Prawo Pracy w praktyce w 2019 roku.

Miasto:

Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data szkolenia:

18-12-2018

Godzina:

10:00

Prowadzący:

Przemysław Pogłódek - Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.

Cena:

360 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

– nowe zasady przechowywania akt osobowych pracowników, wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku,

najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego

Program szkolenia

 1. Zmiany kodeksu pracy, obowiązujące od 25 maja 2018 roku.
 2. Dane osobowe w prawie pracy.
 3. Obowiązek informacyjny w stosunku do pracowników.
 4. Nowe zasady wprowadzania monitoringu na terenie zakładu pracy oraz kontroli poczty elektronicznej.
 5. Projektowane zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 6. Cztery części akt osobowych.
 7. Nowe dokumenty, które będą musiały znaleźć się w aktach osobowych.
 8. Termin 14 dni od złożenia wniosku na wydanie pracownikowi kopii jego dokumentacji pracowniczej.
 9. Nowe zasady przechowywania i potwierdzania harmonogramów czasu pracy.
 10. Nowe zasady przechowywania akt osobowych pracowników, wynikające z ustawy z dnia
  10 stycznia 2018 roku, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.
 11. Elektronizacja akt osobowych pracowników.
 12. Nowe okresy przechowywania akt osobowych.
 13. Wydawanie akt osobowych pracowników i informowanie o terminie ich zniszczenia.
 14. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia na konto pracownika i obowiązek informacyjny pracodawcy.
 15. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1999 roku.
 16. Projektowane zmiany kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników,
  w związku z przepisami RODO.
 17. Projekt nowelizacji kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu i rozszerzenie zakazu dyskryminacji.
 18. Rozróżnienie kodeksowe dyskryminacji i nierównego traktowania.
 19. Projektowane zmiany w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu.
 20. Umowy na czas określony i kończący się limit w dniu 21 listopada 2018 roku. Jak prawidłowo rozwiązać umowę, by nie przekształciła się w umowę na czas nieokreślony.
 21. Czy przekształcenie umowy na czas określony w zatrudnienie bezterminowe wymaga potwierdzenia w formie pisemnej?
 22. Obowiązki pracodawcy związane z przekształceniem umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony;
 23. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, która w trakcie biegu wypowiedzenia stanie się umową o pracę na czas nieokreślony.
 24. Jakie umowy o pracę na czas określony nie podlegają wliczeniu do limitu „33 i 3”.
 25. W jakim trybie i w jakich sytuacjach można wyłączyć umowę na czas określony spod limitu „33 i 3”?.
 26. Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę, w odniesieniu do której naruszono „33 i 3”?
 27. Uprawnienia PIP związane z naruszeniem limitu „33 i 3”
 28. Ujawnianie wysokości własnego wynagrodzenia w aspekcie naruszania dóbr osobistych pracowników.
 29. Ustalenie w umowie o pracę miejsca pracy dla pracowników pracujących w terenie.
 30. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika w przypadku porzucenia pracy.
 31. Kontaktowanie się pracodawcy ze współmałżonkiem pracownika niezdolnego do pracy.
 32. Zmiana stanowiska pracownicy powracającej do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.
 33. Rozwiązanie umowy o pracę z powodu podania nieprawdziwych informacji podczas rekrutacji.
 34. Jak rozwiązać zawartą umowę o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy?
 35. Czy kwotę świadczenia 500+ należy brać pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń
  z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 36. Naruszenie prawa do odpoczynku i naruszenie przepisów bhp, jako podstawa do dochodzenia przez pracownika świadczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
 37. Liczba godzin przy umowie zlecenie a ewidencja czasu pracy pracownika. Różnice w dokumentowaniu.
 38. Tygodniowy odpoczynek w tygodniu zaczynającym się od poniedziałku.
 39. Ustalanie nominałów do wypłaty wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.
 40. Terminy wypłaty normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
 41. Godziny nadliczbowe – praca ponad wymiar czy praca ponad normę, która godzina wchodzi do limitu rocznego w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym wystąpi święto.
 42. Skrócenie tygodniowego odpoczynku poniżej 35 godzin w związku z przejściem na inną zmianę a wezwanie pracownika na godziny nadliczbowe.
 43. Ocenianie pracowników, upominanie pracowników w obecności współpracowników a naruszenie dóbr osobistych.
 44. Termin rozwiązania umowy o pracę w razie wskazania przez pracownika niewłaściwego okresu wypowiedzenia.
 45. Urlop wychowawczy i jego wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego.
 46. Urlop wypoczynkowy pod czas łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą.
 47. Skuteczność wypowiedzenia złożonego przez pracownicę, która po tym fakcie dowiedziała się, że jest w ciąży.
 48. Skomplikowane przypadku dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych.
 49. Pytania i odpowiedzi.

Opinie o szkoleniu

Pan Przemysław Pogłódek jest bardzo kompetentną osobą z ogromną wiedzą. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, ponieważ wiedza przekazana przez Pana Przemysława zapewne przyda się w wykonywaniu mojej codziennej pracy. Wiele praktycznych wskazówek i informacji. Szkolenie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Dziękuję.
Krystyna Mickiewicz
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Szkolenie wspomagające wdrażanie praktycznych rozwiązań ustawowych.
Magdalena Ferfecka
Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom

Szkolenie w pełnie zaspokoiło moje oczekiwania.
Joanna Wierzbicka
Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom

Szkolenie zostało poprowadzone w bardzo profesjonalny sposób. Jestem pod wrażeniem wiedzy i doświadczenia Pana Przemysława Pogłódka. Zdobyta wiedza bardzo przyda mi się w codziennej pracy.
Ewa Kolasa
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Temat szkolenia wybrany prawidłowo, poruszane są tematy bieżące, w których następują istotne zmiany lub nastąpią w bliskim terminie.
Celina Surma
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Doskonała umiejętność przekazywania wiedzy
Urszula Raczyńska
LADOR SP. Z O.O.

Szkolenie profesjonalnie zorganizowane, wiedza przekazana w sposób łatwy do przyjęcia, zrozumiały i ciekawie przedstawiony.
Maria Urbańczyk
ETP S.A.

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Wiedza wykładowcy jest ogromna i na czasie, przekazywana w bardzo komunikatywny sposób.
Sylwia Kijowska-Swat
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl