Szkolenie : Praca zdalna według projektu zmiany przepisów Kodeksu pracy

Nazwa Szkolenia :


Praca zdalna według projektu zmiany przepisów Kodeksu pracy

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


14-09-2021
9:00-13:00

Cena Szkolenia :


290,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przybliżeniu charakterystyki telepracy oraz pracy zdalnej, określeniu różnic zachodzących pomiędzy tymi formami organizacji pracy, metod ich wprowadzania, organizacji, nadzoru oraz rozliczania. Przedmiotowe formy organizacji pracy zostaną omówione na tle obowiązujących przepisów oraz z perspektywy dotychczasowej praktyki.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania każdej z tych form organizacji pracy w praktyce.

Adresaci szkolenia:

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego tematu.

19 maja 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy, która ma wprowadzić na stałe przepisy dotyczące pracy zdalnej do Kodeksu pracy.

Projekt uchyla kodeksową regulację dotyczącą telepracy.

Jednak do czasu wprowadzenia przepisów projektu do Kodeksu pracy, regulacja dotycząca pracy zdalnej zawarta w koronaustawie oraz kodeksowa regulacja dotycząca telepracy będą funkcjonowały jednocześnie obok siebie.

 

Podczas szkolenia dowiesz się, m.in.:

 • W jakich przypadkach pracodawca będzie mógł zlecić pracę zdalną wbrew woli pracownika, a kiedy będzie potrzebował jego zgody?
 • W jakich przypadkach pracodawca będzie zobligowany do wprowadzenia pracy zdalnej na wniosek pracownika?
 • W jaki sposób – według przepisów projektu – powinna zostać uregulowana praca zdana w przepisach zakładowych?
 • Na jakich zasadach pracownik lub pracodawca będą mogli zrezygnować ze świadczenia pracy w formie zdalnej?
 • Jakie obowiązki będą ciążyły na pracodawcy względem pracownika świadczącego pracę w formie zdalnej?
 • Na jakich zasadach pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę pracownika w miejscu świadczenia pracy?
 • W jakich przypadkach praca zdalna będzie mogła przybrać postać okazjonalną?
 • Kiedy zaczną obowiązywać kodeksowe przepisy dotyczące pracy zdalnej?

Program szkolenia

 1. TELEPRACA
  • Pojęcie telepracownika
  • Miejsce wykonywania telepracy
  • Wprowadzenie telepracy
   • porozumienie z organizacją związkową
   • regulamin telepracy
   • wniosek pracownika
  • Uzgodnienie warunków pracy
  • Elementy informacji dodatkowej telepracownika
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania stanowiska pracy oraz BHP
  • Uprawnienia telepracownika
  • Odbiór i kontrole stanowiska pracy
  • Wniosek o zaprzestanie wykonywania telepracy
  • Odmowa zatrudnienia w formie telepracy lub brak możliwości jej wprowadzenia a wypowiedzenie umowy o pracę
 2. PRACA ZDALNA WEDŁUG KORONAUSTAWY ORAZ PROJEKTU ZMIAN PRZEPISU KODEKSU PRACY
  • Pojęcie pracy zdalnej
   • Miejsce wykonywania pracy zdalne
   • Szczególna rola poleceń służbowych w ramach pracy zdalnej wg koronaustawy
   • Obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania stanowiska pracy oraz BHP
  • Szczegółowe omówienie przepisów projektu wprowadzającego pracę zdalną do Kodeksu pracy
 3. CZAS PRACY
  • Wybór najoptymalniejszego systemu czasu pracy dla telepracy oraz pracy zdalnej
  • Sposoby rejestracji obecności na stanowisku pracy
  • Monitoring pracy zdalnej oraz telepracy
  • Tworzenie harmonogramów czasu pracy (tzw. grafików)
  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy telepracownika oraz pracownika świadczącego pracę zdalnie
 4. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA
  • Polecenia wydawane w przedmiocie pracy zdalnej
  • Ewidencja wykonanych czynności pracy zdalnej
  • Praca zdalna oraz telepraca a czasowe powierzenie innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP i art. 81 § 3 KP
  • Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność
  • Procedura rozwiązania umowy o pracę i związane z nią dokumenty
 5. WYPADKI PRZY PRACY ZDALNEJ i TELEPRACY
  • Procedura powypadkowa
  • Problem związku wypadku z pracą świadczoną zdalnie lub w formie telepracy

 

 

 

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl