Szkolenie : PODATKOWE ZAMKNIĘCIE 2020 ROKU – CIT

Nazwa Szkolenia :


PODATKOWE ZAMKNIĘCIE 2020 ROKU – CIT

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


27-01-2021
9:00-13:00

Cena Szkolenia :


280,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ze zmianami w rozliczaniach podatku CIT od 2020r. oraz nowymi obowiązkami sprawozdawczymi związanymi z zamknięciem roku podatkowego a wynikającymi z uregulowań prawa.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, składaniem zeznań i deklaracji podatkowych.

 

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej ze sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych według zasad obowiązujących w 2020r. i
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w związku z zamknięciem roku oraz wysyłaniem dokumentów do KRS i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu.

 

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości dokonujący sporządzania i wysyłania formularzy i sprawozdań;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe dokonywanie rozliczeń w firmie i ich wysyłanie do KRS.

Program szkolenia

 1. Zmiany podatku CIT w trakcie 2020r. a ich wykazanie przy rozliczeniu rocznym

 

 1. Zmiany podatku CIT w czasie epidemii a rozliczenie podatkowe:
  • Rozliczenie straty za 2020r. w rozliczeniach za 2019r;
  • Nowa darowizna na rzecz walki z COVID-19 i jej odliczanie od dochodu – zasady;
  • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych w trakcie roku;
  • Zmiana terminów wpłat zaliczek przez podatników;
  • Zmiana terminu wpłaty tzw podatku minimalnego (podatku od sklepów wielkopowierzchniowych);
  • Inny rok podatkowy niż rok kalendarzowy a nowelizacja ustawy;
  • Przedstawienie skutków praktycznych zmian, w tym rozliczenia kwartalne a zmiany, sposób obliczania terminów i kwot do wpłaty.

 

 1. Rozliczanie pomocy z tzw tarczy w zeznaniu rocznym:
  • Skutki otrzymania subwencji z PFR;
  • Dofinansowanie do wynagrodzeń;
  • Dofinansowanie składek ZUS;
  • Zwolnienie ze składek ZUS
  • Otrzymane postojowe.

 

 1. Ulga na złe długi a rozliczenia podatkowe:
  • Rozliczanie ulgi przy zaliczkach na podatek a w zeznaniu rocznym;
  • Konieczność wyłączania z KUP po 90 dni od terminu płatności;
  • Możliwość wyłączenia z przychodów podatkowych – kto i w jakich przypadkach;
  • Długie terminy płatności a skutki podatkowe po zmianach przepisów;
  • Wyłączanie z KUP po 90 dniach a stosowanie uregulowań ustawy o VAT i 90 dniowego terminu na korektę podatku naliczonego;
  • Późniejsza zapłata należności a rozliczenia podatkowe;
  • Rekompensata w wysokości 40 EUR – stosowanie w praktyce po zmianach;
  • Wierzytelności nieściągalne – w jakich przypadkach?
  • Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności.

 

 1. Nowy KUP związany z funkcjonowaniem kapitału rezerwowego (zapasowego):
  • Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy;
  • Zasady wyliczenia KUP;
  • Limity w możliwości zaliczania do KUP
  • Okres stosowania – od kiedy?

 

 

 1. Zeznanie roczne i inne obowiązki w 2020r.

 

 1. Nowe zeznanie MDR-3 składane po zakończeniu roku:
  • Pojęcie schematu podatkowego;
  • Obowiązki sprawozdawcze;
  • Kiedy należy złożyć druk MDR-3?
  • Elementy formularza;
  • Forma złożenia, wykazywane dane, właściwość US.

 

 1. Druki związane z podmiotami powiązanymi:
  • Rozliczanie podmiotów powiązanych;
  • Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji podatkowych;
  • Wzór TPR-C i TPR-P – różnice;
  • Dane wypełniane w druku w zależności od tego czy podmiot jest zobowiązany do posiadanie dokumentacji podatkowych;
  • Sposoby składania druków.

 

 1. Nowe sprawozdanie dotyczące terminów płatności:
  • Podstawa prawna składania sprawozdania;
  • Podmioty zobowiązane do składania sprawozdania;
  • Termin 31 stycznia 2021 r. na złożenie sprawozdania;
  • Treść sprawozdania;
  • Sposób złożenia sprawozdania.

 

 1. Nowe dane w CIT – 8 za 2020r.:
  • Nowy druk zeznania – jaki numer;
  • Zyski kapitałowe jako nowe źródło dochodów – sposób wykazywania;
  • Wykazywanie podmiotów powiązanych;
  • Przychody podatkowe a przychody zwolnione;
  • Dochód – zasady wyliczania;
  • Pomniejszanie dochodu o wydatki na działalność badawczo – rozwojową i innowacyjność ponoszone w 2020r.;
  • Darowizny pomniejszane od dochodu, w tym przekazane w czasie epidemii – kiedy?
  • Korygowanie zeznania – sposoby.

 

 1. Załączniki do zeznania rocznego:
  • Posiadanie oddziału (także nieformalnego) a CIT – ST zasady wypełniania i stosowania;
  • CIT – D w przypadku przekazania (otrzymania) darowizn;
  • CIT – O – w przypadku dochodów zwolnionych od podatku, dotacji, rozliczania straty;
  • Wypłaty świadczeń na rzecz nierezydentów a konieczność wypełnienia CIT – O;

 

 1. Pozostałe zeznania i formularze:
  • Rozliczanie nierezydentów będących osobami prawnymi: IFT – 2R i CIT – 10Z;
  • Rozliczanie nierezydentów będących osobami fizycznymi: IFT – 1R i PIT-8AR;
  • Zasady wypełniania druku ORD – W.

 

 

 • Przejściówka – istotne elementy rozliczeń podatku CIT i sprawozdania finansowego po zmianach w 2020r.:

 

 1. Nowe założenia ujawniania przejściówki:
  • Przejściówka w formie elektronicznej;
  • Wariant porównawczy przejściówki (2018 r. i 2019 r.) schemat;
  • Przejściówka w Informacji dodatkowej a przejściówka jako schemat;
  • Korekta przejściówki a składanie dokumentów.

 

 1. Dane w zakresie przychodu podatkowego:
  • Nieodpłatne świadczenia jako przychód podatkowy;
  • Odsetki naliczone a otrzymane;
  • Rozliczanie faktur korygujących:
  • Umorzenie odsetek, zobowiązań, przedawnienie niezapłaconych faktur.

 

 1. Dane w zakresie kosztów uzyskania przychodów:
  • Podstawowe zasady zaliczania wydatków do KUP;
  • Koszty pośrednie a koszty bezpośrednie;
  • Wyłączenie z KUP reprezentacji, PFRON, niezapłaconych odsetek, odsetek od zobowiązań podatkowych;
  • Nowe wyłączenia z KUP a przejściówka – koszty finansowania dłużnego i usługi wykonywane przez podmioty powiązane;
  • Cienka kapitalizacja w 2020 r.– zasady rozliczeń.

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

Opinie o szkoleniu

Szkolenie wyjaśniło moje wątpliwości. Nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy. Dowiedziałam się o najnowszych zmianach i orzecznictwie.

Gabriela Turkiewicz

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

 

Szkolenie bardzo rzetelne. Prowadząca bardzo miła i kompetentna . Polecam

Agata Michta

Danish Farming Consultants Sp. z o.o.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl