Szkolenie : Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych – istotne zmiany od września 2019r.

Nazwa Szkolenia :


Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych – istotne zmiany od września 2019r.

Miejsce Szkolenia :


Bielsko-Biała, ul. Mostowa 2

Data Szkolenia :


05-11-2019
10:00

Cena Szkolenia :


390,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Małgorzata Rzeszutek - doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w trakcie pisania doktoratu z zakresu cen transferowych, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym . Obecnie uczestnicząca w licznych audytach po centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i analizie stworzonych procedur centralizacyjnych. Współpracuje na bieżąco przy temacie VAT w samorządach z Gminą Olesno, Wolbrom, Legnica, Ciechan

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Ważne zmiany od 1 września 2019 r. i ich następstwa.
  • Biała lista podatników – zakres informacji.
  • Solidarna odpowiedzialność w VAT.
  • Obciążenie rachunku, czy zlecenie przelewu – problemy interpretacyjne.
  • Jak uniknąć negatywnych następstw błędnego przelewu przez jednostkę?
 2. Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od listopada 2019 r.:
  • czy obowiązkowa podzielona płatność zastąpi w całości odwrotne obciążenie oraz solidarną odpowiedzialność przy nabyciu niektórych towarów i usług?
  • jak dodatkowe adnotacje będą zawierać faktury przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
  • czy będzie limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
  • jakie będą sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?,
  • czy przy obowiązkowej podzielonej płatności będzie można zapłacić za więcej niż jedną fakturę?
  • jakie inne tytuły podatkowe, oprócz podatku VAT będzie można zapłacić z Rachunku VAT?
  • z tytułu jakich innych podatków urząd skarbowy będzie mógł dokonać zajęcia Rachunku VAT?
  • przepisy przejściowe – jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem?
 3. Nowa struktura JPK-vDek i jej wpływ na rozliczanie VAT od lipca 2020 roku:
  • Terminy wdrożenia przez JST,
  • Zasady wysyłania plików,
  • Konsekwencje błędów w strukturze,
  • Rozliczenia transakcji objętych VAT w nowej strukturze takich jak:
   • Najem, dzierżawa, dostawa mediów, usługi komunalne.
   • Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek.
   • Wyżywienie uczniów, nauczycieli i personelu oraz pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych.
   • Usługi opieki i pomocy społecznej.
   • Organizacja imprez w ramach promocji gminy, powiatu.
 1. Stawki podatku VAT oraz zwolnienie z opodatkowania. Nowa matryca stawek VAT od 2020 roku.
  • Wykaz aktualnych stawek podatku VAT, stawka 23 %, stawki obniżone oraz zakres ich zastosowania.
  • Zwolnienia przedmiotowe z VAT – katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT.
  • Zmiana stawek podatkowych od stycznia 2020 r. – Wiążąca Informacja Stawkowa.
 2. Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług. Struktura Faktura – zmiany od lipca 2019 roku oraz zasady wystawiania elektronicznych faktur:
  • Rodzaje faktur:
   • Faktura obowiązkowa i na żądanie.
   • Faktura zaliczkowa.
   • Duplikat faktury.
   • Przechowywanie faktur.
   • Faktury elektroniczne w centralnym systemie faktur?
   • Terminy wystawiania faktur.
   • Odpowiedzialność wystawcy faktury.
  • Elementy faktury.
  • Faktury korygujące i noty korygujące:
   • Zasady i przyczyna wystawiania faktur korygujących.
   • Termin wystawienia faktur korygujących.
   • Ujęcie korekty w deklaracji VAT-7 (korekta in minus, korekta in plus).
   • Wystawianie not korygujących, kto i kiedy?
  • Platforma Ministerstwa Finansów do fakturowania w zamówieniach publicznych.
 3. Nowe zasady stosowania kas fiskalnych od 2020 roku wraz ze strukturą JPK-KASA:
  • nowe zasady wystawiania faktur do paragonów we wszystkich rodzajach kas,
  • nowe sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów,
  • nowe zasady wystawiania paragonów,
  • modyfikacja zakresu zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych,
  • nowe regulacje dotyczące przeglądów technicznych kas,
  • problem ze stosowaniem kas fiskalnych pozbawionych modułu elektronicznego po 31 grudnia 2019r.

Opinie o szkoleniu

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie, osoba prowadząca posiada bardzo dużą wiedzę na temat przeprowadzanego szkolenia. Wykładowczyni nawiązuje dobry kontakt z uczestnikami szkolenia oraz odpowiada na pytania zadane przez uczestników w sposób zrozumiały.
Joanna K.
Centrum Usług Wspólnych w Rybniku

Polecam szkolenie. Wiedza merytoryczna szkolącej ogromna. Świetnie prowadzi szkolenie.
Aleksandra Zniszczoł
Gmina Marklowice

Bardzo profesjonalna wykładowczyni. W prosty, czytelny i zrozumiały sposób przedstawia wiedzę
Mariola Bednarczyk
Gmina Sośnicowice

Dzisiejsze szkolenie bardzo fajne. Prowadząca potrafi przekazać informację i podzielić się wiedzą.
Katarzyna Fiuk
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach

Obszerna wiedza wykładowczyni, wyczerpujące odpowiedzi, łatwość nawiązywania kontaktu.
Urszula Wita
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Szkolenie na wysokim poziomie, ogromna wiedza osoby prowadzącej.
Sylwia Wyleżoł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl