Szkolenie : Podatkowe zamknięcie roku – i sprawozdawczość za 2022 r.

Nazwa Szkolenia :


Podatkowe zamknięcie roku – i sprawozdawczość za 2022 r.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


02-02-2023
9:00-13:30

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ze zmianami w rozliczaniach podatku CIT od 2022 r. oraz nowymi obowiązkami sprawozdawczymi związanymi z zamknięciem roku podatkowego a wynikającymi z uregulowań prawa.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, składaniem zeznań i deklaracji podatkowych.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej ze sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych według zasad obowiązujących w 2022 r.
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w związku z zamknięciem roku oraz wysyłaniem dokumentów do KRS i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu.

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości dokonujący sporządzania i wysyłania formularzy i sprawozdań;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe dokonywanie rozliczeń w firmie i ich wysyłanie do KRS.

Program szkolenia

Nowe zasady obowiązujące za 2022 r.

 1. Zmiany w amortyzacji i leasingu od 2022 r. – kogo dotyczą wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów?:
  • Zmiany w pojęciu amortyzacji;
  • Brak możliwości amortyzacji budynków, lokali mieszkalnych;
  • Spółki transgraniczne a amortyzacja;
  • Zmiana stawki przy spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego;
  • Przekształcenia podmiotów a zasady amortyzacji;
  • Zmiany w KŚT i stawkach amortyzacyjnych;
  • Zakaz wykupu przedmiotu leasingu przez osobę fizyczną prywatną.
 2. Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła obowiązujące od 2022r.:
  • Pojęcie należytej staranności przy rozliczaniu podatku u źródła;
  • Zasady stosowania zwolnień z podatku u źródła;
  • Kopia certyfikatu rezydencji wystarczająca do stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • Limit 2 mln zł a rozliczanie podatku u źródła – zmiana zasad;
  • Rozliczanie zapłat pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • Oświadczenie składane na potrzeby podatku u źródła;
  • Opinia o stosowaniu preferencji – nowa możliwość w rozliczaniu podatku u źródła.
 3. Przepisy Polskiego Ładu, które nie obowiązują w 2022 r.:
  • Podatek minimalny;
  • Podatek od przerzuconych dochodów;
  • Ukryta dywidenda;
  • Koszty finansowania dłużnego w zmienionym brzmieniu.
 4. Rozliczenia w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowych w PIT i CIT – obowiązki sprawozdawcze do 31/12/2022 r. za 2021 r.:
  • Likwidacja konieczności zbierania oświadczeń w przypadku tzw. pośrednich transakcji rajowych;
  • Rozliczanie podmiotów powiązanych;
  • Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji podatkowych;
  • Nowy wzór TPR-C i TPR-P – zasady wypełniania;
  • Dane wypełniane w druku w zależności od tego czy podmiot jest zobowiązany do posiadanie dokumentacji podatkowych;
  • Sposoby składania druków;
  • Zmiany projektowane w ramach Polskiego Ładu nr 3.
 5. Dodatkowe ulgi i rozliczenia w CIT wprowadzone Polskim Ładem:
  • Pojęcie i stosowanie ulgi badawczo-rozwojowej na zasadach dotychczasowych i po zmianach – nowa wysokość kosztów kwalifikowanych rozliczanych w ramach ulgi B+R;
  • Ulga IBox po zmianach od 2022 r.;
  • Możliwość stosowania jednocześnie ulgi badawczo – rozwojowej i Ibox – skutki praktyczne;
  • Ulga na innowacyjnych pracowników;
  • Ulga na prototyp;
  • Ulga na robotyzację;
  • Rozliczenie kosztów na działalność sportową, kulturalną, wspierającą szkolnictwo wyższe;
  • Ulga na działania promocyjne.

Zeznanie roczne i inne obowiązki w 2022 r.:

 

 1. Nowy druk CIT-8 i nowe dane umieszczane za 2022 r.:
  • Nowy druk zeznania – jaki numer;
  • Nowy Załącznik do CIT-8: CIT WZ – ROZLICZANIE ULGI NA ZŁE DŁUGI;
  • Załącznik CIT – ST a praca zdalna – zasady wypełniania;
  • Zyski kapitałowe jako źródło dochodów – sposób wykazywania;
  • Wykazywanie podmiotów powiązanych;
  • Przychody podatkowe a przychody zwolnione;
  • Dochód – zasady wyliczania;
  • Darowizny pomniejszane od dochodu, w tym przekazane w czasie epidemii – kiedy?
  • Darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy – kiedy są podstawą pomniejszenia od dochodu?
  • Korygowanie zeznania – sposoby.
 2. Zeznanie MDR-3 składane po zakończeniu roku:
  • Pojęcie schematu podatkowego;
  • Obowiązki sprawozdawcze;
  • Kiedy należy złożyć druk MDR-3?
  • Elementy formularza;
  • Forma złożenia, wykazywane dane, właściwość US.
 3. Sprawozdanie dotyczące terminów płatności:
  • Podstawa prawna składania sprawozdania;
  • Podmioty zobowiązane do składania sprawozdania;
  • Termin 31 stycznia 2023 r. na złożenie sprawozdania;
  • Treść sprawozdania;
  • Sposób złożenia sprawozdania.
 4. Pozostałe zeznania i formularze:
  • Rozliczanie nierezydentów będących osobami prawnymi: IFT – 2R i CIT – 10Z;
  • Rozliczanie nierezydentów będących osobami fizycznymi: IFT – 1R i PIT-8AR;
  • Zasady wypełniania druku ORD – W oraz ORD-U.
 5. Przesyłanie ksiąg do US – Nowy obowiązek od 2024r.:
  • Podmioty zobowiązane do wysyłania ksiąg rachunkowych lub ewidencję podatkową;
  • Podmioty zwolnione z obowiązku;
  • Termin przesłania ksiąg;
  • Struktura przesłania ksiąg;
  • Dodatkowe dane podawane przy okazji wysyłki ksiąg;
  • Przepis przejściowy – jakiego okresu dotyczy obowiązek?
  • Dokumenty elektroniczne składane do US: wzory deklaracji, informacji, oświadczeń

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl