Szkolenie : Fakturowanie w 2019 roku

Nazwa Szkolenia :


Fakturowanie w 2019 roku

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, ul Jankowicka 23/25, Rybnicki Inkubator Technologiczny

Data Szkolenia :


13-05-2019
9:00

Cena Szkolenia :


390 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w trakcie pisania doktoratu z zakresu cen transferowych, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym .

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Faktury- wystawianie i zasady działania struktury JPK-Faktura:
  • Jakie transakcje podlegają dokumentowaniu fakturami?
  • Kiedy trzeba wystawić fakturę?
  • Jakie są terminy wystawiania faktur?
  • Fakturowanie a kasy fiskalne.
  • Weryfikacja faktur w strukturze JPK-Faktura przez organy podatkowe
 2. Elementy faktury:
  • Co powinna zawierać faktura?
  • Kwota netto a kwota brutto.
  • Świadczenie główne a świadczenia pomocnicze.
  • Rozliczanie w walucie obcej a fakturowanie.
  • Faktury zaliczkowe.
  • Faktury odwrotne obciążenie
  • Faktury rozliczane mechanizmem Split Payment
 3. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych:
  • Przesyłanie i przechowywanie faktur w postaci elektronicznej.
  • Anulowanie faktury – a co z elektroniczną fakturą?
  • Działanie e-platformy do przesyłania faktur stworzonej przez Ministra Finansów
 4. Faktury wystawione nierzetelnie:
  • Puste faktury.
  • Konsekwencje prawne uczestnictwa w karuzeli podatkowej
 5. Opodatkowanie a fakturowanie:
  • Kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego a kiedy nie powoduje?
  • Kiedy wystawiamy duplikaty faktur?
  • Jakie skutki wywołuje duplikat dla sprzedawcy i dla nabywcy?
  • Elektroniczne duplikaty.
  • Fakturowanie a szczególne schematy rozliczania transakcji krajowych.
  • Faktura a transakcje międzynarodowe.
  • Faktura a VAT naliczony.
  • Błędy w fakturowaniu.
 6. Faktury korygujące:
  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące?
  • Rabaty, opusty, skonta i premie pieniężne a faktura korygująca.
  • Faktury korygujące zbiorcze i za okres.
  • Elektroniczne faktury korygujące.
  • Rozliczanie faktur korygujących u sprzedawcy – co z potwierdzeniem odbioru faktur korygujących?
  • Rozliczanie faktur korygujących u nabywcy.
  • Faktury korygujące a ryzyka podatkowe.
  • Faktury korygujące w transakcjach międzynarodowych.
 7. Noty korygujące:
  • Co to jest nota korygująca?
  • Kto i kiedy sporządza notę korygującą?
  • Co można a czego nie można korygować notą korygującą?
  • Jakie skutki wywołuje nota korygująca?
 8. Refakturowanie:
  • Świadczenia kompleksowe a refakturowanie.
  • Refakturowanie w obrocie krajowym i zagranicznym.
 9. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych szkoleniem.

Opinie o szkoleniu

Osoba wykładowcy w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały dla uczestników przedstawiła temat szkolenia z dokładnym wyjaśnieniem i praktycznym przedstawieniem wszystkich zagadnień.
Jolanta Spandel
„Wrębowa” Sp. z o.o.

Wykładowca przekazał wszystkie informacje w bardzo przystępnej formie i w sposób wyczerpujący. Pani Bronisława chętnie odpowiada na pytania i zachęca do dyskusji.
Grażyna Gardian
SACHS TRANS MAREK SACHS

Szkolenie bardzo profesjonalnie przygotowane. Osoba prowadząca w sposób merytoryczny odpowiedziała na zadane pytania. Bardzo ciekawy sposób prowadzenia szkolenia.
Barbara Fojcik
MOSiR Czerwonka-Leszczyny

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl