Pracownicze Plany Kapitałowe w 2019r.

Miasto:

Rybnik, ul Jankowicka 23/25, Rybnicki Inkubator Technologiczny

Data szkolenia:

21-01-2019

Godzina:

10:00

Prowadzący:

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena:

360,00 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 r.
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw.
 • Szkolenie zapewnia poznanie nowych przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania PPK w 2019 r.

 

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. oraz problemów praktycznych związanych z nowymi uregulowaniami
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).

 

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników ;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Program szkolenia

 1. Pojęcie Pracowniczych Programów Kapitałowych i podstawa zmian:
  • Uregulowania prawne;
  • Uzasadnienie do projektu;
  • Data wejścia w życie zmian;
  • Skutki praktyczne – wyliczenia kwot;
  • Zasady funkcjonowania PPK – odrębny kapitał zbierany przez osobę.
 2. Podmioty, których dotyczą zmiany – kto podlega pod PKK:
  • Pracodawcy wchodzący w zakres PKK;
  • Pracownicy a zleceniobiorcy i osoby na kontraktach menadżerskich?
  • Czy osoby na działalności gospodarczej mogą dobrowolnie wejść w PKK?
  • Zasada automatycznego podlegania PKK;
  • Oświadczenie o zrzeczeniu się pracownika z uczestnictwa w PKK;
  • Okresy składania oświadczeń.
 3. Zasady stosowania PPK:
  • Moment wejścia w życie przepisów – styczeń 2019;
  • Odprowadzanie dodatkowych składek w wysokości 2% – rozdział pomiędzy pracownika i pracodawcę;
  • Sposób potrącania przez płatnika składek przy wypłacie wynagrodzenia;
  • Wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych;
  • Dodatkowa kwota przekazywana z budżetu państwa –kiedy i w jakiej wysokości?;
  • Wyliczanie roczne pobranych składek;
  • Wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych;
  • Zwolnienie składek z dodatkowego ubezpieczenia społecznego.
 4. Praktyczne aspekty rozliczeń PPK:
  • Powrót do PKK po wcześniejszej rezygnacji;
  • Wzór oświadczenia pracownika;
  • Rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka;
  • Czy i kiedy mogą zgromadzone pieniądze przepaść?
  • Przykładowe wyliczenia emerytur.
 5. PPK a inne Plany Emerytalne Pracowników – różnice:
  • Pojęcie Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) obecnie opłacanych przez pracodawcę;
  • Zasady rozliczania PPE – z pieniędzy pracodawcy i pracowników;
  • Miejsce gromadzenia PPE – kto dysponuje pieniędzmi do dnia przejścia pracownika na emeryturę;
  • Funkcjonowanie wypłat z PPE;
  • Skutki podatkowe rozliczania PPE.
 6. Dyskusja z uczestnikami.

 

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl