Szkolenie : Prawo Pracy w praktyce w 2019 roku.

Nazwa Szkolenia :


Prawo Pracy w praktyce w 2019 roku.

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data Szkolenia :


29-10-2019
10:00

Cena Szkolenia :


380 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Pogłódek - Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Nowelizacja kodeksu pracy ustawą z 16 maja 2019r. – WEJŚCIE W ŻYCIE 7 września 2019!!!!!! (Dz. U. z 2019r, poz.1043)

Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Nowelizacja kodeksu pracy oraz ZFŚS w zakresie RODO, zgodnie z ustawą z 21 lutego 2019 roku (Dz. U. z 2019r, poz. 730)   –  WEJŚCIE W ŻYCIE 4 MAJA 2019R

 

 

Program szkolenia

 1. Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu i dyskryminacji.
 2. Zmiany kodeksu pracy dotyczące mobbingu.
 3. Uprawnienia członków najbliższej rodziny w związku z korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem.
 4. Zmiany w zakresie wydawania świadectwa pracy oraz terminu na jego sprostowanie.
 5. Nowe brzmienie przepisu w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej z tytułu niewydania lub nieterminowego wydania świadectwa pracy.
 6. Roszczenie do sądu o wydanie świadectwa pracy.
 7. Roszczenie o ustalenie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.
 8. Nowe minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku.
 9. Wyłączenie dodatku za staż pracy z minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 10. Minimalne wynagrodzenie przy umowach zlecenia.
 11. Zmiany w kodeksie pracy oraz w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zakresie ochrony danych osobowych – wejście w życie 4 maja 2019r.
 12. Rewolucja w zakresie ochrony danych osobowych pracownika.
 13. Nowy zakres danych osobowych, które mogą być pobierane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 14. Nowy zakres danych osobowych, które mogą być pobierane od pracownika.
 15. Nowe wzory dokumentów.
 16. Nowość – zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie i zgoda pracownika na przekazanie dodatkowych danych osobowych.
 17. Wykształcenie i przebieg zatrudnienia – możliwość żądania informacji przez pracodawcę.
 18. Ograniczona możliwość żądania danych biometrycznych.
 19. Czy można pobierać informację o miejscu zamieszkania i imionach rodziców.
 20. Nowe zasady nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w prawie pracy, do jakich danych musi być wydane upoważnienie.
 21. Nowe zasady stosowania monitoringu w pomieszczeniach związkowych
  i w pomieszczeniach sanitarnych – nowelizacja do ostatniej nowelizacji.
 22. Zmiana w zakresie danych osobowych w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 23. Konieczność zmiany regulaminów zfśs.
 24. Udokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej do zfśs.
 25. Upoważnienia do danych osobowych w zakresie zfśs.
 26. Brak zgody pracownika na przekazanie dodatkowych danych lub jej wycofanie a skutki prawne w sferze stosunku pracy.
 27. Obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych.
 28. Nowa dokumentacja ze stosunku pracy i akta osobowe pracowników, obowiązujące od
  1 stycznia 2019r.
 29. Najnowsze stanowiska MPiPS w zakresie dokumentacji pracowniczej.
 30. Do kogo i w jakim zakresie stosujemy nowe przepisy.
 31. Cztery części akt osobowych.
 32. Zasady prowadzenia dokumentacji dotychczas zatrudnionych i nowozatrudnionych pracowników.
 33. Kiedy można, a kiedy trzeba dostosować dokumentację pracowniczą do nowych przepisów.
 34. Nowe dokumenty, które będą musiały znaleźć się w aktach osobowych.
 35. Termin 30 dni od złożenia wniosku na wydanie pracownikowi kopii jego dokumentacji pracowniczej.
 36. Nowe zasady przechowywania akt osobowych pracowników, wynikające z ustawy z dnia
  10 stycznia 2018 roku, obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku.
 37. Elektronizacja akt osobowych pracowników.
 38. Nowe okresy przechowywania akt osobowych.
 39. Wydawanie akt osobowych pracowników i informowanie o terminie ich zniszczenia.
 40. Obowiązek informacyjny w stosunku do pracowników.
 41. Nowe zasady wprowadzania monitoringu na terenie zakładu pracy oraz kontroli poczty elektronicznej.
 42. Nowe zasady przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

 

Opinie o szkoleniu

Pan Przemysław Pogłódek jest bardzo kompetentną osobą z ogromną wiedzą. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, ponieważ wiedza przekazana przez Pana Przemysława zapewne przyda się w wykonywaniu mojej codziennej pracy. Wiele praktycznych wskazówek i informacji. Szkolenie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Dziękuję.
Krystyna Mickiewicz
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Szkolenie wspomagające wdrażanie praktycznych rozwiązań ustawowych.
Magdalena Ferfecka
Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom

Szkolenie w pełnie zaspokoiło moje oczekiwania.
Joanna Wierzbicka
Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom

Szkolenie zostało poprowadzone w bardzo profesjonalny sposób. Jestem pod wrażeniem wiedzy i doświadczenia Pana Przemysława Pogłódka. Zdobyta wiedza bardzo przyda mi się w codziennej pracy.
Ewa Kolasa
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Temat szkolenia wybrany prawidłowo, poruszane są tematy bieżące, w których następują istotne zmiany lub nastąpią w bliskim terminie.
Celina Surma
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Doskonała umiejętność przekazywania wiedzy
Urszula Raczyńska
LADOR SP. Z O.O.

Szkolenie profesjonalnie zorganizowane, wiedza przekazana w sposób łatwy do przyjęcia, zrozumiały i ciekawie przedstawiony.
Maria Urbańczyk
ETP S.A.

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Wiedza wykładowcy jest ogromna i na czasie, przekazywana w bardzo komunikatywny sposób.
Sylwia Kijowska-Swat
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl