Szkolenie : Prawo pracy w praktyce w pierwszej połowie 2019 roku.

Nazwa Szkolenia :


Prawo pracy w praktyce w pierwszej połowie 2019 roku.

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data Szkolenia :


11-03-2019
10:00

Cena Szkolenia :


360 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Pogłódek - Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Nowelizacje przepisów, najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów.

Program szkolenia

 1. Nowa dokumentacja ze stosunku pracy i akta osobowe pracowników, obowiązujące od
  1 stycznia 2019r.
 2. Nowa dokumentacja pracownicza wynikająca z rozporządzenia MRPiPS z dnia 10.12.2018r, które weszło w życie w dniu 1 stycznia 2019r.!!!!! (Dz. U. z 2018r., poz. 2369).
 3. Do kogo i w jakim zakresie stosujemy nowe przepisy.
 4. Cztery części akt osobowych.
 5. Zasady prowadzenia dokumentacji dotychczas zatrudnionych i nowozatrudnionych pracowników.
 6. Kiedy można, a kiedy trzeba dostosować dokumentację pracowniczą do nowych przepisów.
 7. Nowe dokumenty, które będą musiały znaleźć się w aktach osobowych.
 8. Termin 30 dni od złożenia wniosku na wydanie pracownikowi kopii jego dokumentacji pracowniczej.
 9. Nowe zasady przechowywania akt osobowych pracowników, wynikające z ustawy z dnia
  10 stycznia 2018 roku, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.
 10. Elektronizacja akt osobowych pracowników.
 11. Nowe okresy przechowywania akt osobowych.
 12. Wydawanie akt osobowych pracowników i informowanie o terminie ich zniszczenia.
 13. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia na konto pracownika i obowiązek informacyjny pracodawcy.
 14. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1999 roku.
 15. Obowiązek informacyjny w stosunku do pracowników.
 16. Nowe zasady wprowadzania monitoringu na terenie zakładu pracy oraz kontroli poczty elektronicznej.
 17. Nowe zasady przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.
 18. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych.
 19. Nowe uprawnienia związków zawodowych.
 20. Nowe zasady współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi.
 21. Wprowadzanie zmian w regulaminach w zakładach pracy, w których działają organizacje związkowe.
 22. Kontaktowanie się pracodawcy ze współmałżonkiem pracownika niezdolnego do pracy.
 23. Zmiana stanowiska pracownicy powracającej do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.
 24. Jak rozwiązać zawartą umowę o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy?
 25. Liczba godzin przy umowie zlecenie a ewidencja czasu pracy pracownika. Różnice w dokumentowaniu.
 26. Skuteczność wypowiedzenia złożonego przez pracownicę, która po tym fakcie dowiedziała się, że jest w ciąży.
 27. Pytania i odpowiedzi.

Opinie o szkoleniu

Pan Przemysław Pogłódek jest bardzo kompetentną osobą z ogromną wiedzą. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, ponieważ wiedza przekazana przez Pana Przemysława zapewne przyda się w wykonywaniu mojej codziennej pracy. Wiele praktycznych wskazówek i informacji. Szkolenie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Dziękuję.
Krystyna Mickiewicz
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Szkolenie wspomagające wdrażanie praktycznych rozwiązań ustawowych.
Magdalena Ferfecka
Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom

Szkolenie w pełnie zaspokoiło moje oczekiwania.
Joanna Wierzbicka
Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom

Szkolenie zostało poprowadzone w bardzo profesjonalny sposób. Jestem pod wrażeniem wiedzy i doświadczenia Pana Przemysława Pogłódka. Zdobyta wiedza bardzo przyda mi się w codziennej pracy.
Ewa Kolasa
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Temat szkolenia wybrany prawidłowo, poruszane są tematy bieżące, w których następują istotne zmiany lub nastąpią w bliskim terminie.
Celina Surma
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Doskonała umiejętność przekazywania wiedzy
Urszula Raczyńska
LADOR SP. Z O.O.

Szkolenie profesjonalnie zorganizowane, wiedza przekazana w sposób łatwy do przyjęcia, zrozumiały i ciekawie przedstawiony.
Maria Urbańczyk
ETP S.A.

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Wiedza wykładowcy jest ogromna i na czasie, przekazywana w bardzo komunikatywny sposób.
Sylwia Kijowska-Swat
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 32 267 60 15

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól


Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl