Szkolenie : Nowelizacja VAT od 2021 roku.

Nazwa Szkolenia :


Nowelizacja VAT od 2021 roku.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


10-03-2021
9:00-13:00

Cena Szkolenia :


280,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie ustaw podatkowych w tym przede wszystkim VAT mające wpływ na rozliczenia podatkowe i funkcjonowanie podatków.
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami.
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko ze zmianami Ustaw podatkowych ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.

 

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Program szkolenia

 1. Rozliczanie prezentów:
  • Rozliczanie nieodpłatnych świadczeń na gruncie Ustawy o VAT – dotychczasowe uregulowania;
  • Pojęcie prezentu o niskiej wartości;
  • Podniesienie wartości wolnej od obowiązku naliczania podatku VAT;
  • Sposób dokumentowania nieodpłatnego przekazania.

 

 1. Faktury korygujące:
  • Pojęcie faktur korygujących;
  • Faktury korygujące a noty korygujące;
  • Rodzaje faktur korygujących: in plus a in minus;
  • Brak konieczności posiadania potwierdzenia odbioru przy fakturach korygujących in minus;
  • Rozliczanie faktur korygujących in plus obecnie i po zmianach.

 

 1. Kurs przeliczeniowy:
  • Faktury w walucie obcej – zasady rozliczeń;
  • Kurs przeliczeniowy na potrzeby podatku VAT i podatku dochodowego;
  • Możliwość stosowania do rozliczeń podatku VAT kursu stosowanego na potrzeby rozliczeń podatku dochodowego;
  • Zasady wyboru uproszczeń w rozliczaniu kursu walut obcych;
  • Różnica kursowa a sposoby przeliczania kursu – problemy na gruncie podatku VAT i podatku CIT.

 

 1. Rozliczanie eksportu:
  • Warunki stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów;
  • Dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza granice UE;
  • Wydłużenie czasu na uzyskanie potwierdzenia wywozu towaru;
  • Skutki techniczne zmiany.

 

 1. Odliczanie podatku VAT:
  • Zasady ogólne odliczania podatku VAT;
  • Moment odliczenia podatku VAT;
  • Wydłużenie terminu na odliczenie podatku VAT o jeden miesiąc;
  • Przykłady okresu odliczenia podatku VAT obecnie i po zmianach;
  • Odliczanie podatku VAT w przypadku importu usług, WNT;
  • Przypadki wyłączenia z możliwości odliczenia podatku VAT;
  • Odliczenie podatku VAT od usług noclegowych – zmiana zasad wyłączenia z odliczenia podatku VAT w tym przypadku.

 

 1. Zmiany w zakresie split paymantu:
  • Wprowadzenie limitu 15 tys zł wprost do Ustawy o VAT;
  • Doprecyzowanie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności po stronie sprzedającego;
  • Wprowadzenie zasad w przypadku faktur wystawionych w walucie obcej;
  • Split payment w przypadku należności celnych – nowe uregulowania;
  • Zwrot VAT na rachunek VAT.

 

 1. Zwrot VAT podróżnym:
  • Wprowadzenie definicji Tax Free;
  • Możliwość składania wniosku elektronicznie;
  • Treść wniosku;
  • Poszczególne przypadki rozliczania Tax Free.

 

 1. Doprecyzowania i zmiany innych przepisów Ustawy o VAT:
  • Biała Lista podatników;
  • Zwolnienie z podatku VAT ;
  • Wiążące Informacje Stawkowe;
  • Zwrot VAT nierezydentom będących podatnikami VAT czynnymi.

 

 1. Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:
  • W jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów;
  • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
  • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami – czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
  • MPP – kiedy umieszczać?
  • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP – bez takiego obowiązku?
  • Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
  • Noty korygujące a korekty JPK.

 

 1. Nowe matryca stawek:
  • Stawki obniżone;
  • Nomenklatura scalona – CN;
  • PKWiU dla Załącznika nr 15 a dla obniżonych stawek;
  • Kody GTU;
  • Dane faktury a dane rejestru;
  • Skutki praktyczne zmian: zmiany stawek od lipca a przepisy przejściowe, sprawdzanie stawek na fakturach sprzedażowych a zakupowych; sposoby korygowania kodów.

 

 1. Inne zmiany podatku VAT:
  • Biała lista podatników;
  • Dowody wywozu WDT;
  • Magazyny call of stock;

 

 1. Dyskusja z uczestnikami

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

Opinie o szkoleniu

Szkolenie wyjaśniło moje wątpliwości. Nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy. Dowiedziałam się o najnowszych zmianach i orzecznictwie.

Gabriela Turkiewicz

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

 

Szkolenie bardzo rzetelne. Prowadząca bardzo miła i kompetentna . Polecam

Agata Michta

Danish Farming Consultants Sp. z o.o.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl