Szkolenie : Czas pracy w praktyce

Nazwa Szkolenia :


Czas pracy w praktyce

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Mickiewicza 29, Biuro Centrum (budynek Węglokoksu)

Data Szkolenia :


26-02-2020
10:00

Cena Szkolenia :


380,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Pogłódek - Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Czas pracy w umowie o pracę a czas pracy w informacji o warunkach pracy udzielanej pracownikowi:
  • praktyczne aspekty formułowania postanowień umowy (określenie wymiaru czasu pracy pracowników pełnoetatowych i niepełnoetatowych oraz niepełnosprawnych),
  • zasady określania normy dobowej i tygodniowej w stosunku do poszczególnych pracowników,
  • dobór systemu czasu pracy dla poszczególnych pracowników.
 2. Przepisy limitujące swobodę układania harmonogramów pracy:
  • tydzień a okres odpoczynku tygodniowego, czy i jak udzielić odpoczynku za tzw. fragment ostatniego tygodnia okresu rozliczeniowego,
  • zasada jednej z czterech – wolnej niedzieli,
  • zakaz przekraczania wymiaru czasu pracy,
  • zakaz przekraczania rocznego i tygodniowego limitu nadgodzin,
  • najczęstsze niezamierzone oraz wymuszone błędy w planowaniu,
  • kiedy można zostać ukaranym grzywną za niewłaściwe planowanie pracy.
 3. Tworzenie harmonogramów czasu pracy.
 4. Prawo do wypoczynku:
  • prawo pracownika do dni wolnych i prawne warunki jego naruszenia oraz praktyczne skutki  takiego naruszenia,
  • uprawnienia pracownika – dzień wolny, czas wolny, czy i jak wysoka zapłata – co i w którym  momencie okresu rozliczeniowego czasu pracy, termin zapłaty poszczególnych składników płacowych pochodnych od pracy ponad normy,
  • ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności w dniu udzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym,
  • rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym – w bieżącym i kolejnym okresie rozliczeniowym, na wniosek i bez wniosku pracownika,
  • ewidencjonowanie czasu udzielanego jako czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
  • na jak długi okres naprzód tworzyć harmonogram oraz dopuszczalność jego późniejszej korekty,
  • jak uniknąć odpowiedzialności za tzw. ruchomy czas pracy.
 5. Systemy czasu pracy, podstawowy, równoważny, zadaniowy.
 6. Zasady obliczania normalnego wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe przy dłuższych niż miesięczny okres rozliczeniowy.
 7. Podstawy naliczania wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe.
 8. Wynagrodzenie za urlop oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 9. Konsekwencje wypłaty składników niewyszczególnionych w regulaminie wynagradzania lub w umowach o pracę.
 10. Rekompensata dobowych i tygodniowych godzin nadliczbowych.
 11. Skutki finansowe dla pracodawcy rozliczającego pracę poza rozkładem
  (tzw. harmonogramem):

  • w formie pieniężnej zamiast czasem wolnym,
  • czasem wolnym zamiast zapłatą,
  • dniem wolnym zamiast zapłatą,
  • zapłatą zamiast dniem wolnym,
  • zasada optymalizacji korzyści i prawno – karne ograniczenia tych możliwości.
 12. Dyżury:
  • pojęcie dyżuru i dopuszczalność jego wyeliminowania,
  • kolizja z okresami odpoczynku,
  • rozliczanie pracy na dyżurze – kiedy płacić za dyżur, a kiedy udzielać czasu wolnego.
 13. Czas pracy w podróży służbowej a praca w ruchu:
  • formułowanie postanowień o miejscu pracy (ruchome, punktowe i obszarowe miejsce pracy)
  • rozliczanie takiego czasu i takiej pracy.
 14. Elastyczny czas pracy i dopuszczalność naruszania doby pracowniczej.
 15. Porozumienie o elastycznym czasie pracy i o 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
 16. Czas szkolenia i doskonalenia zawodowego a czas pracy.
 17. Czas pracy w placówkach handlowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie zakazu pracy w handlu w niedzielę
 18. Badania lekarskie a czas pracy.
 19. Dyskusja, pytania, przykłady, konsultacje.

Opinie o szkoleniu

Sposób przedstawienia materiału szkoleniowego bardzo rzeczowy i konkretny. Miły kontakt z prowadzącym.

Monika Puszek

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

 

Szkolenie uzupełniające wiedzę z prawa pracy wyjaśniające zmian na rok 2019, wartościowe i przydatne informacje w ciekawy sposób przekazane przez prowadzącego.

Edyta Łęgosz

Instanta sp. zo.o.

 

Bardzo ciekawy sposób prowadzenia szkolenia w formie panelu dyskusyjnego i bieżącego wyjaśniania problemu. Analiza przypadków z doświadczenia  zawodowego osób uczestniczących w szkoleniu.

Bożena Terec-Sternak

Zakład Gospodarki Komunalnej

 

Szkolenie bardzo przydatne w bieżącej pracy, prowadzone w sposób przejrzysty, konkretny, poparte przykładami, praktyczne informacje i propozycje rozwiązywanie problemów.

Iwona Czepiel

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach

 

Szkolenie prowadzone w najlepszy sposób, prowadzący wyczerpuje tematykę, szkolenie w punkt.

Anita Wodecka

BHH MIKROHUTA Sp.z o.o.

 

Szkolenie bardzo wyczerpujące tematykę, obrazowo, przejrzyście przekazana wiedza, dobre przykłady. Dobrze przekazane tematy pod względem praktycznego zastosowania.

Bożena Bierca

BHH MIKROHUTA Sp.z o.o.

 

Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy, przejrzysty. Prowadzący w bardzo jasny sposób odpowiada na zadane pytania. Pod względem merytorycznym rewelacja.

Grażyna Marciniszyn-Odyjas

ASCO RAIL Sp. z o.o.

 

Prowadzący jest bardzo dobrym szkoleniowcem. Szkolenie wyczerpało interesujące mnie zagadnienia.

Grażyna Janiszewska

PPHU „Polifarb” Sp. z o.o.

 

Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Możliwość zadawania pytań z wyczerpującymi odpowiedziami prowadzącego. Polecam wszystkim warto korzystać, szczególnie jeśli prowadzi Pan Przemysław Pogłódek

Grażyna Wilaszek

SCUW

 

Szkolenie bardzo ciekaw. Informacje o najważniejszych sprawach dotyczących Prawa Pracy. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany, udziela eksperckich informacji oraz praktycznych porad. Po prostu ,, prawo pracy w praktyce”.

Sławomir Król

SPM Poland

 

Profesjonalizm wykładowcy oraz swoboda i płynność wypowiedzi daje pewność, że szkolenie będzie owocne i zrozumiałe dla uczestników szkolenia.

Wioletta Szymańska

MOPS Sosnowiec

 

Profesjonalnie  przygotowany wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Chętnie odpowiada na pytania, rozwiewa nurtujące problemy.

Jolanta Michalik

MOPS Sosnowiec

 

Profesjonalnie, konkretnie, na temat. Prowadzący bardzo dobrze odnosi się do rozpatrywanych kwestii tematycznych

Joanna Kowalczyk

FPM S.A.

 

Rzetelna i praktyczna wiedza prowadzącego. Wyczerpujące odpowiedzi na pytania uczestników , praktyczne rady.

Iwona Małysiak

Alumetal S.A.

 

Wspaniały wykładowca, bardzo konkretny. Jestem pierwszy raz na szkoleniu z Panem P. Pogłódkiem i jestem bardzo pozytywnie zaskoczona wiedzą i perfekcyjnością wykładowcy.

Justyna Grzybek

Biblioteka Publiczna

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl