Szkolenie : PODATEK VAT ZMIANY W 2019R. ORAZ OD 2020R.

Nazwa Szkolenia :


PODATEK VAT ZMIANY W 2019R. ORAZ OD 2020R.

Miejsce Szkolenia :


Gliwice, ul. Dąbrowskiego 24, hotel Mikulski

Data Szkolenia :


22-11-2019
10:00

Cena Szkolenia :


370,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Korzyści dla uczestników:

 1. Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku VAT obowiązujących od 2019 r. i planowanych w trakcie 2019 r. i od 2020 r.

 2. Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT;

 3. Szkolenie odbywa się na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu i ma charakter warsztatów.

Program szkolenia

 1. Projektowane zmiany w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia:
  • zasada „odwrotne obciążenie” – dla kogo obecnie?
  • Nowy załącznik nr 14 do Ustawy o VAT – jakie usługi podlegają nowej zasadzie? – problemy interpretacyjne.
  • PKWiU a podleganie podatkowi VAT.
  • Założenia odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych i remontowych świadczonych dla Zamawiających, Wykonawców i odbiorców końcowych;
  • Wygląd faktury po zmianach;
  • Deklaracja VAT-27 do usług rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia;
  • Odwrotne obciążenie w przypadku innych transakcji, np. sprzedaż złomu, blach, itp.;
  • Problemy praktyczne związane ze zmianami zasady: obowiązek podatkowy, usługa według PKWiU a usługa wykonana, zapisy w umowach;
  • Propozycja likwidacji odwrotnego obciążenia i wprowadzenia zasady ogólnej wraz z obowiązkowym split paymentem – założenia projektu.
 2. Funkcjonowanie rachunków bankowych – zmiana od września 2019 r. wdrażana we wrześniu i od stycznia 2020 r.:
  • Podmioty wyrejestrowane, wykreślone, przywrócone wykazywane przez MF – od września 2019 r.;
  • Pełne dane na stronach MF dotyczące kontrahenta: nazwa, adres, rachunek bankowy;
  • Zapłata na rachunek bankowy inny niż podany przez MF – wyłączenie z KUP od nowego roku;
  • Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT;
  • Funkcjonowanie rachunków bankowych i nowe obowiązki zgłoszeniowe;
  • Zawiadomienie o zapłacie na inny rachunek bankowy niż wskazany na stronach MF;
  • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem rachunków bankowych: rachunki nie zgłoszone do MF, rachunki wykreślone, rachunki indywidualne, zapłata na rzecz komornika, faktura a skutki podatkowe.
 3. Split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia – zmiana od 1 listopada 2019r.:
  • Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego;
  • Dysponowanie rachunkiem VAT przez podatnika czy jednak przez urząd skarbowy? – praktyka.
  • Projektowana możliwość zapłaty z rachunku VAT innych podatków i ZUS – czy na pewno?;
  • Wniosek o zwrot z rachunku VAT tylko do urzędu skarbowego;
  • Zapłaty z rachunku VAT faktur zakupowych – skutki praktyczne.
  • Przelew zwykły – brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?
  • Dedykowany przelew bankowy;
  • Zapłata za kilka faktur – czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
  • Płatność gotówką;
  • Zapłata za pomocą karty płatniczej oraz inne formy płatności a split payment;
  • Pomyłkowa wpłata kwoty netto na Rachunek VAT a podatku VAT na konto bieżące – co dalej?
  • Funkcjonowanie księgowań automatycznych wpłat na rachunek bankowy a split payment;
  • Rozliczanie rozrachunków po wprowadzeniu podzielonej płatności.
 4. E-paragon i nowa kasa fiskalna – uchwalone zmiany obowiązujące od maja 2019 r. i wdrażane od 2020 r. etapami:
  • Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej do końca 2019 r. – co uległo zmianie?
  • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania kas fiskalnych – kiedy dla usług budowlanych, najmu i innych usług;
  • Kasa fiskalna – kiedy zwolnienie a kiedy wyłączenie ze zwolnienia?
  • E-paragon – zasady wystawiania i wysyłania;
  • Sposoby wysyłki e-paragonu;
  • Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.
  • Sankcje za brak e-paragonów.
 5. Faktura elektroniczna przy zamówieniach publicznych – zmiana od 18 kwietnia 2019 r. a praktyczne stosowanie nowych zasad – wdrażane od 1 sierpnia 2019 r.:
  • Pojęcie e-faktury wynikające z nowej ustawy;
  • Obowiązki dla zamawiających;
  • Uprawnienia dla wykonawców;
  • Struktura efaktury podana przez Ministra cyfryzacji;
  • Zasady funkcjonowania nowej platformy związanej z efakturami;
  • Problemy techniczne efaktur;
  • Inne sposoby wysyłania faktur – czy znikają?
 6. Nowa matryca stawek podatku VAT – zmiana od 1 stycznia 2020 r.:
  • Stawka podstawowa 23% jako zasada;
  • Zmiany w zakresie katalogu usług i towarów funkcjonujących z obniżonymi stawkami VAT;
  • Poszczególne rodzaje transakcji a stawka podatku VAT;
  • Co zostaje podniesione do stawki podstawowej;
  • Co zostaje obniżone?
  • Przepisy przejściowe obowiązujące przy wdrażaniu matrycy.
 7. Zmiany w zakresie rozliczania deklaracji i JPK – zmiany od 1 kwietnia 2020 r.:
  • Likwidacja niektórych deklaracji VAT;
  • Jakie deklaracje zostają?
  • Nowy JPK_VDEK – zasady wypełniania;
  • Przepisy przejściowe – równoległa możliwość stosowania nowych i starych zasad.
 8. NIP na paragonie – zmiana od 1 stycznia 2020 r.:
  • Przypadki wpisywania NIP-u na paragonie;
  • Faktura do paragonu – zasady obecne;
  • Faktura wystawiona do paragonu bez NIP-u – sankcje podatkowe;
  • Zakaz odliczania podatku VAT od faktury do paragonu bez NIP-u.
 9. Pytania i odpowiedzi – dyskusja uczestników.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl