Szkolenie : Potrącenia na Liście Płac w 2021 r. z wynagrodzeń zasiłków i umów zlecenia – warsztaty praktyczne.

Nazwa Szkolenia :


Potrącenia na Liście Płac w 2021 r. z wynagrodzeń zasiłków i umów zlecenia – warsztaty praktyczne.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


17-06-2021
9:30 - 13:30

Cena Szkolenia :


280,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Rozliczania wynagrodzeń Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in.: rozliczaniem czasy pracy, wynagrodzeń, świadczeń z ZFŚS, podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku”, wyróżnienie w 2007 roku. W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia: jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz umów cywilnoprawnych.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Na szkoleniu prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym dokonywaniem potrąceń ze wskazaniem przepisów prawnych (bez ich głębszej analizy) co czyni szkolenie warsztatami praktycznymi – minimum teorii maximum praktyki.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę w tematyce potrąceń jak i osób na co dzień zajmujących się potrąceniami, chcących pogłębić swoją wiedzę.

Program szkolenia

I. Wynagrodzenie – PPK – pozostałe świadczenia pracownicze

 1. Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2021 r.
  • wskaźniki mające wpływ na wysokość kwot wolnych
  • przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
  • ulga dla młodych do 26 lat
  • podwyższenie kwot wolnych od potrąceń (tarcza antykryzysowa)
  • pomniejszanie kwot wolnych
 2. Praktycznie na przykładach jak dokonywać potrąceń
  • potrącenia za zgodą i „bez zgody pracownika”
  • kolejność dokonywania potrąceń i wysokość dokonywanych potrąceń w tym z nagród, ZFŚS, wynagrodzenia rocznego, premii w tym za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
  • świadczenia w „naturze” obok wynagrodzenia za pracę
  • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu
  • potrącenie z wynagrodzenia chorobowego
  • potrącenia dobrowolne, kary pieniężne
  • potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę
  • potrącanie alimentów na wniosek wierzyciela
  • potrącenie z wypłacanych „Diet”

II. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego

 1. Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2021 r.
  • zmiany od 01 marca 2021 r.
  • zasady obniżania kwot wolnych
 2. Praktycznie na przykładach jak dokonywać potrąceń
  • wysokość potrąceń wraz z kwotami wolnymi od potrąceń
  • potrącenie gdy w danym miesiącu wypłacono: wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek
  • wypłata zasiłku za część miesiąca

III. Wierzytelność z umów zlecenia

 1. Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2021 r.
  • granice i kwota wolna przy dokonywaniu potrąceń w 2021 r.
  • stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości dot. kwot wolnych
  • pomniejszenie kwoty wolnej w stosunku do liczby godzin wykonywanego zlecenia.
 2. Praktycznie na przykładach jak dokonywać potrąceń

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl