Szkolenie : Pracownicze Plany Kapitałowe Procedura wdrażania nowego systemu. Nowe obowiązki dla działów HR.

Nazwa Szkolenia :


Pracownicze Plany Kapitałowe Procedura wdrażania nowego systemu. Nowe obowiązki dla działów HR.

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data Szkolenia :


25-09-2019
9:00

Cena Szkolenia :


380 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

- Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Relacja Pracowniczych Programów Emerytalnych do PPK – zwolnienie z obowiązku wdrażania PPK:
  • podmioty zwolnione z obowiązku wdrażania PPK,
  • różnice PPE vs PPK co korzystniej.
 2. Podstawowe założenia i cele systemu PPK:
  • portal internetowy PPK,
  • PPK jako prywatny system długoterminowego gromadzenia oszczędności,
  • obowiązek i terminy utworzenia PPK,
  • uczestnicy planu kapitałowego (pracownicy, zleceniobiorcy),
  • podmioty zatrudniające dla celów PPK.
 3. Mechanizm funkcjonowania systemu PPK:
  • dobrowolność uczestnictwa w PPK,
  • możliwość rezygnacji z wpłat do PPK i ponowne przystąpienie,
  • procedura informacyjna dla uczestników.
 4. Wpłaty dokonywane do PPK:
  • zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK,
  • podstawa wymiaru i wysokość składek do PPK,wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK,
  • podział wpłat pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
  • przychód po stronie pracownika składek finansowanych przez pracodawców,
  • fundusze inwestycyjne i emerytalne,
  • koszty zarządzania PPK oraz nadzór nad funkcjonowaniem,
  • podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa oraz przypadkach śmierci uczestnika.
  • Skutki wypłaty, wypłaty transferowej i zwrot środków na wniosek uczestnika:
   • podział wypłaty środków po osiągnięciu 60 roku życia,
   • wypłata w formie świadczenia małżeńskiego,
   • podatkowe skutki innego podziału środków do wypłaty niż ustawowy,
   • skutki wcześniej wypłaty środków przed osiągnięciem 60 roku życia,
   • wypłata tyt. poważnego zachorowania lub wkładu mieszkaniowego.
 1. Procedura wdrożenia PPK.Procedura wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK:
  • zawarcie umów składających się na PPK konsultacje i kryteria wyboru instytucji finansowej,
  • reprezentacja osób zatrudnionych.
 2. Dokonywanie potrąceń po przystąpieniu pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – zmiany w przepisach Kodeksu Pracy od 01 stycznia 2019r.:
  • wysokość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia pracownika,
  • wpływ potrącanych składek na kwoty wolne od potrąceń,
  • od jakiej kwoty do wypłaty należy dokonać obowiązkowych potrąceń,
  • czy potrzebna jest zgoda pracownika.

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl