Szkolenie : Pracownicze Plany Kapitałowe w 2019r.

Nazwa Szkolenia :


Pracownicze Plany Kapitałowe w 2019r.

Miejsce Szkolenia :


Racibórz, pl. Dworcowy 16, hotel Polonia

Data Szkolenia :


06-05-2019
9:30

Cena Szkolenia :


380 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Pojęcie Pracowniczych Programów Kapitałowych i podstawa zmian:
  • Uregulowania prawne;
  • Uzasadnienie do projektu;
  • Data wejścia w życie zmian;
  • Skutki praktyczne – wyliczenia kwot;
  • Zasady funkcjonowania PPK – odrębny kapitał zbierany przez osobę.
 2. Podmioty, których dotyczą zmiany – kto podlega pod PKK:
  • Pracodawcy wchodzący w zakres PKK;
  • Pracownicy a zleceniobiorcy i osoby na kontraktach menadżerskich?
  • Czy osoby na działalności gospodarczej mogą dobrowolnie wejść w PKK?
  • Zasada automatycznego podlegania PKK;
  • Oświadczenie o zrzeczeniu się pracownika z uczestnictwa w PKK;
  • Okresy składania oświadczeń.
 3. Zasady stosowania PPK:
  • Moment wejścia w życie przepisów – styczeń 2019;
  • Odprowadzanie dodatkowych składek w wysokości 2% – rozdział pomiędzy pracownika i pracodawcę;
  • Sposób potrącania przez płatnika składek przy wypłacie wynagrodzenia;
  • Wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych;
  • Dodatkowa kwota przekazywana z budżetu państwa –kiedy i w jakiej wysokości?;
  • Wyliczanie roczne pobranych składek;
  • Wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych;
  • Zwolnienie składek z dodatkowego ubezpieczenia społecznego.
 4. Praktyczne aspekty rozliczeń PPK:
  • Powrót do PKK po wcześniejszej rezygnacji;
  • Wzór oświadczenia pracownika;
  • Rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka;
  • Czy i kiedy mogą zgromadzone pieniądze przepaść?
  • Przykładowe wyliczenia emerytur.
 5. PPK a inne Plany Emerytalne Pracowników – różnice:
  • Pojęcie Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) obecnie opłacanych przez pracodawcę;
  • Zasady rozliczania PPE – z pieniędzy pracodawcy i pracowników;
  • Miejsce gromadzenia PPE – kto dysponuje pieniędzmi do dnia przejścia pracownika na emeryturę;
  • Funkcjonowanie wypłat z PPE;
  • Skutki podatkowe rozliczania PPE.
 6. Dyskusja z uczestnikami.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
















Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl