasadach będzie możliwa praca zdalna okazjonalna – na wniosek pracownika?
 • W jakich sytuacjach wniosek pracownika o pracę zdalną będzie wiązał pracodawcę?
 • Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej w przypadku zaistnienia siły wyższej lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii?

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl