Szkolenie : Podróże służbowe w 2022r. w pytaniach i odpowiedziach

Nazwa Szkolenia :


Podróże służbowe w 2022r. w pytaniach i odpowiedziach

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


05-12-2022
9:00-13:30

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Szkolenie prowadzone w konwencji pytań i odpowiedzi na szereg zagadnień związanych z podróżami służbowymi pracowników. W swym zamyśle odbiega ono od szczegółowej analizy kwestii płacowych oraz podatkowo-składkowych, odnosząc się do nich jedynie w niezbędnym zakresie. Główny nacisk zostanie natomiast położony na omówieniu aspektów natury organizacyjnej, które na typowych szkoleniach dotyczących tego tematu zazwyczaj są pomijane lub poruszane jedynie ogólnikowo.

Program szkolenia

 1. Jak prawidłowo określić miejsce pracy w umowie o pracę?
 2. Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową?
 3. Jak długo może trwać podróż służbowa?
 4. Jaki jest zakres polecenia wyjazdu służbowego?
 5. Kto może odmówić wykonania polecenia wyjazdu służbowego?
 6. W jakim zakresie zasady rozliczania podróży służbowej u podmiotów prywatnoprawnych mogą się różnić od zasad obowiązujących u podmiotów publicznoprawnych?
 7. Czy pracownik wykonujący podróż służbową własnym samochodem podlega badaniom profilaktycznym w celu ustalenia zdolności do wykonywania tego typu pracy?
 8. Czy przejazd pomiędzy siedzibą a oddziałem pracodawcy jest podróżą służbową?
 9. Czy podróżą służbową są tzw. jazdy lokalne?
 10. Czy podróż służbowa może być powiązana w wyjazdem prywatnym?
 11. Czym różni się typowa podróż służbowa od nietypowej podróży służbowej i jakie z tego faktu wynikają konsekwencje?
 12. Czy w przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych może dojść do podróży służbowej?
 13. Jak rozliczać czas pracy w podróży służbowej?
 14. Czy pracownicy budowlani wykonujący pracę na budowach o różnych lokalizacjach odbywają podróże służbowe?
 15. Jak na tle problemu czasu pracy i prawa do nieprzerwanego odpoczynku wygląda sytuacja pracownika, który kierował pojazdem służbowym podczas podróży służbowej, a jak pracownika, który był pasażerem?
 16. W którym momencie kończy się podróż służbowa odbywana własnym samochodem pracownika?
 17. Jak w kontekście czasu pracy rozliczyć podróż służbową pracownika zatrudnionego w ruchomym czasie pracy?
 18. Z ilu godzin odpoczynku może skorzystać pracownik, który zakończył pracę w późnych godzinach nocnych?
 19. Jak zorganizować powrót z dalekiej delegacji, aby zachować nieprzerwany odpoczynek tygodniowy?
 20. Jak sklasyfikować podróż pomiędzy dwoma polskimi miejscowościami, jeżeli pracownik przejeżdża przez terytorium sąsiedniego państwa?
 21. Czy w trakcie podróży służbowej pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu na żądanie?
 22. O czym należy pamiętać wysyłając w podróż służbową pracownika niepełnosprawnego?
 23. Czy wypłata diety z tytułu podróży służbowej zwalnia z obowiązku zapewnienia posiłku regeneracyjnego?
 24. Czym różni się zagraniczna podróż służbowa od delegowania do innego państwa celem świadczenia usług?
 25. Według przepisów którego państwa należy rozliczyć podróż służbową po terytorium państwa przyjmującego pracownika delegowanego za granicę celem świadczenia usług?
 26. Czy powierzenie innej pracy na zasadach art. 42 § 4 KP lub art. 81 § 3 KP może wiązać się z wyznaczeniem zadania poza stałym miejscem pracy?
 27. Kiedy zachodzi podróż służbowa w przypadku pracownika mobilnego?
 28. Czy składanie zeznań w sądzie w sprawie dotyczącej zakładu pracy jest podróżą służbową?
 29. W jaki sposób rozliczać krajowe odcinki na początku i końcu zagranicznej podróży służbowej?
 30. Jak potraktować święto (dzień wolny od pracy) przypadające w trakcie podróży służbowej?
 31. Jak rozliczyć podróż służbową odbywaną zmieniającymi się środkami lokomocji: samolot, pociąg, statek?
 32. Czy dojazd krajowym transportem kołowym na lotnisko w ramach zagranicznej podróży służbowej jest podróżą służbową?
 33. Czy lunch jest obiadem w rozumieniu przepisów rozporządzenia?
 34. Jakie konsekwencje wynikają ze zmiany wyznaczonego przez pracodawcę środka transportu podczas podróży służbowej?
 35. W jaki sposób dokonać potrącenia tytułu alimentacyjnego z należności z tytułu podróży służbowej?
 36. Jak rozliczyć podróż służbową podczas której pracownik nocował w sąsiedniej miejscowości w stanowiącym jego własność gospodarstwie agroturystycznym?
 37. Jak w kontekście czasu pracy rozliczyć podróż służbową odbywaną przez pracownika objętego systemem zadaniowego czasu pracy?
 38. Jak powinny zostać udokumentowane koszty podróży służbowej?
 39. Jakie należności przysługują z tytułu podróży służbowej krajowej, a jakie w przypadku zagranicznej podróży służbowej?
 40. Czy pracownik ma prawo do diety za podróż służbową trwającą pomiędzy 8 a 12 godzin, za którą pracodawca nie zapewnił pełnego wyżywienia a jedynie 2 posiłki?
 41. W jakim terminie powinno nastąpić rozliczenie kosztów podróży służbowej?
 42. Czy pracodawca może ustalić termin na rozliczenie podróży służbowej przez pracownika, po którego przekroczeniu odmówi zwrotu poniesionych kosztów?
 43. Czy pracodawca spoza sfery budżetowej może w przepisach zakładowych ustalić niższe należności z tytułu podróży służbowej od określonych w rozporządzeniu?
 44. Jaką dietę otrzyma pracownik odbywający zagraniczną podróż służbową przez kilka państw?
 45. Czy w przypadku zapewnienia całodziennego posiłku podczas zagranicznej podróży służbowej pracownik ma prawo do 25% diety?
 46. Jaka jest wysokość diety, jeżeli w trakcie podróży służbowej pracownik jest niezdolny do pracy?
 47. Czy podróż służbowa ulega przerwaniu, jeżeli pracownik nie może wykonać zadania z powodu nietrzeźwości?
 48. Czy zwolnienie lekarskie otrzymane za granicą (w kraju UE i poza UE) usprawiedliwia niezdolność do pracy przypadającą na okres podróży służbowej oraz po jej zakończeniu?
 49. Jak w kontekście wypadku związanego z pracą sklasyfikować zdarzenie, do którego doszło podczas podróży służbowej?
 50. Czy wypadek zaistniały podczas podróży służbowej przerywa ją, jeżeli pracownik trafia do szpitala?

 

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl