Szkolenie : PODATEK VAT I JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W 2020R.

Nazwa Szkolenia :


PODATEK VAT I JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W 2020R.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


26-10-2020
9:00-13:30

Cena Szkolenia :


270,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie ustaw podatkowych w tym przede wszystkim VAT mające wpływ na rozliczenia podatkowe i funkcjonowanie podatków.
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami.
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko ze zmianami Ustaw podatkowych ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.

 

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Program szkolenia

 1. Uregulowania ustawy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego (JPK) po wprowadzeniu zmian:
  • Brak składania deklaracji VAT-7
  • Jeden dokument dotyczący deklaracji i ewidencji VAT;
  • Deklaracje, które pozostają, w tym Informacja podsumowująca;
  • Nowy wzór JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych;
  • Nowe zasady dla rozliczeń kwartalnych – druk JPK_V7K;
  • Przepisy przejściowe – obowiązywanie od kwietnia i od lipca 2020 r. – dla kogo?

 

 1. Problemy związane z nowym JPK:
  • Zasady dokonywania korekt JPK uregulowane w ustawie;
  • Korekta w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia;
  • Kary za brak wysyłki JPK;
  • Kary za brak korekty w terminie lub brak informacji o braku korekty;
  • Korekty deklaracji dotyczących poprzednich okresów po zmianie;
  • Zwrot podatku VAT a korekta JPK – konsekwencje podatkowe.

 

 1. Nowy schemat JPK VAT – nowe istotne dane wprowadzane do rejestrów VAT i ujawniane w nowym druku JPK_V7M i JPK_V7K:
  • Kody towarów i usług – czego dotyczą;
  • Zasady wpisywania kodów;
  • Nowe oznaczenia dokumentów: faktur, raportów z kasy fiskalnej, dowodów wewnętrznych;
  • Obowiązek umieszczania oznaczeń dotyczących mechanizmu podzielonej płatności – zasady;
  • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich oznaczanie w JPK;
  • Termin płatności – czy należy wpisywać?
  • Pozostałe istotne elementy JPK.

 

 1. Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:
  • W jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów;
  • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
  • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami – czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
  • Inne kod u kupującego i sprzedającego – konsekwencje podatkowe;
  • MPP – kiedy umieszczać?
  • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP – bez takiego obowiązku?
  • Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
  • Noty korygujące a korekty JPK.

 

 1. Nowy wzór JPK_FA:
  • Dane na fakturze a dane w JPK_FA;
  • Obowiązujący schemat nr 3;
  • Różnice w poszczególnych schematach;
  • Zasady umieszczania MPP na fakturach i w JPK po zmianach;
  • Kody towarów i usług – czy obowiązkowe na fakturach?
  • Nieprecyzyjne nazwy towarów i usług na fakturach a dane w JPK;
  • Faktury korekty, duplikaty, faktury wewnętrzne a JPK;
  • Paragony z NIP a dane w JPK – czy to jest faktura?

 

 1. Założenia wysyłki JPK – Format JPK w przypadku:
  • ksiąg podatkowych i rachunkowych;
  • wyciągów bankowych;
  • magazynu i gospodarki magazynowej;
  • ewidencji zakupów i ewidencji sprzedaży dla podatku VAT;
  • faktur;
  • książki przychodów i rozchodów;
  • ewidencji przychodów.

 

 1. Problemy techniczne z funkcjonowaniem JPK:
  • Obowiązek dostosowania systemów księgowych do JPK;
  • Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem JPK a możliwość wysyłki w innej formie dokumentów;
  • Kontrola podatkowa „standardowa” a drogą elektroniczną – różnice;
  • Żądania US wysyłki innych JPK oprócz ewidencji – zasady kontroli i czynności sprawdzających US w 2020 r.;
  • Problemy techniczne z wysyłką JPK – brak prawidłowego przekształcenia dokumentów, brak prawidłowej wysyłki JPK;
  • Brak UPO – konsekwencje praktyczne, w tym czy konieczny czynny żal?
  • Kontrole w zakresie wysyłki JPK różnych dokumentów – praktyczne aspekty.

 

 1. Nowe matryca stawek:
  • Stawki obniżone;
  • Nomenklatura scalona – CN;
  • PKWiU z 2008 r. dla Załącznika nr 15;
  • PKWiU z 2015 r. dla obniżonych stawek;
  • Kody GTU;
  • Dane faktury a dane rejestru;
  • Skutki praktyczne zmian: zmiany stawek od lipca a przepisy przejściowe, sprawdzanie stawek na fakturach sprzedażowych a zakupowych; sposoby korygowania kodów.

 

 1. Pytania uczestników.

 

Opinie o szkoleniu

Szkolenie wyjaśniło moje wątpliwości. Nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy. Dowiedziałam się o najnowszych zmianach i orzecznictwie.

Gabriela Turkiewicz

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

 

Szkolenie bardzo rzetelne. Prowadząca bardzo miła i kompetentna . Polecam

Agata Michta

Danish Farming Consultants Sp. z o.o.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl