Pracownicze Plany Kapitałowe

Miasto:

Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data szkolenia:

27-02-2019

Godzina:

9:30

Prowadzący:

Iwona Nowak – Przybylska - Praktyk z 25 letnim stażem w zawodzie. Od 22 lat główny księgowy. Właścicielka Kancelarii Finansowo-Księgowej. Prowadzi szkolenia oraz kursy szkoleniowe od 18 lat. Współpracowała z wieloma firmami w całej Polsce.

Cena:

390 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Podczas zajęć omówimy jak funkcjonować mają w praktyce PPK a szczególny nacisk położymy na te tematy, które są istotne dla działów personalnych i płac.

Program szkolenia

 1. Podstawowe założenia systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 2. Od kiedy PPK zaczną obowiązywać.
 3. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych.
 4. Wpłaty dokonywane do PPK i zasady ich naliczania w wynagrodzeniach:
  • składniki wchodzące w podstawę do naliczenia składek,
  • obliczanie kwoty uprawniającej do niższej składki,
  • potrącenia składek a inne tytuły do potrąceń,
  • obowiązki podatkowe i wobec ZUS,
  • liczenie terminów określonych w ustawie.
 5. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK.
 6. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.
 7. Podział środków w przypadku śmierci uczestnika.
 8. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonany na wniosek uczestnika PPK.
 9. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 10. Portal PPK.
 11. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki.
 12. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.
 13. Wyznaczona instytucja finansowa.
 14. Przepisy karne.

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl