Szkolenie : Nowy Ład 2022, Krajowy System e-faktur od 1 stycznia 2022r, SLIM VAT 2 od 1 października 2021r.

Nazwa Szkolenia :


Nowy Ład 2022, Krajowy System e-faktur od 1 stycznia 2022r, SLIM VAT 2 od 1 października 2021r.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


10-02-2022
9:30 - 14:00

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. „Polski Ład” – zmiany w VAT od 2022r.
  • Grupa VAT jako nowa kategoria podatnika:
   • zasady opodatkowania wewnątrz grupy,
   • stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych,
   • mechanizm podzielonej płatności w GV,
   • dokumentacja w GV,
   • rejestracja GV i przesłanki do założenia GV,
   • zwroty podatku VAT,
   • odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy,
   • rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV.
  • Możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych.
  • Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.
  • Wprowadzenie konstrukcji nabycia sprawdzającego.
  • Wprowadzenie możliwości informowania podatników przez Szefa KAS o ryzyku uczestniczenia w karuzelach podatkowych.
  • Zmiany w WIS.
  • Porozumienie inwestycyjne – nowy instrument służący zapewnieniu inwestorowi pewności wykładni przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych planowanej inwestycji.
 2. Inne zmiany w VAT od 1 stycznia 2022r.
  • Nowy system TAX-FREE (system teleinformatyczny na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych służący do obsługi dokumentów elektronicznych będących podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym, w szczególności do wystawiania i obiegu dokumentów, oraz prowadzenia ewidencji).
  • Zapłata KRUS z rachunku VAT.
  • Zmiany w JPK – obowiązek stosowania określonych oznaczeń w razie korzystania z ulgi na złe długi.
  • Zmiany w JPK – oznaczenia dla podatników ułatwiających dostawy, którzy nie korzystają z procedury szczególnej (pakiet e-commerce).
  • Zmiany w JPK – zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE” (pakiet e-commerce).
 3. Krajowy System e – Faktur (KseF) od 1 stycznia 2022r.
  • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
  • Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
  • Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
  • Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej.
  • Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
  • Faktura zaliczkowa w KSeF,
  • Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych.
  • Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych.
  • Ddane raportowane w JPK_VAT a KSeF,
  • Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,
  • JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF
  • Faktury korygujące w KSeF,
  • Dostęp do faktur w KSeF.
  • Nota korygująca a KSeF,
  • Kolejny egzemplarz faktury a faktura ustruktyryzowana,
  • Faktura uproszczona a KSeF,
  • Faktury do paragonu a KSeF,
  • Faktury dla kontrahentów zagranicznych w KSeF,
  • Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
  • Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,
 4. Pakiet Slim VAT 2 od 1 października 2021r.
  • Usunięcie 3-miesięcznego ograniczenia w odliczaniu VAT w przypadku importu usług.
  • Dodanie przepisów określających sposób ujmowania korekt in minus w przypadku WNT i importu usług.
  • Wprowadzenie uregulowań uwzględniających skutki Brexitu.
  • Określenie zasad rozliczania transakcji łańcuchowych, jeżeli transport organizuje pierwszy podmiot w łańcuchu.
  • Zmiany w rozliczaniu importu towarów w procedurze uproszczonej.
  • Możliwość wybrania opcji opodatkowania dostawy nieruchomości przed notariuszem.
  • Wydłużenie okresu odliczenia VAT realizowanego poprzez korektę deklaracji.
  • Przesunięcie terminu na złożenie informacji VAT-26.
  • Dostosowanie przepisów o uldze na złe długi do wytycznych TSUE.
  • Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności.

 

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl