Szkolenie : PODATEK U ŹRÓDŁA w 2019 r. – aktualne zmiany, problemy i orzecznictwo. Analiza umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Nazwa Szkolenia :


PODATEK U ŹRÓDŁA w 2019 r. – aktualne zmiany, problemy i orzecznictwo. Analiza umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data Szkolenia :


02-04-2019
9:00

Cena Szkolenia :


370,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych obowiązujących w 2019 r. po zmianach
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.
 • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami

 

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF.
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku dochodowego CIT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu.
 • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową.

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych;
 • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych na gruncie Ustawy o CIT lub podatku PIT;
 • Podmioty rozliczające nierezydentów oraz pracowników wyjeżdżających za granicę;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

 

Program szkolenia

 1. Zmiany od 2019 r.
 1. Certyfikat rezydencji – oryginał czy kopia po zmianach od 2019 r.:
  • Przypadki gdy dopuszczona jest kopia certyfikatu rezydencji;
  • Kwota limitu 10 tys wyliczana rocznie;
  • Nie wszystkie usługi objęte możliwością stosowania kopii
  • Wyroki sądu i wyjaśnienia MF a zmiana przepisów;
  • certyfikat rezydencji przesłany mailowo;
  • konieczność tłumaczenia certyfikatu rezydencji;
  • otrzymanie certyfikatu rezydencji po dokonaniu zapłaty należności czy przed?
 1. Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła od 2019 r. – przy płatnościach powyżej 2 mln zł do jednego nierezydenta:
  • Zmiana zasad poboru podatku u źródła po przekroczeniu 2 mln zł. do jednego nierezydenta;
  • Zasady obliczania limitu;
  • Pobór podatku według stawki krajowej (20%) i wystąpienie o zwrot nadpłaty – zasady postępowania;
  • Podmiotu uprawnione do złożenia wniosku – kiedy płatnik a kiedy podatnik;
  • Dokumenty podłączane pod wniosek o zwrot nadpłaty;
  • Oświadczenie całego Zarządu jako alternatywa dla pobierania podatku u źródła – zasady

 

 1. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej przy płatnościach powyżej 2 mln zł.:
  • Zasady występowania z wnioskiem;
  • Odpłatność za wniosek;
  • Dokumenty podłączane pod wniosek;
  • Termin na wydanie wniosku;
  • Okres obowiązywania wniosku.

 

II. Zasady rozliczenia podatku u źródła za 2018 r.

 1. Aktualne problemy dotyczące rozliczania podatku u źródła:
  • Szkolenie czy jest usługą doradczą?
  • Odsetki a podatek u źródła: odsetki od pożyczki a odsetki za opóźnienie w zapłacie;
  • Korzystanie z programu komputerowego – najnowsze orzecznictwo;
  • Domena, serwer czy podlegają pod opodatkowanie podatkiem u źródła?
  • Najem urządzeń i samochodów od podmiotu zagranicznego – zasady rozliczeń;
  • Zakupy przez internet – co kupujemy (usługę czy towar?)? Czy zapłata podlega „podatkowi u źródła”;
  • Zapłata kwoty brutto nierezydentowi a rozliczenie podatku u źródła;
  • Pojęcie należności licencyjnej – problemy praktyczne;
  • Zasady pobierania i odprowadzania podatku u źródła.
 1. Opodatkowania odsetek i wynagrodzeń z umów ubezpieczeń na życie wypłacanych na rzecz osób fizycznych:
  • Pojęcie podmiotu wypłacającego (każdy podmiot gospodarczy), faktycznego i pośredniego odbiorcy odsetek – kogo dotyczą nowe zasady?
  • Pojęcie odsetek i umów ubezpieczeniowych;
  • Zasady pobierania podatku u źródła;
  • Nowe obowiązki ciążące na podmiocie wypłacającym należności, w tym w zakresie ustalania danych osoby otrzymującej świadczenia jako faktycznego odbiorcy tych należności
  • Nowa informacja o wypłacie należności;
  • Przepisy przejściowe dotyczące rozliczania należności z tytułu odsetek i umów ubezpieczeniowych.
 1. Formularze i zeznania związane z rozliczaniem wypłat na rzecz nierezydentów obowiązujące do rozliczeń za 2018 r.:
  • IFT – 1 oraz IFT – 2 – dla kogo, w jakich terminach?
  • Druk IFT – 3 w specyficznych przypadkach;
  • Zeznania związane z rozliczaniem nierezydentów: PIT – 8R oraz CIT – 10;
  • Druki dotyczące dywidend: CIT – 7, CIT- 11;
  • Druki wynikające z Ordynacji podatkowej: ORD- U i ORD – W.
  • Błędy w formularzach i zasady ich korekt.

 

III. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i uregulowania krajowe

  

 1. Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych:
  • zryczałtowane opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych w świetle prawa krajowego,
  • opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego;
  • problemy praktyczne związane z określeniem pojęcia licencji
  • najem jako licencja na gruncie UPO.
 2. Opodatkowanie dywidend:
  • zryczałtowane opodatkowanie dywidend w świetle prawa krajowego;
  • zwolnienie dywidendy – kiedy i kto ma prawo?
  • opodatkowanie dywidend z uwzględnieniem postanowień o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • wpływ dyrektywy o spółkach – matkach i spółkach – córkach na opodatkowanie dywidend.
 3. Opodatkowanie podmiotów powiązanych:
  • pojęcie podmiotów powiązanych;
  • przyczyny szczególnych regulacji podatkowych dotyczących podmiotów powiązanych;
  • zasada arm’s lenght i jej odzwierciedlenie w prawie polskim;
  • metody ustalania cen transakcyjnych;
  • obowiązki w zakresie dokumentacji ciążące na podatnikach dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi;
  • zasady dokonywania korekt zobowiązań podatkowych;
  • szkodliwa konkurencja podatkowa – „raje podatkowe”.
 4. Metody unikania podwójnego opodatkowania w prawie krajowym oraz umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
  • metoda zwolnienia – zasady stosowania;
  • metoda odliczenia oraz jej rodzaje;
  • przykłady poszczególnych metod występujące w zawartych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 5. Opodatkowanie zysków zakładów- działalność prowadzona przez nierezydenta na terytorium RP:
  • pojęcie zakładu;
  • ustalanie zysków zakładu.

 

IV. Dyskusja z uczestnikami

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl