Szkolenie : Jak prawidłowo planować i rozliczać czas pracy. Zmiany w ewidencjonowaniu czasu pracy od 2019r.

Nazwa Szkolenia :


Jak prawidłowo planować i rozliczać czas pracy. Zmiany w ewidencjonowaniu czasu pracy od 2019r.

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, ul Jankowicka 23/25, Rybnicki Inkubator Technologiczny

Data Szkolenia :


16-12-2019
9:30

Cena Szkolenia :


380 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Monika Przewłocka - Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych w Katowicach. Ekspert prawa pracy, były pracownik specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy. Prowadzi warsztaty zarówno dla pracowników działów personalnych, jak i kadry menedżerskiej z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących czasu pracy, wypowiedzeń umów o pracę, dyskryminacji oraz mobbingu, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Czas pracy – definicja a praktyka:
  • co zaliczać do czasu pracy,
  • co czasem pracy nie jest,
  • czas pracy a podróż służbowa,
  • szkolenie pracowników a czas pracy,
  • okres rozliczeniowym,
  • pojęcie zmianowości,
  • rozkłady czasu pracy.
 2. Pojęcia o strategicznym znaczeniu:
  • rozkład czasu pracy – organizacyjny element organizacji czasu pracy,
  • wymiar czasu pracy – praktyczne obliczenia,
  • okres rozliczeniowy i systemy – jak ustalać i od czego zależy,
  • dyżur w pracy i w domu,
  • zarządzający a kierujący pracownikiem – uprawnienia do nadgodzin.
 3. Planowanie czasu pracy:
  • odpoczynek tygodniowy a tydzień,
  • odpoczynek dobowy a doba pracownicza,
  • wolnej niedzieli – co czwarta czy raz na cztery,
  • wymiar godzin do zaplanowania, liczba dni wolnych do zaplanowania,
  • planowanie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • kary za naruszenie przepisów w planowaniu harmonogramów.
 4. Godziny nadliczbowe:
  • dopuszczalność i kiedy występują,
  • jak sformułować polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • ewidencja – a lista obecności,
  • ewidencja nadgodzin i czasu pracy od 2019r.
 5. Przekroczenia dobowe:
  • kiedy powstają w różnych systemach,
  • jak prawidłowo rekompensować,
  • wolne na wniosek pracownika i bez wniosku,
  • wolne w okresie rozliczeniowym i poza nim,
  • wynagrodzenie za nadgodziny a dodatek – terminy wypłaty i sposób obliczenia,
  • ruchomy rozkład czasu pracy
 6. Przekroczenia tygodniowe:
  • kiedy powstają w zależności od systemu i okresu rozliczeniowego,
  • sposób obliczania norm średniotygodniowych,
  • „wolna sobota”, niedziela, święto – różnice w rekompensowaniu,
  • granice okresu rozliczeniowego przy rekompensacie wolnym i dodatkiem.
 7. Prawo do odpoczynku:
  • przerwa wliczana do czasu pracy,
  • przerwa na spożycie posiłku,
  • odpoczynek dobowy i tygodniowych,
  • konsekwencje prawne w naruszeniu odpoczynku.
 8. Systemy czasu pracy:
  • podstawowy, równoważny, zadaniowy, przerywany,
  • skróconego tygodnia i weekendowy,
  • szczególne uprawnienia rodziców dzieci chorych – home office, ruchomy czas pracy
 9. Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy:
  • kontrola i środki prawne stosowane,
  • sankcje i osoby ponoszące odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy.

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl