Prawo Pracy w praktyce w 2018 roku – najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

Miasto:

Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data szkolenia:

19-06-2018

Godzina:

10:00

Prowadzący:

Przemysław Pogłódek - Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.

Cena:

360 zł + 23% VAT.

W przypadku płatności za szkolenie ze środków publicznych (w 70% lub w całości) – szkolenie zwolnione z VAT. Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat.

Program szkolenia

 1. Nowe zasady przechowywania akt osobowych pracowników, wynikające z ustawy z dnia
  10 stycznia 2018 roku.
 2. Elektronizacja akt osobowych pracowników.
 3. Nowe okresy przechowywania akt osobowych.
 4. Wydawanie akt osobowych pracowników i informowanie o terminie ich zniszczenia.
 5. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia na konto pracownika i obowiązek informacyjny pracodawcy.
 6. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1999 roku.
 7. Projektowane zmiany kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników,
  w związku z przepisami RODO.
 8. Projekt nowelizacji kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu i rozszerzenie zakazu dyskryminacji.
 9. Rozróżnienie kodeksowe dyskryminacji i nierównego traktowania.
 10. Projektowane zmiany w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu.
 11. Projektowane zmiany w zakresie wystawiania świadectw pracy.
 12. Wysokość odpisu podstawowego na zfśs.
 13. Zwolnienie od podatku świadczeń z funduszu.
 14. Zwolnienie od podatku kwoty zapomóg losowych z funduszu.
 15. Zwolnienie od podatku kwoty zapomóg losowych ze środków obrotowych.
 16. Czy kwotę świadczenia 500+ należy brać pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń
  z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 17. Naruszenie prawa do odpoczynku i naruszenie przepisów bhp, jako podstawa do dochodzenia przez pracownika świadczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
 18. Opieka nad dzieckiem udzielana godzinowo przy zmianie wymiaru czasu pracy.
 19. Nowe zasady ochrony przedemerytalnej obowiązujące od 1 października 2017 roku, w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.
 20. Nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 21. Nowa stawka godzinowa przy umowach zlecenia.
 22. Dopuszczalność opisowego ustalania wynagrodzenia za pracę w umowie o pracę.
 23. Liczba godzin przy umowie zlecenie a ewidencja czasu pracy pracownika. Różnice w dokumentowaniu.
 24. Święto wypadające w sobotę 6 stycznia 2018 roku i jego wpływ na obniżenie wymiaru czasu pracy.
 25. Tygodniowy odpoczynek w tygodniu zaczynającym się od poniedziałku.
 26. Ustalanie nominałów do wypłaty wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.
 27. Terminy wypłaty normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
 28. Wynagrodzenie miesięczne i godzinowe przy nierównomiernym rozkładzie czasu pracy.
 29. Godziny nadliczbowe – praca ponad wymiar czy praca ponad normę, która godzina wchodzi do limitu rocznego w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym wystąpi święto.
 30. Rozliczanie czasu pracy w pierwszej połowie 2018 roku.
 31. Skrócenie tygodniowego odpoczynku poniżej 35 godzin w związku z przejściem na inną zmianę a wezwanie pracownika na godziny nadliczbowe.
 32. Ocenianie pracowników, upominanie pracowników w obecności współpracowników a naruszenie dóbr osobistych.
 33. Urlop osoby niepełnosprawnej przy ponownym otrzymaniu stopnia niepełnosprawności.
 34. Czy komornikowi należy przekazać informację o numerze konta pracownika?
 35. Praca o dotychczasowego pracodawcy podczas orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby.
 36. Termin rozwiązania umowy o pracę w razie wskazania przez pracownika niewłaściwego okresu wypowiedzenia.
 37. Udzielanie urlopu wypoczynkowego w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.
 38. Urlop wychowawczy i jego wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego.
 39. Urlop wypoczynkowy pod czas łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą.
 40. Oddawanie czasu wolnego za pracę ponad wymiar wykonywaną przez pracownika niepełnoetatowego.
 41. Skuteczność wypowiedzenia złożonego przez pracownicę, która po tym fakcie dowiedziała się, że jest w ciąży.
 42. Dopuszczalność wyłączenia części roku z planów urlopowych oraz narzucenie terminu wykorzystania urlopu zaległego.
 43. Konieczność wskazywania w wypowiedzeniu umowy o pracę kryterium doboru pracowników do zwolnienia.
 44. Czy umowy o zakazie konkurencji przechodzą za pracownikiem przechodzącym w trybie art. 23(1) kodeksu pracy?
 45. Skomplikowane przypadku dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych.
 46. Pytania i odpowiedzi.

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com