Szkolenie : Podatek VAT w 2019 i 2020 roku

Nazwa Szkolenia :


Podatek VAT w 2019 i 2020 roku

Miejsce Szkolenia :


Opole, ul. Krakowska 57

Data Szkolenia :


12-03-2020
10:00

Cena Szkolenia :


380,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Mariusz Jabłoński - prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 11602) w Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. Były pracownik Izby Skarbowej w Katowicach (Wydział podatku od towarów i usług od osób prawnych) oraz były trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku od towarów i usług. Uczestnik Fiscalis Exchange Programme in Slovenia. Absolwent Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych z rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Autor publikacji podatkowych. Stale współpracuje z wydawnictwami C.H. BECK sp. z o.o. oraz Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. (m.in. udzielanie odpowiedzi na pytania podatkowe z zakresu podatku VAT użytkowników Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu prawa podatkowego. Od ponad 10 lat prowadzi regularnie szkolenia i kursy z zakresu prawa podatkowego.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

OPODATKOWANE BONÓW

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2433)

Zmiany obowiązujące od:

1       stycznia 2019 r. ,

 

 • definicja bonu – czy obejmie bony towarowe, vouchery, karty podarunkowe, karty przedpłacone, kupony rabatowe,
 • wprowadzenie podziału na bony jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia,
 • moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla bonów jednego oraz różnego przeznaczenia.

 

KASY FISKALNE ON-LINE

Ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach Dz.U. z 2019 r., poz. 675)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r., poz. 816)

Zmiany obowiązujące od:

1 maja 2019 r. ,

1 stycznia 2020 r

 • zmiany w przepisach określających obowiązki podatników stosujących kasy rejestrujące,
 • wprowadzenie kas rejestrujących on-line,
 • terminy wymiany kas,
 • umożliwienie niektórym podatnikom prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania,
 • umożliwienie stosowania przez podatników również kas, które zostały wynajęte, wydzierżawione lub oddane w leasing,
 • ulga na zakup kas rejestrujących.

 

NOWA MATRYCA STAWEK VAT, REZYNACJA Z ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA, OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT

 

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1751)

Zmiany obowiązujące od:

1 listopada 2019 r.

1 stycznia 2020 r.

1 kwietnia 2020 r.

 

Zmiany dotyczące stawek podatku VAT

 • nowa matryca stawek VAT,
 • rozszerzenie zakresu stosowania stawki 8% w gastronomii,
 • wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej,
 • rozszerzenie definicji produktów rolnych,
 • zmiany dotyczące zastąpienia odwrotnego obciążenia procedurą podzielonej płatności.

Wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności do określonych towarów i usług

 • nowy katalog towarów wrażliwych – załącznik nr 15,
 • likwidacja stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych (uchylenie załączników 11, 13 i 14 do ustawy),
 • obowiązek umieszczania na fakturach adnotacji „mechanizm podzielonej płatności,
 • sankcje dla podatników naruszających nowe obowiązki,
 • zbiorcze przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności,
 • system rekompensat dla zagranicznych podatników,
 • nowy limit odpowiedzialności solidarnej,
 • likwidacja kaucji gwarancyjnej.

 

NOWY REJESTR PODATNIKÓW VAT, OBOWIĄZEK ZAPŁATY WYNAGRODZENIA NA RACHUNEK KONTRAHENTA WYKAZANY W REJESTRZE

 

Ustawa z 12.04.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1018)

Zmiany obowiązujące od:

1 września 2019 r.

 

 • likwidacja dotychczasowych rejestrów podatników VAT,
 • udostępnienie nowego wykazu podatników VAT zastępującego dotychczasowe rejestry,
 • zakres danych zawartych w rejestrze podatników VAT,
 • obowiązek dokonywania płatności na rachunki bankowe kontrahentów zgłoszone do urzędu skarbowego,
 • sankcje za wpłatę na rachunek bankowy kontrahenta inny niż wskazany w rejestrze podatników VAT:
 • odpowiedzialność solidarna w podatku VAT,
 • brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu związanych z płatnością dokonaną na niewłaściwy rachunek bankowy.

 

ZASTĄPIENIE DEKLARAJI VAT-7 PLIKIEM JPK_VAT, TZW. „DUŻA NOWELIZACJA”

 

Ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1520)

Zmiany obowiązujące od:

1 września 2019 r.,

1 stycznia 2020 r,

1 kwietnia 2020 r.

 

 • wyłączenie możliwości wystawiania faktur z nip nabywcy do paragonów wystawionych bez nip nabywcy,
 • zmiana definicji pierwszego zasiedlenia,
 • nowe kategorie podatników, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego,
 • zmiany w przepisach dotyczących rolników ryczałtowych,
 • zmiany w przepisach dotyczących wykreślania podatników z urzędu z rejestru podatników vat oraz rejestru podatników VAT UE,
 • opodatkowanie niektórych dostaw towarów dokonywanych w trybie egzekucji przez organy egzekucyjne i komorników,
 • określenie fakultatywnego sposobu korekty dokonywanej przez podatników ponownie korzystających ze zwolnień,
 • wprowadzenie katalogu wyrobów objętych pakietem paliwowym,
 • ograniczenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku złożenia deklaracji korygującej krótko po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej,
 • zastąpienie deklaracji VAT-7/VAT-7K przekształconym plikiem JPK_VAT,
 • likwidacja załączników do deklaracji VAT,
 • likwidacja obowiązku składania informacji podsumowujących VAT-27,
 • uchylenie obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów,
 • szczegółowy zakres danych zawartych w pliku JPK_VAT.

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY RADY UE 2018/1910

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

Zmiany obowiązujące od:

1 stycznia 2020 r

 

 • procedury magazynu typucall-off stock,
 • zmiany w ustalaniu miejsca dostaw dokonywanych w ramach transakcji łańcuchowych,
 • dodatkowe warunki stosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów,
 • umożliwienie dokonywania zwrotu vat podróżnym przez wszystkich sprzedawców.

ROZLICZANIE IMPORTU TOWARÓW

 

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1495)

Zmiany obowiązujące od:

1 stycznia 2020 r. ,

1 lipca 2020 r

–      zmiany w zakresie rozliczania podatku VAT od towarów importowanych.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl