Prawo pracy w 2018 roku oraz planowane zmiany na 2019r.

Miasto:

Bielsko-Biała, ul. Mostowa 2

Data szkolenia:

04-12-2018

Godzina:

9:30

Prowadzący:

Monika Przewłocka - Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych w Katowicach. Ekspert prawa pracy, były pracownik specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy. Prowadzi warsztaty zarówno dla pracowników działów personalnych, jak i kadry menedżerskiej z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących czasu pracy, wypowiedzeń umów o pracę, dyskryminacji oraz mobbingu, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Cena:

360 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Planowane od 2019 r. zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych: okresy przechowywania, zasady wydawania akt papierowych i kopii akt osobowych pracownikom, główne zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych.

Planowane zmiany w ustawie o związkach zawodowych: możliwość tworzenia związków zawodowych przez nie pracowników, nowe zasady szczególnej ochrony działaczy związkowych, uprawnienia związkowe przysługujące członkom związku niebędącym pracownikami.

Program szkolenia

 1. Telepraca na wniosek pracownika i dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 2. Elastyczny czas pracy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 3. Monitoring w zakładzie pracy.
 4. Dyskryminacji i nierównego traktowania, mobbing – przesłanki dochodzenie roszczeń – projekty zmian w ustawie.
 5. Świadectwo pracy – zasady wypełniania.
 6. ZFŚS – ocena sytuacji materialnej pracownika.
 7. Naruszenie dóbr osobistych pracownika jako podstawa roszczeń odszkodowawczych.
 8. Wynagrodzenie minimalne w umowie zleceniu – elementy umowy i rejestru godzin przepracowanych.
 9. Odpowiedzialność porządkowa pracownika – podstawy tryb nakładania. Organizacja pracy a należyte wykonywanie pracy.
 10.  Odpowiedzialność materialna pracownika – wysokość odszkodowania, element zawinienia.
 11.  Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w najnowszym orzecznictwie SN – konieczność wskazywania w wypowiedzeniu umowy o pracę kryterium doboru pracowników do zwolnienia.
 12. Przejęcie w trybie art. 23(1) kodeksu pracy – skutki dla pracownika i pracodawcy, obowiązki informacyjne i w zakresie dokumentacji pracowniczej.
 13. Wybrane zagadnienia z urlopów pracowniczych w pytaniach uczestników.
 14. Wybrane zagadnienia z czasu pracy w pytaniach uczestników.

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl